2 min read

   Blogi: Monimuotoinen työyhteisö auttaa rakentamaan positiivista työnantajakuvaa

   Featured Image

   Monimuotoisen työyhteisön johtaminen on ratkaisevaa tulevaisuuden työelämässä, jossa jokaisen työpanos on yhä tärkeämpää saada käyttöön. Monipuolinen osaaminen on organisaation voimavara ja ennen kaikkea edellytys organisaatioiden keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Monimuotoisuus on määritelmänä hyvin laaja. Se koostuu kaikista niistä ihmisten piirteistä, jotka muodostavat hänestä erityisen oman itsensä.    

   Haastattelimme toissa vuonna Live-säätiön työelämäyhteistyökumppaneita selvittääksemme, millaisia hyötyjä he ovat saaneet huomioidessaan monimuotoisuuden työpaikoillaan. Haastattelut osoittivat, että monimuotoisen työyhteisön avulla saavutetaan paljon hyvää: innovointia, osaamisen monipuolistumista ja työyhteisön turvallisuuden tunteen kasvamista. Lisäksi monimuotoinen työyhteisö voi edistää organisaation asiakaskokemusta, liiketoimintaa, työhyvinvointia ja imagoa, auttaa asenteiden muuttumisessa sekä parantaa työvoiman saatavuutta.  

   Monimuotoisen työyhteisön todettiin haastatteluissa vaikuttavan organisaation imagoon ja työnantajakuvaan. Asiakkailla on yhä enemmän valtaa valita palveluntuottajansa, ja kilpailu markkinoilla on kovaa. Monimuotoinen yritys voi omilla arvoillaan ja valinnoillaan vaikuttaa positiivisempaan julkisuuskuvaan: työnantajan teot viestivät, miten houkuttelevana työantaja näyttäytyy työnhakijoiden silmissä. Avoin ja suvaitsevainen ilmapiiri vaikuttaa positiivisesti myös ennakkoluulojen ja asenteiden muutokseen työpaikan ulkopuolella, sillä työpaikka ei ole erillinen saareke muusta yhteiskunnasta.  

   Parhaimmillaan työyhteisön monimuotoisuus näkyy organisaation arvoissa ja käytännön toiminnassa, jolloin se lisää organisaatioiden positiivista imagoa ja vaikuttavuutta. Monimuotoisuus kytkeytyy ekologisen vastuun rinnalle tärkeäksi nousseeseen sosiaaliseen vastuuseen. Yritysten vastuullisuudelta odotetaan nykyajassa ja tulevaisuudessa paljon, ja vastuullisuuden todentamiseksi vaaditaan konkreettisia tekoja – kuten työyhteisön monimuotoisuuden edistämistä ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä.  

   Me Livessä uskomme, että erilaiset ihmiset ovat organisaatioiden voimavara nyt ja tulevaisuudessa. Jokaiselle on löydettävissä osaamiseen, pystyvyyteen, voimavaroihin ja elämäntilanteeseen oikein mitoitettu työ, kunhan vain mahdollistetaan sopivan työn ja tekijän kohtaaminen.  

   Annika-Lipponen-Live

   Blogin kirjoittaja on Liven asiakkuuspäällikkö Annika Lipponen. Koulutukseltaan hän on sosionomi (YAMK) ja ammatillinen opettaja. Annika on toiminut täsmätyökykyisten työllistymisen aktiivisena edistäjänä vuodesta 2005.  

   Vieraskynä: Työ luo osallisuutta – myös täsmätyökykyisille

   Hallitusohjelmassa on sitouduttu vahvistamaan työelämän vastaanottokykyä niin, että esimerkiksi osatyökykyisten,...

   Akseli löysi oman opintopolkunsa TUVA-koulutuksen kautta – työharjoittelu Goodwill -kierrätysmyymälässä opettaa tekijäänsä ja kasvattaa kohti työelämää

   18-vuotias Akseli on parhaillaan työharjoittelujaksolla kierrätystavaramyymälä Goodwill Pasilassa. Työpäivät ovat...

   Blogi: Monimuotoinen työyhteisö auttaa rakentamaan positiivista työnantajakuvaa

   Monimuotoisen työyhteisön johtaminen on ratkaisevaa tulevaisuuden työelämässä, jossa jokaisen työpanos on yhä...