Monimuotoisuudesta työyhteisön voimavara

Featured Image

Monimuotoinen työyhteisö ja sen johtaminen on merkittävässä roolissa tulevaisuuden työelämässä, jossa jokaisen työpanos on yhä tärkeämpää saada työelämän käyttöön. Monipuolinen osaaminen on organisaation voimavara ja ennen kaikkea tulevaisuudessa se on edellytys organisaatioiden keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa. Monimuotoisuus on määritelmänä hyvin laaja. Se koostuu kaikista niistä ihmisten piirteistä, jotka muodostavat hänestä erityisen oman itsensä.

Työpaikan toimintaympäristö vaikuttaa monella tavalla työntekijöiden työ- ja toimintakykyyn. Työntekijöiden vahvuuksien tunnistaminen sekä ratkaisukeskeisten toimintamallien saattaminen osaksi työyhteisön toimintaa edesauttaa hyvän ilmapiirin ylläpitämisessä sekä työyhteisön koko potentiaalin hyödyntämisessä. Live tarjoaa monipuolista koulutusta liittyen työelämän monimuotoisuuteen. Valmennuksellinen ote työyhteisössä- koulutus tarjoaa ratkaisukeskeistä, työntekijöiden vahvuuksiin pohjaavaa näkökulmaa työyhteisön toimintaan.

Monimuotoisen työyhteisön johtaminen vaatii uudenlaista esimiestyötä. Nykyisiä toimintatapoja ja uskomuksia on hyvä tarkastella ja tarvittaessa uudistaa muuttuvan yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti. Työntekijät ovat työyhteisöissä erilaisia, heillä on erilaisia vahvuuksia työssä sekä erilaiset tavat oppia. Johtajan on hyvä olla näistä tietoinen, jotta hän voi johtaa työyhteisöään mahdollisimman tehokkaasti. Monimuotoinen työyhteisö johtajan rikkaudeksi- koulutuksessa paneudutaan monimuotoisuuden hyötyihin ja merkitykseen työyhteisössä sekä etsitään työyhteisöön sopivia menetelmiä käytännön työhön.

Erilaiset työntekijät ovat työyhteisön voimavara, jolla parhaimmillaan saavutetaan yhdessä onnistuminen sekä työssä viihtyminen. Jokaisen on tärkeää voida olla oma itsensä työelämässä ja näin myös hyödyntää omia, henkilökohtaisia vahvuuksia työtehtävissä. Työntekijänä monimuotoisessa työyhteisössä- koulutus tarjoaa tietoa monimuotoisuudesta ja sen hyödyistä sekä toimintatavoista, joilla monimuotoisuudesta voidaan rakentaa työpaikan voimavara.

Näiden kaikkien aihealueiden osalta olemme mieluusti mukana luomassa monimuotoisempaa työyhteisöä juuri teidän organisaatiossanne. Voit tutustua täältä tarkemmin Liven tarjoamiin koulutuksiin.

Yhteistyössä on voimaa – Live kiittää työnantajia

Usein työ määrittelee sen, mitä ihminen on tai miltä hänestä tuntuu. Osallisuus ja yhteenkuulumisen tunne on ihmisille...

"On paljon asioita mihin täsmätyökykyiset pystyvät ja kykenevät" - Taavi teki lähtemättömän vaikutuksen koko työyhteisöönsä

Nuori mies hyllyttää tuotteita määrätietoisesti ja tarkasti. Roskat ovat kerätty millintarkasti eikä pienintäkään...

Saitko Ammattiopisto Livestä opiskelupaikan?

Saitko paikan Ammattiopisto Livestä kevään yhteishaussa? Muistathan ottaa opiskelupaikan vastaan viimeistään 30.6.2022....