1 min read

   Työelämäyhteistyö mahdollistaa Liven opiskelijoille suunnan kohti työelämää

   Featured Image

   Helsingin seudun ympäristöpalvelu HSY on tullut  tutuksi Liven puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opiskelijoille tuttuna työharjoittelupaikkana. Viisi vuotta sitten alkanut yhteistyö on tarjonnut tärkeän työelämäympäristön noin 30-40 Ammattiopisto Liven opiskelijalle kuluneiden vuosien aikana.

   Ammattiopisto Liven opiskelija Konsta on yksi lukuisista Liven opiskelijoista, joka on työskennellyt HSY:llä erilaisissa työtehtävissä. Kokemus on ollut arvokas. 

   - Olen oppinut töissä paljon. Ihmiset ovat ystävällisiä ja työilmapiiri on rentoa. HSY:n henkilökunta antaa mielellään erilaisia työtehtäviä, kun olemme oppineet tuntemaan toisemme, Konsta iloitsee. 

   Tyypilliseen työpäivään lukeutuu siistimistöitä, ruohonleikkausta ja liukkaudenpoistoa. Sisätiloissa opiskelijat tekevät erilasiia purku- ja lajittelutöitä. Myös IV-suodattimien vaihtaminen kuuluu työtehtäviin. 

   Oppimisen edetessä opiskelijat ovat voineet toimia kokeneen kiinteistöhuoltajan työparina sekä pystyneet itsenäiseen toimintaan. Näin heidän työpanoksensa on tullut HSY:lle merkitykselliseksi ja on ollut tarpeen kiireisinä aikoina. 

   - Opiskelijoiden palaute meille on arvokasta. Toisaalta HSY:n toiminta ja työkulttuuri tulevat tutuksi opiskelijoille. Näin meidät nähdään tulevaisuudessa potentiaalisena työnantajana, kertoo kiinteistöpalvelujen yksikön päällikkö Hannes Niemi.

   Työssäoppimisjaksoista Konsta on saanut käsityksen siitä, mitä työelämä tulee olemaan opintojen jälkeen. Osallistuminen työelämään on Konstalle tärkeä osa, kun hän pohtii tulevaisuuttaan. 

   Työpaikka mahdollistaisi sen, että saan laskuni maksettua eivätkä päivät kuluisi sohvalla maatessa. Tärkeää on, että päivät täyttyvät tekemisellä, Konsta pohtii.


   "Opettajien aktiivinen rooli on ollut ensisijaista hyvän oppimistuloksen ja ammattitaidon kehittymisen kannalta."

   Opettaja Mikael Pekkala on iloinen siitä, että HSY on tarjonnut opiskelijoille arvokkaita kokemuksia työelämästä. 

   - Tarjottujen työtehtävien avulla opiskelijat saavat suoritettua tätä kautta tutkinnon osia, joka on tietysti meille eriarvoisen tärkeä asia. Yhteistyö on toiminut hienosti ja olemme kiitollisia tästä mahdollisuudesta. Toiveemme olisi joskus tulevaisuudessa, että jossain vaiheessa saisimme työllistettyä HSY:lle meiltä valmistuneita opiskelijoita esimerkiksi kesätöihin, Pekkala kertoo. 

   - Yhteistyö HSY:n ja Ammattiopisto Liven opettajien välillä toiminut erittäin hyvin. Ammattiopisto Liven opettajat ovat tukeneet oppilaita harjoittelun aloituksessa ja olemme yhteistyössä päivittäneet oppilaiden työtehtäviä osaamisen karttuessa. Opettajien aktiivinen rooli on ollut ensisijaista hyvän oppimistuloksen ja ammattitaidon kehittymisen kannalta.  Myös kertaluonteiset päivän tai kaksi kestäneet työrupeamat useamman opiskelijan voimin, ovat olleet onnistuneita ja hyvin ohjattuja, Niemi kiittelee.

   Blogi: Lapsille ja nuorille tulee puhua seksuaalisuudesta selkeästi

   Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen ja seksuaalikasvatus voi yhä tänä päivänä olla haastavaa. Erityistä tukea...

   Helsingin Messukeskuksen ja Ammattiopisto Liven yhteistyö harjaannuttaa opiskelijoita työelämään

   Helsingin Messukeskus tarjoaa ainutlaatuisen oppimisympäristön Ammattiopisto Liven opiskelijoille. Kuluvana keväänä...

   Blogi: Syrjivätkö työnantajat lähellä eläkeikää olevia työnhakijoita työnhakuprosesseissa?

   Työelämän kuuma aihe on ollut viime vuosikymmenenä ikään liittyvät kysymykset, ja se, syrjiikö työnantajat lähellä...