1 min read

Työhönvalmentajan tuella arki ja opinnot haltuun

Featured Image

Liven ravintola- ja cateringalan opiskelija Riku toimi opintoihinsa liittyvällä työharjoittelu- eli koulutussopimusjaksolla Myyrinkodissa syksyllä 2021. Rikun tukena toimi tiivis ja moniammatillinen ryhmä, jonka tavoitteena on tasoittaa Rikun opiskelupolkua ja löytää hänelle sopiva paikka työelämässä. Rikun tukena arjessa ja opinnoissa työskentelevät oma opettaja, työhönvalmentaja sekä työpaikan esimies.

Riku aloitti kokki-opintonsa toisessa, yleisen puolen ammattioppilaitoksessa, mutta vähitellen opintojen suorittaminen vaikeutui ja Rikun opiskelut uhkasivat jäädä kesken. Riku valittiin Liveen ravintola-alalle tutkinnon osan suorittajaksi ja hän ryhtyi opiskelemaan suomen kieltä kokkiopintojen lisäksi. Livessä Riku sai opintoihinsa tarvitsevaansa tukea, ja opinnot lähtivät sujumaan niin suotuisasti, että Riku valittiin koko kokki-tutkinnon suorittajaksi. 

Myyrinkoti tarjoaa monipuolisen oppimisympäristö ja lämpimän työyhteisön

Vantaan Myyrmäessä sijaitseva Myyrinkoti on 23-paikkainen hoivakoti. Hoivakodin lisäksi Myyrinkodissa on päivätoimintayksiköt vammaisille ja ikääntyneille sekä kuntoutuspalveluja. Myyrinkodissa Riku suorittaa parhaillaan suurkeittiön ruokatuotannon valinnaista tutkinnonosaa koulutussopimuksella. 

Työelämäpainotteisia opetusryhmiä vetävä Sinikka Luomala oli tehnyt Myyrinkodin kanssa yhteistyötä aiemmin ja oli ihastunut paikan lämpimään työyhteisöön. Luomala tiesi Myyrinkodin tarjoavan monipuolisen oppimisympäristön myös Rikulle. 

- Aluksi Riku työskenteli ”lämpimän keittiön” puolella. Kokemuksen myötä Rikun tontti kuitenkin laajeni ja tällä hetkellä Riku tekee suuria määriä muualle lähteviä ja paikan päällä tarjottavia ruokia. Riku osallistuu tätä nykyä ruoan valmistukseen, esillepanoon ja leivontaan. Keittiötehtävissä osaamisvaatimuksiin kuuluvat myös omavalvonta ja hygienia-asiat.

Työhönvalmennus helpotti arjen sujumista

Rikun opintojen etenemisen haasteena oli ollut väsymyksestä johtuva yliaktiivisuus. - Riku oli rahoittanut opintojansa mm. siivoustöillä ja on ollut hyvin uupunut täyteen pakatusta ja hektisestä arjesta, Luomala taustoittaa.

Työhönvalmentajana toimivan Pirjo Pellikan rooli on ollut tasoittaa Rikun tiivistahtista arkea ja auttaa oman toiminnan ohjauksessa. 

- Koen, että säännöllinen yhteydenpito ja käynnit työpaikalla ovat todella tärkeitä työhönvalmennuksessa. Pääsemme Rikun kanssa keskustelemaan asioista heti, kun sellainen tarve tulee. Molemmin puolinen luottamus on ollut merkittävässä roolissa yhteistyössä. Käymme läpi myös suomalaista työkulttuuria yhdessä työnantajan kanssa, Pellikka kertoo.

Myyrinkotiin mahtuu monenlaisia oppijoita.

Myyrinkodissa Rikun esimiehenä toimii Tarja Brandt, joka on alan pitkän linjan ammattilainen. Sinikka Luomalan mukaan Tarjan erityisosaamista on tasa-arvoisten ja monipuolisten työyhteisöjen rakentaminen. Riku kokee kohdanneensa syrjintää suomalaisessa työelämässä, mutta Myyrinkodissa hän on saanut tuntea olonsa hyväksytyksi ja riittäväksi sellaisena kuin on. 

Uudet opiskelijat aloittavat maanantaina opintonsa

Ammattiopisto Liven uudet opiskelijat aloittavat opintonsa maanantaina 8.8.2022 klo 9.00. 

 

 

Liven paneelikeskustelu Mikko Valtonen: Tuntuu erikoiselta miksi emme hyödynnä sitä potentiaalia, mitä täsmätyökykyisyydessä on

Liven paneelikeskustelussa SuomiAreenalla kuultiin Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Mikko Valtosen näkemyksiä...

Liven-paneelikeskustelu Jussi Herlin: Meidän kaikkien yhteinen vastuu ja velvollisuus on kehittää ajatteluamme empaattisemmaksi

Live-säätiön paneelikeskusteluun SuomiAreenalla osallistui Koneen hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin. Hänet...