1 min read

   Työhönvalmentajan tuella arki ja opinnot haltuun

   Featured Image

   Liven ravintola- ja cateringalan opiskelija Riku toimi opintoihinsa liittyvällä työharjoittelu- eli koulutussopimusjaksolla Myyrinkodissa syksyllä 2021. Rikun tukena toimi tiivis ja moniammatillinen ryhmä, jonka tavoitteena on tasoittaa Rikun opiskelupolkua ja löytää hänelle sopiva paikka työelämässä. Rikun tukena arjessa ja opinnoissa työskentelevät oma opettaja, työhönvalmentaja sekä työpaikan esimies.

   Riku aloitti kokki-opintonsa toisessa, yleisen puolen ammattioppilaitoksessa, mutta vähitellen opintojen suorittaminen vaikeutui ja Rikun opiskelut uhkasivat jäädä kesken. Riku valittiin Liveen ravintola-alalle tutkinnon osan suorittajaksi ja hän ryhtyi opiskelemaan suomen kieltä kokkiopintojen lisäksi. Livessä Riku sai opintoihinsa tarvitsevaansa tukea, ja opinnot lähtivät sujumaan niin suotuisasti, että Riku valittiin koko kokki-tutkinnon suorittajaksi. 

   Myyrinkoti tarjoaa monipuolisen oppimisympäristö ja lämpimän työyhteisön

   Vantaan Myyrmäessä sijaitseva Myyrinkoti on 23-paikkainen hoivakoti. Hoivakodin lisäksi Myyrinkodissa on päivätoimintayksiköt vammaisille ja ikääntyneille sekä kuntoutuspalveluja. Myyrinkodissa Riku suorittaa parhaillaan suurkeittiön ruokatuotannon valinnaista tutkinnonosaa koulutussopimuksella. 

   Työelämäpainotteisia opetusryhmiä vetävä Sinikka Luomala oli tehnyt Myyrinkodin kanssa yhteistyötä aiemmin ja oli ihastunut paikan lämpimään työyhteisöön. Luomala tiesi Myyrinkodin tarjoavan monipuolisen oppimisympäristön myös Rikulle. 

   - Aluksi Riku työskenteli ”lämpimän keittiön” puolella. Kokemuksen myötä Rikun tontti kuitenkin laajeni ja tällä hetkellä Riku tekee suuria määriä muualle lähteviä ja paikan päällä tarjottavia ruokia. Riku osallistuu tätä nykyä ruoan valmistukseen, esillepanoon ja leivontaan. Keittiötehtävissä osaamisvaatimuksiin kuuluvat myös omavalvonta ja hygienia-asiat.

   Työhönvalmennus helpotti arjen sujumista

   Rikun opintojen etenemisen haasteena oli ollut väsymyksestä johtuva yliaktiivisuus. - Riku oli rahoittanut opintojansa mm. siivoustöillä ja on ollut hyvin uupunut täyteen pakatusta ja hektisestä arjesta, Luomala taustoittaa.

   Työhönvalmentajana toimivan Pirjo Pellikan rooli on ollut tasoittaa Rikun tiivistahtista arkea ja auttaa oman toiminnan ohjauksessa. 

   - Koen, että säännöllinen yhteydenpito ja käynnit työpaikalla ovat todella tärkeitä työhönvalmennuksessa. Pääsemme Rikun kanssa keskustelemaan asioista heti, kun sellainen tarve tulee. Molemmin puolinen luottamus on ollut merkittävässä roolissa yhteistyössä. Käymme läpi myös suomalaista työkulttuuria yhdessä työnantajan kanssa, Pellikka kertoo.

   Myyrinkotiin mahtuu monenlaisia oppijoita.

   Myyrinkodissa Rikun esimiehenä toimii Tarja Brandt, joka on alan pitkän linjan ammattilainen. Sinikka Luomalan mukaan Tarjan erityisosaamista on tasa-arvoisten ja monipuolisten työyhteisöjen rakentaminen. Riku kokee kohdanneensa syrjintää suomalaisessa työelämässä, mutta Myyrinkodissa hän on saanut tuntea olonsa hyväksytyksi ja riittäväksi sellaisena kuin on. 

   Unelmia Livessä: Ammattiopisto Liven ohjaaja Judit Marti Cardenasille opiskelijoiden kasvutarinat antavat työlle suuren merkityksen

   Nyt alkaa viides vuosi tässä talossa, sanoo Judit Marti Cardenas, joka työskentelee ohjaajana Ammattiopisto Livessä TUVA

   Ammattiopisto Live aloittaa elintarvikealan perustutkintokoulutuksen

   Ammattiopisto Live aloittaa elintarvikealan perustutkintokoulutuksen Helsingissä Metsälän toimipaikassa. ...

   Liven Huilipalvelussa voittavat niin yrittäjät kuin opiskelijatkin

   Ammattiopisto Liven ja Helsingin Messukeskuksen yhteistyö kantaa hedelmää. Liven merkonomiopiskelijoiden Huilipalvelu...