2 min read

   Unelmia Livessä: Ammattiopisto Liven ohjaaja Judit Marti Cardenasille opiskelijoiden kasvutarinat antavat työlle suuren merkityksen

   Featured Image

   Nyt alkaa viides vuosi tässä talossa, sanoo Judit Marti Cardenas, joka työskentelee ohjaajana Ammattiopisto Livessä TUVA- ja TELMA-koulutuksen parissa. Aikaisemmin hän on tehnyt töitä muun muassa perusopetuksen puolella koulunkäyntiavustajana ja sijaisena sekä varhaiskasvatuksessa lastenhoitajana. Hän näkee, että ohjaajan työt Livessä ovat luonnollinen jatkumo aloittaessaan ohjaajan työt Livessä neljä vuotta sitten.

   Ammattiopisto Live tarjoaa ammatillista ja valmentavaa koulutusta erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Ohjaajat tukevat opiskelijoita muun muassa arki- ja työelämän taidoissa, vuorovaikutustaidoissa sekä sosiaalisten tilanteiden hallinnassa eri toimintaympäristöissä. Marti Cardenasin mukaan ohjaajan työssä keskiössä on opiskelija, ja tärkeää on että ohjaaja on läsnä ja antaa tarvitavaa tukea opiskelijan tarpeiden mukaisesti.

   - Nuoren ja ohjaajan välisellä vuorovaikutuksella on suuri merkitys siihen, millä tavoin opiskelija pystyy etenemään opinnoissaan. Esimerkiksi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus tuo monelle nuorelle paljon muutoksia henkilökohtaisessa elämässään, kun uusia ovia on avattava kohti ammatillisia polkuja. Pyrin siihen työssäni, että nuoret saisivat minusta tukea päästäkseen eteen päin kohti itsenäistä elämää.

   Marti Cardenasin mukaan oppimisen ilo välittyy työmotivaatioksi ja onnistumisen kokemuksiksi. 

   - Esimerkiksi, kun TUVA-opiskelijamme löytää oman polkunsa ja on siirtynyt perustutkintokoulutuksen puolelle, niistä tulee todella hyvä mieli. Opiskelijan kasvutarinat ovat tämän työn suola, Marti Cardenas kertoo.

   Ohjaajan työ Ammattiopisto Livessä – neljä kysymystä ja vastausta

   Mikä on työsi merkitys asiakkaalle, yhteiskunnalle ja itsellesi?

   Tärkeää on, että opiskelijoiden arki on turvallista. Puutumme kaikkiin epäkohtiin. Meidän on taattava se että kaikilla on turvallista ja jokaisella on mukava tulla opiskelemaan. Annamme yksilöllistä tukea ja olemme läsnä arjessa.

   Millaista on olla Livessä töissä?

   Livessä pääsee joka vuosi oppimaan jotain uutta. Tiimimme on tosi ihana, kun saa tukea työkavereilta ja esihenkilöltä aina tarpeen tullen. Työ antaa mahdollisuuksia lisäkouluttaa itseään.

   Millä tavoin Liven arvot – inhimillisyys, rohkeus, yhteisöllisyys sekä selkeys ja suunnitelmallisuus – näkyvät työssäsi?

   Yhteisömme jakavat samat näkemykset ja arvot ja työskentelevät opiskelijoiden eteen ja heidän parhaaksi. On ilo seurata, että Livessä on hankkeita, kansainvälistä toimintaa ja tapahtuu uusia asioita. Emme jämähdä täällä paikalleen.

   Rohkeutta on se, kun toimimme yhdessä - meillä pyritään tukemaan opiskelijaa itsenäiseen elämään ja työelämään, jotta he kasvaisivat siihen opintojensa aikana. Se välittyy erityisesti opiskelijatyössä, kun rohkaistaan nuoria ottamaan askelia elämässään.  

   Työkäytäntömme ovat selkeitä. Työssä se näkyy juuri siinä, että vuosisuunnitelmaa toteutetaan selkeästi arjessamme.

   Miksi hakea Liveen töihin?

   Täällä on mahtava porukka. Täällä pääsee toteuttamaan itseään ja omia ideoita saa tuoda esille ja kokeilla - ja vaikka ne eivät ole toimineet, se ei meillä haittaa. Täällä voi lisäkouluttautua, mahdollisuus on ja sitä joustoa tulee. Henkilöstöä kannustetaan kehittämään itseään. Mikään päivä ei ole samanlainen.

   Tutustu avoimiin työpaikkoihimme! 
    

   Vieraskynä: Työ luo osallisuutta – myös täsmätyökykyisille

   Hallitusohjelmassa on sitouduttu vahvistamaan työelämän vastaanottokykyä niin, että esimerkiksi osatyökykyisten,...

   Akseli löysi oman opintopolkunsa TUVA-koulutuksen kautta – työharjoittelu Goodwill -kierrätysmyymälässä opettaa tekijäänsä ja kasvattaa kohti työelämää

   18-vuotias Akseli on parhaillaan työharjoittelujaksolla kierrätystavaramyymälä Goodwill Pasilassa. Työpäivät ovat...

   Blogi: Monimuotoinen työyhteisö auttaa rakentamaan positiivista työnantajakuvaa

   Monimuotoisen työyhteisön johtaminen on ratkaisevaa tulevaisuuden työelämässä, jossa jokaisen työpanos on yhä...