Ammatillinen kuntoutusselvitys

 

 

 

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys on tarpeen silloin, jos työ- tai opiskelukyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi ja asiakas tarvitsee tukea kokonaistilanteen selvittämiseksi. Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä arvioidaan erityisesti ammatillisen, mutta myös lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeet. Päämääränä on tukea asiakkaan työelämään palaamista tai sinne siirtymistä. Asiakas saa apua yksilöllisen ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimiseen.

Kuntoutusselvityksen toteuttamisesta vastaa Liven moniammatillinen työryhmä sekä lisäksi erityistyöntekijöitä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Asiakkaalle on nimetty omaohjaaja koko kuntoutusselvityksen ajaksi.

Ammatillisen kuntoutusselvityksen ohjelma sisältää tarpeelliset henkilökohtaiset haastattelut ja tapaamiset. Tarpeen mukaan ohjelmaan räätälöidään kuntoutukseen liittyvää ja sitä tukevaa ryhmäohjelmaa.

Lisäksi kuntoutusselvitys sisältää asiakkaan kannalta tarpeellisen verkostotyön, jonka tavoitteena on turvata asiakkaan matka hänen tarvitsemiinsa jatkopalveluihin,  esimerkiksi terveydenhuoltoon tai työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kuntoutusselvityksen toteutus

Ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan avomuotoisena kuntoutuksena mahdollisimman lähellä asiakkaan asuinpaikkaa. Selvityksen kokonaispituus määräytyy yksilöllisesti ja sen kesto on enintään 13 kuntoutuspäivää ja lisäksi 1-3 seurantapäivää sekä 1-6 palveluntuottajan yhteydenottoa kuntoutujaan. Ohjelma toteutetaan kokonaisuudessaan viimeistään 12 kuukauden kuluessa aloituksesta.

Ammatillista kuntoutusta voidaan toteuttaa myös etäkuntoutuksena digitaalisen sovelluksen (Movendos) avulla

person  Kenelle palvelu sopii?

Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen voivat hakea työikäiset henkilöt, joiden työ- tai opiskelukyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden tai vamman vuoksi. 

question-circle  Miten hakeutua palvelun pariin?

Lääkäri myöntää B-lausunnon kuntoutustarpeesta. Lausunto sekä täytetty lomake KU 101 toimitetaan Kelaan, jossa tehdään päätös kuntoutusselvitykseen osallistumisesta.

Lomake: KU 101 (ei saavutettava pdf)

building-line  Toimipaikat

Live Joensuu
Nepenmäenkatu 2
80200 Joensuu
p. 040 136 0723
joensuu@inlive.fi

Live Iisalmi
Satamakatu 11 (käynti Riistakadun puolelta)
74100 Iisalmi
p. 040 136 1546
iisalmi@inlive.fi