Usein kysyttyä koronasta (päivitetty 11.1.2022 klo 11.00). Lue lisää

Urapolku-valmennus

Urapolun kautta eteenpäin

Urapolku -valmennus

Urapolku on TE-toimiston valmennuspalvelu, jonka toteuttaa TE-toimiston yhteistyökumppani Live Palvelut yhdessä Hyria Business Instituten kanssa. Palvelun tavoitteena on asiakkaan työllistyminen joko suoraan tai sopivan koulutuksen kautta. Urapolku tarjoaa valmennettavalle tilaisuuden intensiiviseen oman tilanteensa kartoittamiseen mm. itsetuntemusharjoitusten, mielenkiinnonkohteiden ja mieluisten asioiden hahmottamisen, omien vahvuuksien tunnistamisen, realististen opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien selvittämisen ja sosiaalisten taitojen harjaannuttamisen kautta.

Valmennus joustavasti verkossa

Tule mukaan päivittämään työelämän digitaitosi ajan tasalle! Toteutamme valmennuksia toistaiseksi etänä, joten voit osallistua valmennuspäiviin kotisohvaltasi käsin. Käymme läpi samat ajankohtaiset teemat nyt yhdessä verkossa: ryhmässä, itsenäisesti työstäen ja verkkomateriaalien avulla. Saat myös henkilökohtaista tukea valmentajaltasi jo ryhmäjakson aikana.

urapolku-valmennuspalvelut

Tietoa palvelusta

person  Kenelle palvelu sopii?

Henkilöille, jotka ovat työnhakijoina TE-toimistossa ja tarvitsevat tukea työllistymiseen. Palvelun tavoitteena on työelämään liittyvien taitojen päivittäminen ja työllistyminen joko suoraan tai koulutuksen kautta.

question-circle  Miten hakeutua palvelun pariin?

Urapolkuun voi hakeutua TE-toimiston virkailijan ohjaamana tai ilmaisemalla oman kiinnostuksensa Liven Urapolkuun TE-toimiston virkailijalle.

briefcase  Toteutus

Urapolussa opetellaan hyödyntämään erilaisia työhakukanavia, laitetaan työnhakudokumentit kuntoon ja tutustutaan työmarkkinatilanteeseen työllistymisen näkökulmasta.

Jokainen valmennettava laatii henkilökohtaisen ohjauksen tukemana näiden tietojen ja omien taitojen pohjalta henkilökohtaiset tavoitteet ja kouluttautumis- ja/tai työllistymissuunnitelman, jonka kautta hän löytää itselleen lopulta työpaikan.

 

book  Palvelun kesto

Urapolku koostuu ryhmämuotoisesta 15 päivän kestoisesta koulutus- ja työnhakuvalmennuksesta ja sitä seuraavasta noin kolmen kuukauden mittaisesta vapaamuotoisemmasta jatkopolusta. Palvelu on osallistujille maksutonta.

Ryhmämuotoinen työnhakuvalmennus: 15 peräkkäistä työpäivää.

Vapaamuotoinen palvelu: 90 päivää.

building-line  Palveluosiot

1. Ryhmämuotoinen uravalmennus

Viidentoista päivän ryhmämuotoisen intensiivijakson aikana saat tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojesi selkiyttämiseen, koulutukseen ja työhön hakeutumiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Tänä aikana parannetaan mm. osallistujien työnhakutaitoja, harjoitellaan oman osaamisen markkinointia työnantajalle, tarkastellaan jokaisen oman työnhakualueen laajentamismahdollisuuksia, kartoitetaan kattavasti hakukanavia, lähetetään hakemuksia ja ollaan yhteyksissä työnantajiin ja muihin työllisyyttä edistäviin verkostoihin. Lisäksi työhakudokumentit hiotaan kuntoon ja tutustutaan muun muassa uusimpiin työnhaun sovelluksiin. Valmennuksen aikana laaditaan myös henkilökohtaisen ohjauksen tukemana realistisen ura- ja työllistymissuunnitelman.

2. Vapaamuotoinen palvelu

Vapaamuotoinen palveluosuus koostuu henkilökohtaisesta ohjauksesta, verkkotyöskentelystä ja ryhmätapaamisista. Nämä voivat olla esimerkiksi rekrytointitilaisuuksia, asiantuntijatapaamisia, koulutusaloihin tutustumisia, valmennusta tukevia verkkotehtäviä, sähköisen portfolion rakentamista tai muita koulutukseen ohjautumista ja työllistymistä tukevia toimia.

Yhteystiedot

 

Jenni Heinineva

Palvelupäällikkö


phone 040 662 0010

envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä