1 min read

   Blogi: Harmaa alue ajattelussamme - tiedostamattomat ennakkoluulot

   Featured Image

   Näin joulun alla voimme sanoa, että älkää pelästykö. Tuomme teille sanoman, että meillä kaikilla on tiedostamattomia ennakkoluuloja. Ennakkoluuloahan ajatellaan joustamattomana yleistyksenä tai asenteena, mihin liitetään usein negatiivisuus jotain asiaa tai ihmisryhmää kohtaan. Emme välttämättä ole tietoisia omista asenteistamme, koska ne ovat elämämme aikana rakentuneet osana oman maailmankuvamme kehittymistä. Ajatusrakennelmiemme syntyyn ovat vaikuttaneet niin sosiaalinen ympäristömme, kulttuurimme kuin myös henkilökohtaiset kokemustemme. Osa tästä kaikesta on meiltä itseltämmekin piilossa.

   Tiedostamattomat ennakkoluulomme saattavat vaikuttaa siihen ystäväpiiriimme, siihen keiden kanssa haluamme työskennellä, keitä rekrytoimme yritykseemme, kuinka ohjaamme ja tai johdamme lähipiiriämme tai millä tavoin erilaisten henkilöiden kanssa kommunikoimme. Tiedostamattomat ennakkoluulomme vaikuttavat myös toimintamme objektiivisuuteen ja voivat jopa heikentää toimintamahdollisuuksiamme.

   Miksi me Livessä nostamme myös tämän asian keskusteluun, liittyy siihen, että tiedostamattomat ennakkoluulot vaikuttavat niin meidän itsemme kuin myös opiskelijoidemme tai asiakkaidemme elämänlaatuun, verkostoihin, työllistymismahdollisuuksiin ja työyhteisöihin.

   Maailma muuttuu, työelämä muuttuu ja siinä ohessa myös ennakkoluulomme muuttuvat. Muutokset haastavat meitä toimimaan itsellemme vierailla tavoilla. Tunnistamattomat ennakkoluulot voivat kaventaa toimintatapojamme tai -ympäristöä. Niillä on vaikutus jopa työyhteisömme muovautumiseen. Siihen keitä me työntekijöiksi haluamme, minkälaisten henkilöiden kanssa työskentelemme. Ehkä työyhteisömme ei tästä syystä ole niin monimuotoinen, kuin voisi olla.

   Mitä työelämän monimuotoisuus on? Monimuotoisuus voidaan määritellä erilaisuudeksi, jonka koetaan tuovan rikkautta ja vahvuutta työyhteisöön. Se pitää sisällään niin näkyviä kuin näkymättömiä eroavaisuuksia yksilöissä ja yhteisössä. Osa näistä eroavaisuuksista (kulttuurit, sukupuoli, ikä, kansalaisuus, persoonallisuus ja osaaminen) voidaan kokea hyvinkin positiivisiksi asioiksi, kun taas osaan liittyy negatiivisia ennakkoluuloja - niin tunnistettuja kuin tunnistamattomia. Tietoisuutta kasvattamalla voimme edesauttaa monimuotoisempien työyhteisöjen muodostumista.

   Menneisyyttämme emme voi muuttaa, mutta tulevaisuuteemme voimme. Olosuhteilla, maailmantilanteella, satunnaisilla tapahtumilla, ihmissuhteilla ja elämänhistoriallamme on valtavasti valtaa meihin. Mitä enemmän opimme tuntemaan itseämme, saamme tätä valtaa itsellemme hallintaan.

   Mitkä voisivat näitä haltuunoton keinoja olla? Mitkä voisivat olla ensi askeleitamme? Omien tunnistamattomien ennakkoluulojen pohdiskelun voi aloittaa, vaikka tekemällä Harvardin yliopistossa kehitellyn IAT-testin osioita, joiden tarkoituksena on nostaa esiin vastaajien tiedostamattomat asenteet. Tai mitäpä, jos kävisitte työyhteisössä avointa keskustelua ja ottaisitte rohkeasti esille havainnot toisistanne tai hankkisitte teemaan liittyvää koulutusta. Auttamalla muita tulemaan tietoiseksi kytevistä asenteista ja oppimalla harmaasta alueestamme lisää, oivallamme tehokkaammin myös muutoksen merkityksen ja mahdollisuuden.

   Kirjoittaja on Liven avainasiakaspäällikkö Pirjo Poutala (pirjo.poutala@inlive.fi)

   Blogi: Lapsille ja nuorille tulee puhua seksuaalisuudesta selkeästi

   Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen ja seksuaalikasvatus voi yhä tänä päivänä olla haastavaa. Erityistä tukea...

   Helsingin Messukeskuksen ja Ammattiopisto Liven yhteistyö harjaannuttaa opiskelijoita työelämään

   Helsingin Messukeskus tarjoaa ainutlaatuisen oppimisympäristön Ammattiopisto Liven opiskelijoille. Kuluvana keväänä...

   Blogi: Syrjivätkö työnantajat lähellä eläkeikää olevia työnhakijoita työnhakuprosesseissa?

   Työelämän kuuma aihe on ollut viime vuosikymmenenä ikään liittyvät kysymykset, ja se, syrjiikö työnantajat lähellä...