2 min read

Enemmän yksilöllisyyttä, enemmän työllisyyttä?

Featured Image

Yksilöllisyyden huomioiminen on tärkeää niin osatyökykyisten työllistämisessä kuin jokaisen työntekijän elämässä. Työn ja elämän muiden osa-alueiden yhteensovittaminen tukee kaikkien työikäisten työkykyä ja työssäjaksamista. On hyvä muistaa, että kenen tahansa työkyky voi heikentyä väliaikaisesti erilaisista syistä johtuen kaikkien kohdalla, kirjoittaa Liven psykologi Jenni Häikiö.

Suomen kestävän kasvun ohjelmassa on linjattu keinoja työllisyysasteen ja osaamistason nostamiseksi ja kestävän kasvun vauhdittamiseksi. Osatyökykyisten työttömien työllistyminen ja työssä pysyminen sekä mielenterveyden ja työkyvyn vahvistaminen on tunnistettu tärkeiksi toimiksi tavoitteiden saavuttamiseksi. Huomion kohdistaminen osatyökykyisiin työttömiin ja mielenterveyteen on tärkeää, sillä osatyökykyisissä, ajankohtaisesti työelämän ulkopuolella olevissa on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Samanaikaisesti mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläköityminen ovat lisääntyneet.

Kestävän kasvun ohjelmassa eri palveluista koostuvan työkyvyn tuen palveluiden kokonaisuuden rakentaminen nähdään keinona edistää osatyökykyisten työttömien työllistymistä. Tavoitteena on, että työkyvyn tuen palveluiden saatavuus ja laatu vastaisi paremmin työttömien palvelutarpeita ja että palveluiden vaikuttavuus olisi parempaa.

Suunnitelmat kuulostavat hyviltä. Haasteena on kuitenkin osatyökykyisten työttömien ohjautuminen oikeiden palveluiden piiriin ja se, että he tulevat kohdatuiksi kokonaisvaltaisesti senhetkisestä elämäntilanteestaan ja haasteistaan käsin.

Työskentelen moniammatillisesti toteutettavassa ammatillisessa kuntoutusselvityksessä, jossa asiakkaiden, eli ajankohtaisesti työelämän ulkopuolella olevien ihmisten elämäntilanteita ja työkykyyn vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan yksilöllisesti ja laaja-alaisesti. Kokemukseni on, että työelämän ulkopuolella olemisen syyt ovat usein moninaisia ja ulottuvat elämän ja toimintakyvyn eri osa-alueille.

Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä jokainen asiakas kohdataan yksilönä, senhetkisestä elämäntilanteesta, ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä käsin. Pyrimme työryhmänä löytämään parhaita mahdollisia ratkaisuja sille, että asiakkaiden olisi mahdollista toimia työelämässä kuitenkin siten, että heidän yksilölliset haasteensa tulevat huomioiduiksi.

Yksilöllisyyden huomioiminen ulottuu kaikkialle työelämään

Yksilöllisyyden huomioimisen tärkeys ei koske vain osatyökykyisiä työelämän ulkopuolella olevia. Työn ja elämän muiden osa-alueiden yhteensovittaminen tukee kaikkien työikäisten työkykyä ja työssäjaksamista. Erityisen tärkeää tämä on muutos- ja kriisitilanteissa. On hyvä muistaa, että kenen tahansa, myös sen sitkeimmän ja ahkerimman työntekijän, työkyky voi heikentyä väliaikaisesti esimerkiksi sairastumisen tai aviokriisin seurauksena. Työ voi olla parasta lääkettä, kun muussa elämässä myrskyää. Näin ei kuitenkaan ole kaikkien kohdalla. Vuoropuhelu työnantajan ja työntekijän kesken onkin elintärkeää.

Parhaimmillaan yksilöllisyyden huomioiminen työkontekstissa ulottuu kattamaan kaikissa ihmisissä olevan potentiaalin ja halun kasvaa ja kehittyä. Ihminen kukoistaa, kun pääsee käyttämään ja kehittämään vahvuuksiaan, eikä joudu käyttämään liikaa aikaa kehityskohteidensa paikkaamiseen.

Kohtaan työssäni päivittäin ihmisiä, joiden työkyky on fyysisen tai psyykkisen sairauden, tai oppimisvaikeuksien vuoksi heikentynyt. Suuri osa asiakkaistani kuitenkin haluaisi työelämään. Monen kohdalla tähän liittyy kuitenkin epävarmuutta, jonka taustalla on riittämättömyyden tunne suhteessa siihen, mitä työelämän ajatellaan vaativan.

Kysymys kuuluukin, kuka määrittelee, milloin ihminen on riittävän työkykyinen?

Teemme Livessä töitä paremman työelämän puolesta. Meille se tarkoittaa sitä, että jokainen, sekä ajankohtaisesti työelämässä oleva, että sinne pyrkivä, voisi tehdä työtä itsensä kokoisesti. Tällainen yksilöllisyyttä korostava lähestymistapa ei ole tärkeää ainoastaan osatyökykyisten kohdalla, vaan kaikkien työntekijöiden.

Kokemus siitä, että sekä pysyvämpiluonteiset, että ajankohtaiset, työkykyyn vaikuttavat tekijät tulevat huomioiduiksi työnkontekstissa on tärkeää myös mielenterveyden näkökulmasta. Joissain tapauksissa se voi vähentää, tai poistaa, tarpeen sairaslomalle, tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiselle. Vaikutukset voivatkin olla merkittäviä ja kauaskantoisia sekä inhimillisessä, että kansantaloudellisessa mielessä.

Jenni Häikiö

Kirjoittaja työskentelee psykologina Live-säätiön ammatillisessa kuntoutuksessa

Enemmän yksilöllisyyttä, enemmän työllisyyttä?

Yksilöllisyyden huomioiminen on tärkeää niin osatyökykyisten työllistämisessä kuin jokaisen työntekijän elämässä. Työn...

Pääkaupunkiseudulla on syytä hymyyn – seudun ensimmäinen Goodwill®-kierrätysmyymälä avaa ovensa Helsingissä lokakuussa

Goodwill-kierrätysmyymäläketju laajenee pääkaupunkiseudulle ja Goodwill Pasila viettää avajaisiaan torstaina 28.10.2021...

Erityisen tuen ABC -koulutus varmistaa erityisosaamisemme

Livessä työskentelee erityisen tuen huippuosaajia. Henkilöstömme tietää, miten tukea, ohjata, opettaa ja kouluttaa...