3 min read

   Tehokkaampaa työllistymistä työelämä­kumppanuudella

   Featured Image

   Aloittaessamme ammatillisen erityisopettajan työuraamme ennen vuosituhannen vaihdetta, mieleen muistuu erään rehtorin syksyn aloituspuheenvuoro. Siinä todettiin jotenkin näin, että koulutamme opiskelijoita kolme vuotta ja sen jälkeen meille tulevat uudet opiskelijat. Opiskelijoidemme työllistyminen ei ollut millään lailla keskiössä, toki oli mukava aina kuulla heidän kuulumisiaan ja työllistymistarinoitaan. Vielä 2000-luvun alkupuolella vaikutti tuoreelta aiheelta tehdä opinnäyte opiskelijoiden työllistymisen tukemisesta. Missä vaiheessa kelkka kääntyi, tarkkaa hetkeä on vaikea sanoa.  

   Meillä Livessä työllistymisen tukemiseen on panostettu etukenossa jo pitkään, se tapahtui kyllä jo reilusti ennen ammatillisen koulutuksen uudistumista vuonna 2018. Ensimmäinen oma työhönvalmentajakin palkattiin jo vuonna 2005. On ollut hienoa seurata työelämän muuttumista, tänä päivänä monille työnantajille tuntuu olevan kunnia-asia tehdä laadukasta oppilaitosyhteistyötä ja hoitaa koulutussopimusjaksot mallikkaasti. Kauas on tultu niistä ajoista, kun työpaikalla oppimista kutsuttiin puhekielessä “ilmaiseksi työksi”. Opettajan roolikin on muuttunut - pedagogiikka on siirtynyt työpaikoille opettajan työelämään jalkautumisen mukana. 

   Tällä hetkellä työelämässä järjestettävää koulutusta toteutetaan opiskelijan, työelämän ja opetushenkilöstön kanssa yhdessä. Toimintamallin tarkoituksena on kehittää ja helpottaa keskinäistä ymmärrystä sekä yhteistyötä. Tavoitteena on myös tehostaa opiskelijoiden työllistymistä ja työvoiman saantia yrityksiin. Menestyksen avaimina yhteistyössä ja kumppanuudessa ovat yhteisesti syntyvä kokonaisvaltainen käsitys vaativan erityisen tuen opiskelijan tilanteesta ja osaamisesta. Samalla huomioidaan yrityksen tarpeet ja mahdollisuudet ottaa opiskelija ensin hankkimaan osaamista ja myöhemmin mahdollisesti työllistää hänet.  

   Meidän tehtävämme on ymmärtää ja hyödyntää työelämässä oppimisen ja työelämäkumppanuuden tuomat mahdollisuudet opiskelijoiden oppimiseen ja työllistymiseen. Yhteistyössä löytyvät ammattitaitovaatimuksia vastaavat työtehtävät, joiden tekemiseen työpaikka tarvitsee tekijän. Esimerkiksi jokin hidas koko päivän kestävä työprosessi voisi sopia vaativan erityisen tuen opiskelijalle tai työllistää kaksi henkilöä osa-aikaisesti. Sote-alalla hoiva-avustajat työskentelevät avustavissa tehtävissä mm. vanhusten asumispalveluyksiköissä. Heidän työpanoksensa vapauttaa lähihoitajille ja sairaanhoitajille aikaa hoitotyöhön.  

   Kumppanimme Ravintola Factoryn kanssa Livellä on hyviä kokemuksia, kun valmistuvalle opiskelijalle on räätälöity työtehtävä koulutussopimusjakson aikana. Työ voi olla osa-aikainen tai kokoaikainen ja voi sisältää vaikkapa avustavia ruoanvalmistustehtäviä, tarjoilulinjaston täydentämistä ruuhka-aikoina sekä astiahuoltoa. Tällöin työtehtävä muotoillaan yrityksen tarpeisiin ja opiskelija perehdytetään sekä opastetaan tehtäviin jo opintojen aikana. Perustehtävistä voi edetä vaativampiin tehtäviin, kun kokemusta karttuu. Ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on rooli erityisesti asennemuokkaajina ja työelämän kouluttajina eri työllistymisen toimintamalleista ja työelämälle tarjottavista tuista täsmätyökykyisten (entinen termi: osatyökykyinen) työllistämisessä. Liven vahvuuksia ovat monialaiset palvelut koulutus- ja oppisopimusjaksoilla ja työllistymisen tukemisessa sekä vaativan erityisen tuen ja ohjauksen osaaminen. Tämän osaamisemme annamme myös yhteistyökumppaneidemme käyttöön. Monimuotoinen työelämä on meillä Livessä jo tätä päivää, ei tulevaisuuden tahtotila. 

   Tätä blogitekstiä kirjoittaessamme kiskaisen hihasta Taitotalon Kongressikeskuksen ravintola Variantin esihenkilöä Sanna Heinoa ja kysäisen, että miten he kokevat opiskelijoiden ohjaamisen ja kouluttamisen työpaikalla.  Hänestä on mukava nähdä opiskelijoiden osaamisen kehitys ja oppimisen ilo. Opiskelijat tuovat työpaikalle energiaa ja uutta virtaa ja vähän rikkovatkin vakituisen henkilökunnan rutiineja. Taitotalossa opiskelijoiden ohjaamisesta vastaa koko tiimi ja opiskelijan työpaikkaohjaaja vaihtelee tutkinnonosan tai työtehtäväkokonaisuuden mukaan. Tämän työyhteisön hyvä asenne näkyy myönteisesti opiskelijoiden oppimisessa, Taitotalon ravintola Variantti on haluttu ja pidetty koulutussopimuspaikka opiskelijoiden keskuudessa. Yhteistyö on vuosien varrella kehittynyt tiiviiksi kumppanuudeksi.  

   Uusia keinoja työllistämiseen haetaan valtion  Työkanava Oy stä. Laki Työkanavasta tuli voimaan 1.7.2022. Työkanava Oy:n tarkoituksena on jatkossa työllistää kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia täsmätyökykyisiä.  Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu pitäisikö yrityksiä velvoittaa laissa työllistämään täsmätyökykyisiä ihmisiä kuten monessa Euroopan on maassa tehty. Asia vaatii pureskelua, ettei luoda järjestelmää, jossa rahalla pääsee velvollisuudesta eroon, maksamalla sopivan sakkosumman. Toisaalta mikään ei kehity, jos täsmätyökykyisten työllistyminen on yritysten hyväntahtoisuuden ja vapaaehtoisuuden varassa. Olisivatko esimerkiksi tasa-arvo ja naisten asema parantuneet, ellei sitä olisi aikanaan määritelty laissa?

   Kokemuksemme mukaan hyviin kumppanuuksiin käytetty aika tulee moninkertaisena hyötynä takaisin sekä oppilaitokselle että yrityksille. Opettajan jalkautuminen työelämään voi jonkun mielestä aluksi tuntua epämukavuusalueelle menemiseltä, mutta kun ketsuppipullon korkki aukeaa, niin se on menoa. Vaikka kaikki ei aina mene kuten Strömsössä, onnistumisista iloitaan yhdessä. Iso kiitos jälleen kerran kaikille kumppaneillemme. Yhteinen tekeminen on paitsi hyödyllistä, myös hauskaa!  

   Marjut Nyström ja Ulla Ruuskanen, ammatillinen erityisopettaja, Ammattiopisto Live

   Unelmia Livessä: Ammattiopisto Liven ohjaaja Judit Marti Cardenasille opiskelijoiden kasvutarinat antavat työlle suuren merkityksen

   Nyt alkaa viides vuosi tässä talossa, sanoo Judit Marti Cardenas, joka työskentelee ohjaajana Ammattiopisto Livessä TUVA

   Ammattiopisto Live aloittaa elintarvikealan perustutkintokoulutuksen

   Ammattiopisto Live aloittaa elintarvikealan perustutkintokoulutuksen Helsingissä Metsälän toimipaikassa. ...

   Liven Huilipalvelussa voittavat niin yrittäjät kuin opiskelijatkin

   Ammattiopisto Liven ja Helsingin Messukeskuksen yhteistyö kantaa hedelmää. Liven merkonomiopiskelijoiden Huilipalvelu...