2 min read

   "Selkosuomella, kiitos" - Bobaker Agseibatille oli tärkeää oppia suomen kieltä päästäkseen kiinni työelämään

   Featured Image

   Selkosuomella, kiitos, Bobaker Agseibat pyytää hymyillen, kun olemme aloittamassa pienimuotoista juttutuokioita Teamsin välityksellä. Haastattelussa on aistittavissa pientä juhlatunnelmaa, sillä Agseibat oli edellisenä päivänä valmistunut Ammattiopisto Livestä kokiksi ja ilo välittyy hänen kasvoiltaan aina ruudun toiselle puolelle asti.

   Agseibat on Libyan kansalainen ja aikaisemmalta koulutukseltaan arkkitehti. Hän muutti Suomeen viisi vuotta sitten Ruotsista, jossa hän asui kahden vuoden ajan tutustuen pohjoismaalaiseen kulttuuriin.

   Koulutustaan vastaavaa työtä hän teki kotimaassaan kymmenisen vuotta, mutta Suomeen tullessaan koulutuksen taso ei ollut enää riittävä. Tällä ei kuitenkaan ollut hänelle väliä, sillä hän sai nyt tutkintotodistuksen Ammattiopisto Livestä ja löysi unelmiensa työpaikan ravintola-alalta – vakituisen sellaisen.

   - Arkkitehti oli lähinnä vanhempieni unelma. Olen aina halunnut olla kokki. Täällä Suomessa saan elää haluamallani tavalla, Agseibat kertoo.

   Kysyttäessä tarkentavana kysymyksenä, miksi juuri ravintola-ala ja kokin työ, Agseibat näkee siinä samankaltaisuutta arkkitehdin työhön.

   - Arkkitehdin ja kokin työt ovat minulle taidetta! Siinä voit tehdä asioita, koota paljon materiaalia ja siitä tulee uusi tuotos.

   Kielen oppiminen edesauttaa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan

   Agseibatin kielitaito on kehittynyt viidessä vuodessa sille tasolle, että hän tulee ymmärretyksi ja keskustelu on melko sujuvaa. Matka on ollut pitkä.

   Suomeen muutettuaan hän aloitti kielen opiskelun, jonka jälkeen hän pääsi opiskelemaan Ammattiopisto Liveen. Suomen kielen opinnot jatkuivat opintojen aikana ja hetkellisesti hän joutuikin pitämään taukoa opinnoistaan, kunnes sai kielitaidon riittävälle tasolle koko tutkinnon suorittamiseksi loppuun.

   Pääasiallisesti Agseibat suoritti opintonsa oppisopimuksella samassa työpaikassa, jossa sovittiin aina tavoitteet ammattikielitaidon kehittämiseen ja sanaston vahvistamiseen. Tuttu työympäristö ja kuuluminen työyhteisöön oli tärkeää ja hän kasvoi ammattilaiseksi työtehtäviensä myötä.

   Kieliyhteisöön kuuluminen on merkittävää pärjäämisen kannalta ja se edesauttaa integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle myös oppilaitos tukipalveluineen luo turvaa ja kiinnittymistä yhteisöön. Vastaavasti työelämässä oppimisen merkitys korostuu ja auttaa integroitumisessa yhteiskuntaan.

   Ammattiopisto Liven S2-opettaja (suomi toisena kielenä) Maria Förbom näkee tärkeäksi sen, että henkilöllä on sekä halu että mahdollisuus liittyä suomalaiseen kieliyhteisöön ja oppia suomen kieltä esimerkiksi työelämäympäristössä.

   Förbom kuitenkin huomauttaa, että täydellistä kielitaitoa ei tarvitse pidä vaatia. Tärkeää on se, että tulee ymmärretyksi ja kykenee keskustelemaan työn edellyttämällä tasolla. Apukeinojakin löytyy tueksi.

   - Ympäristöstämme löytyy paljon erilaisia mahdollisuuksia oppia suomea. Esimerkiksi tv, radio, lehdet ja erilaiset oppimateriaalit verkossa tukevat kielen kehitystä. Tärkeää on myös se, että henkilö hakeutuu tilanteisiin, jossa suomea voi käyttää.

   Förbom ajattelee, että välillä on hyvä myös hypätä epämukavuusalueelle ja kokeilla suomen kieltä haastavissa tilanteissa, vaikka tulisi väärinymmärretyksi. Epäonnistuminen on edellytys kielen oppimiselle.

   Katse tulevaisuudessa

   Agseibatilla on hakenut vakituisen työpaikan saatuaan Suomen kansalaisuutta. Kansalaisuuden saamisella olisi valtava merkitys Agseibatille.

   - Kun saan myöhemmin Suomen kansalaisuuden, voin elää omaa elämää ja olla vapaa.

   Maahanmuuttajataustaisille hän haluaa kertoa yhden neuvon.

   - Töissä on elämää. Jos sinulla ei ole töitä sinulla ei ole elämää. Ollessani kotona elämäni oli tyhjää. Työ antaa sinulle motivaatiota elämään ja merkitystä. Osa ajattelee töitä rahan kautta, mutta se antaa paljon enemmän.

   Lue lisää maahanmuuttajille suunnatuista palveluistamme

   Blogi: Lapsille ja nuorille tulee puhua seksuaalisuudesta selkeästi

   Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen ja seksuaalikasvatus voi yhä tänä päivänä olla haastavaa. Erityistä tukea...

   Helsingin Messukeskuksen ja Ammattiopisto Liven yhteistyö harjaannuttaa opiskelijoita työelämään

   Helsingin Messukeskus tarjoaa ainutlaatuisen oppimisympäristön Ammattiopisto Liven opiskelijoille. Kuluvana keväänä...

   Blogi: Syrjivätkö työnantajat lähellä eläkeikää olevia työnhakijoita työnhakuprosesseissa?

   Työelämän kuuma aihe on ollut viime vuosikymmenenä ikään liittyvät kysymykset, ja se, syrjiikö työnantajat lähellä...