3 min read

   Blogi: Nuorten Oma Väylä -kuntoutus auttaa pääsemään kiinni sujuvampaan arkeen

   Featured Image

   Olemme Livessä huomanneet, että nuorilla on paljon ominaisuuksia, taitoja ja vahvuuksia, joita he eivät itse tunnista tai luota omiin kykyihinsä. Taustalla on usein ikävät kokemukset ja negatiivinen palaute. Nuoret saattavat kokea epävarmuutta ja pyytää tueksi rinnalleen asioissa, joista he esimerkiksi itsetunnon vahvistumisen ja uusien toimintatapojen avulla onnistuvat valmennuksen lopulla hyvin. 

   Oma väylä -kuntoutus on Kelan kautta haettavaa neuropsykiatrista kuntoutusta ja se on tarkoitettu 16-29 -vuotiaille nuorille, joilla on diagnosoitu ADHD tai Autismikirjon häiriö.   

   Kuntoutukseen hakeutumisen syynä voi olla esim. ajanhallinnan ja toiminnanohjauksen haasteet. Opinnot eivät etene toivotulla tavalla; omiin tekemisiin käytettävää aikaa on vaikea hahmottaa ja aikatauluttaa. Tulee sovittua liian paljon asioita ja priorisointi on hankalaa. Kun arjessa ei ole selkeyttä ja tasapainoa eri tekemisten suhteen, kuormittuu helposti.  

   Tarkoituksena on löytää ja hyödyntää nuoren vahvuuksia ja sopivia tapoja toimia, jotta arki voisi olla sujuvampaa. Nuori oppii toimimaan arjessa itsenäisemmin ja tunnistamaan sekä huomioimaan neuropsykiatrisia piirteitä. Edistyminen edellyttää kuntoutuksen tavoitteisiin sitoutumista ja uusien toimintatapojen harjoittelemista säännöllisesti, jotta ne voivat tulla osaksi arkea. Kuntoutuksessa edetään kohti tavoitteita pienin askelin.

   ”Mä ehdin nyt paljon paremmin kouluun” 

   ”Vihdoin tiedän, mihin asioihin rahaa kuluu” 

   ”Sain nyt hoidettua sen hakemuksen eteenpäin” 

   Ryhmätapaamiset ja vanhempien tuki tärkeä osa kuntoutusta

   Yksilötapaamisten lisäksi kuntoutukseen kuuluu 10 ryhmätapaamista, mikä on tärkeä osa kuntoutusta. Ryhmässä nuoret voivat jakaa kokemuksiaan ja harjoitella muun muassa vuorovaikutustaitoja. Ryhmiin tulo oli haastavaa korona-aikana, mutta luomamme hybridimalli onnistui hyvin. Tällä hetkellä ryhmät toimivat toimipaikassamme Käenkujalla ja nuorten kokemukset vertaistuesta ovat positiivisia. 

   Tapaamme tarvittaessa nuoren vanhempia ja muuta verkostoa kokonaiskuvan saamiseksi ja mahdollisimman parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Pidämme Livessä verkostoyhteistyötä merkittävässä roolissa. Jatkossa haluammekin kehittää verkostoyhteistyötä vielä paremmaksi ja toimivammaksi kokonaisuudeksi osaksi asiakkaidemme kuntoutusta. Välillä vanhemmilla ja verkostoilla voi olla toiveita toisenlaisiin asioihin keskittyvästä työskentelystä. Kuntoutus lähtee kuitenkin aina nuoren omista tarpeista.   

   Osa nuorista on täysi-ikäisyyden kynnyksellä ja ovat saaneet vasta diagnoosin, eikä tukitoimia ole ollut aiemmin. Ristiriitoja voi aiheutua, jos läheisillä ei ole tietoa tai ymmärrystä neuropsykiatrisista piirteistä. Läheisille järjestetäänkin kuntoutuksen aikana muutama ryhmätapaaminen, jotta he saavat tietoa ja pääsevät jakamaan ajatuksiaan vanhemmuudesta. 

   Meillä Liven Oma Väylä -kuntoutuksen omaohjaajilla on pitkä työkokemus juuri erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa työskentelystä sekä neuropsykiatrisen valmentajan koulutus. Työotteemme perustuu ratkaisukeskeisyyteen.  

   Live-säätiö on entisestään vahvistanut neuropsykiatrista osaamistaan marraskuussa 2021 toteutuneiden liiketoimintakauppojen myötä. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksiin erikostunut KirsiConsulting Oy on nyt osa Live-säätiötä. Liven henkilökunnan lisäksi KirsiConsulting Oy:n palvelut ovat Live-säätiön yritysasiakkaiden saatavilla. 

   Lue lisää Nuorten Oma Väylä -kuntoutuksesta

   Kirjoittajana: Taija Hedberg, kouluttaja Live-säätiö ja Sirpa Ärilä, koulutusjohtaja Kirsi Consulting.

   Unelmia Livessä: Ammattiopisto Liven ohjaaja Judit Marti Cardenasille opiskelijoiden kasvutarinat antavat työlle suuren merkityksen

   Nyt alkaa viides vuosi tässä talossa, sanoo Judit Marti Cardenas, joka työskentelee ohjaajana Ammattiopisto Livessä TUVA

   Ammattiopisto Live aloittaa elintarvikealan perustutkintokoulutuksen

   Ammattiopisto Live aloittaa elintarvikealan perustutkintokoulutuksen Helsingissä Metsälän toimipaikassa. ...

   Liven Huilipalvelussa voittavat niin yrittäjät kuin opiskelijatkin

   Ammattiopisto Liven ja Helsingin Messukeskuksen yhteistyö kantaa hedelmää. Liven merkonomiopiskelijoiden Huilipalvelu...