2 min read

Liven ensimmäinen Advisory board järjestettiin 10.6.

Live järjesti ensimmäisen työelämän Advisory boardinsa verkkoalusta Teamsin kautta 10.6.2021. Advisory boardissa ideana on vapaamuotoisen keskustelun ja verkostoitumisen merkeissä tiivistää työelämän ja Liven yhteistyötä, lisätä ymmärrystä eri toimialojen työllisyystarpeista sekä löytää keinoja inkluusion toteutumiselle työelämässä. Jatkossa tilaisuus järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja jokainen tapaaminen teemoitetaan jonkin työelämään liittyvän aiheen ympärille.

Jokainen meistä on altis eettiselle sokeutumiselle

Ajatus Advisory boardin perustamisesta syntyi, koska me Livessä halusimme kuulla työelämän ajatuksia, toiveita ja tulevaisuuden toiveita. Kutsuimme vieraiksemme Advisory boardiin upean joukon yritys- ja julkishallinnon edustajia. Ensimmäisen Advisory board -tapaamisen teemana oli eettinen työelämä ja tilaisuuden alustajana toimi Niina Ratsula (vuoden 2019 vastuullinen vaikuttaja).

Niina haastoi meitä kuulijoita pohtimaan eettistä sokeutumista – onko meillä sokeita pisteitä?

Jokainen meistä haluaa olla eettinen - kaikki haluamme toimia oikein

Työelämän haasteena on aie suhteessa kokemukseen. Niina kuvaa tätä sanalla ”gap”. On tyypillistä, että työelämässä havaitaan eettisiä epäkohtia. Johdon tavoite ei ole tuottaa näitä epäkohtia, vaan tavoite on tuottaa hyvää. Miksi sitten koetaan, että työyhteisössä on eettisiä haasteita?

Pohjoismaisessa työelämässä Nordic business Ethics Survey 2020 -tutkimuksen mukaan 62% ei puutu havaitsemaansa epäeettiseen toimintaan. Miksi? Koetaan, että itselle tulee seuraamuksia/puuttumisella ei ole mitään merkitystä/ei kuulu minulle/ei ole vaivan väärtti. Pitäisi tehdä työntekijäkokemukseen puuttumisen kulttuuri.

Olemme ihmisiä – olemme inhimillisiä

Tosiasia on, että emme näe ikinä tilanteen kokonaiskuvaa. Konteksti, missä toimimme aiheuttaa eettistä sokeutumista. Katso oheista kuvaa. Näetkö siinä vaasin vai kasvot? Fokusoitumisemme muuttuu riippuen siitä, kumpaa kuvaa milloinkin yritämme nähdä? Muu kuvassa sumentuu. Keskittyessämme rutiininomaisessa toiminnassamme johonkin, saatamme toimia toisesta kulmasta katsottuna epäeettisesti.

Kuvituskuva

Kuvaamme itseämme tai organisaatiotamme sillä tasolla, minkälaisia me haluamme olla. Arvot, eettiset periaatteet eli kirjoitettu konteksti on helppo hallita. Mutta meidän tulee myös huomioida kirjoittamaton konteksti. Se mitä työyhteisössä todellisuudessa arvostetaan? Kohtaavatko nämä kaksi kontekstia? Mikä on työyhteisön jäsenen kokemus? Millä saamme työntekijäkokemuksen vastaamaan kirjoitettua kokemusta? Niinan mielestä työpaikoilla ei voi aina olla kivaa ja yksimielistä. Vaikeita kysymyksiä pitää ottaa esiin, vaikka ne aiheuttaisivat epämiellyttäviä tunteita.

Kuva_AB_blogi

Ihannoimme tehokkuutta, tuottavuutta ja suorittavuutta. Rekrytoidessamme näitä huippusuorittajia, prosessissa syrjäytyvät ne, joille suorittaminen ei itselle ole tärkeä arvo tai oma vahvuus. Heidän vahvuutensa voisi olla jotain muuta. Jotain, mitä me olemme sokeita katsomaan, koska silmiemme kontekstissa arvostettu malli on se huippusuoriutuja.

Yhdessä pohdimme, että investointi organisaation eettiseen ohjelmaan olisi tärkeää. Tarvitsemme formaaleja rakenteita – eettisyyden toteutuminen työelämässä ei ole itsestäänselvyys. Vastuullisuus ei ole maineen hallintaa. Vastuullisuus on kehitettyjä toimintatapoja. Järjestelmällisellä johtamisella luodaan sujuvan työn edellytykset ja tuetaan eettisen toiminnan mahdollisuuksia. Ei ole yhtä tapaa saada maailmaa täydelliseksi. Todellisuus ja miten se koetaan, tulee aina olemaan olemassa. Voisiko ensimmäinen askeleemme olla se, että yrittäisimme ymmärtää työntekijäkokemusta. Kysyisimme, toteutuuko oikeudenmukaisuus?

Liven seuraava Advisory board järjestetään torstaina 14.10.2021 klo 14-16. Tiedotamme vielä myöhemmin, järjestetäänkö tilaisuus etäyhteyksin vai paikan päällä. Jos haluat osallistua seuraavaan advisory boardiin, ota yhteyttä:

Leena Hallamaa
p. 040 661 5552
leena.hallamaa@inlive.fi

Enemmän yksilöllisyyttä, enemmän työllisyyttä?

Yksilöllisyyden huomioiminen on tärkeää niin osatyökykyisten työllistämisessä kuin jokaisen työntekijän elämässä. Työn...

Pääkaupunkiseudulla on syytä hymyyn – seudun ensimmäinen Goodwill®-kierrätysmyymälä avaa ovensa Helsingissä lokakuussa

Goodwill-kierrätysmyymäläketju laajenee pääkaupunkiseudulle ja Goodwill Pasila viettää avajaisiaan torstaina 28.10.2021...

Erityisen tuen ABC -koulutus varmistaa erityisosaamisemme

Livessä työskentelee erityisen tuen huippuosaajia. Henkilöstömme tietää, miten tukea, ohjata, opettaa ja kouluttaa...