Ammatillinen kuntoutus vakuutusyhtiöille

   Työeläke- ja vakuutusyhtiöiden asiakkaille

   Ammatillinen kuntoutus vakuutusyhtiöille

   Palvelu on tarkoitettu työeläke- ja vakuutusyhtiöiden asiakkaille, joilla on vaikeuksia jatkaa työelämässä tai palata sinne.

   1. Alkukartoitus
   Tavoitteena on kokonaistilanteen arviointi, minkä pohjalta selvitetään keinot ja mahdollisuudet, joiden avulla pystyt palaamaan työelämään. Selvitämme kuntoutuksen oikea-aikaisuuden ja sopivan ajankohdan ottaen huomioon asiakkaan oman käsityksen tilanteesta.

   Palvelu sisältää 1-2 käyntikertaa. Asiantuntijoina ovat työhönvalmentajat ja sosiaalityöntelijät/sosionomit. Palvelusta tehdään lyhyt yhteenveto vakuutusyhtiölle.

   2. Työhönpaluun suunnitelma
   Tavoitteena on laatia terveydentilasi ja asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiva työhönpaluun suunnitelma joko omaan työhön, uuteen ammattiin tai koulutukseen. Suunnitelman laatiminen sisältää työ- ja uraohjausta, soveltuvien työ- ja koulutusvaihtoehtojen kartoittamista, tarvittaessa myös konkreettista tutustumista niihin. Suunnitelma laaditaan 2 – 6 käyntikerran aikana. Työparina työhönvalmentaja ja sosionomi tai sosiaalityöntekijä.

   Tarvittaessa suunnitelman laatimiseksi toteutetaan lisäselvitykset tilaajan kanssa sovitun erillisen hinnaston mukaisesti, esim. erikoislääkärin konsultaatio, psykologin oppimiskykytestit tai toimintaterapeutin tutkimus. Suunnitelmasta tehdään kirjallinen yhteenveto, joka sisältää arvion tilanteestasi ja tuen tarpeestasi sekä omista tavoitteistasi.

   3. Työkokeilu
   Tavoitteena on, että asiakas löytää työkokeilupaikan työn soveltuvuuden selvittämiseksi. Työkokeilua voi olla myös omalla työpaikalla tehtävä työ uusissa tehtävissä. Työhönvalmentaja tukee  koko prosessin ajan ja varmistaa suunnitelmien toteutumisen. Asiakas saa konkreettista tietoa ammatillisista vaihtoehdoista, toimeentulosta ja käytännön apua työhön paluuseen liittyvien asioiden hoitamiseen.

   Autamme työkokeilupaikan etsimisessä, verkostoyhteydenotoissa ja tutustumiskäynneissä. Työkokeilun aikana asiakas saa tietoa sopivatko uudet tehtävät hänelle. Työkokeilun pituus määräytyy yksilöllisesti. Työhönvalmentaja auttaa työkokeilusopimuksen tekemisessä.

   question-circle  Miten hakeudut palvelun pariin?

   Tiedustele sinulle sopivinta palvelua työeläkeyhtiöstä. Hakemuslomakkeen saat työeläkelaitoksestasi tai voit täyttää sen myös sähköisesti. Liitteeksi kuntoutushakemukseen tarvitset lääkärinlausunnon terveydentilastasi eli B-lausunnon. Ja jos olet työntekijä, tarvitset työnantajan kirjoittaman selvityksen työstäsi. Toimita hakemus omaan työeläkelaitokseesi.
   Vakuutusyhtiö määrittelee sinun yksilöllisen tarpeesi mukaiset palvelut.

   building-line  Toimipaikat

   Live Iisalmi
   Satamakatu 11 (käynti Riistakadun puolelta)
   74100 Iisalmi
   p. 040 136 1544
   iisalmi@inlive.fi