Ammatti- ja erikoisammatti­tutkinnot

Näyttötutkinnon suorittaminen

Näyttötutkinnon suorittaminen

Valmistavaan koulutukseen sisältyy lähiopetus, työssäoppiminen, etätehtävät ja verkko-opiskelu.

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos katsotaan että opiskelija ei tarvitse koulutusta ammattitaidon täydentämiseen. Tällöin tutkinnon suorittaja tulee suoraan osaamisen näyttöön. Ilman valmistavaa koulutusta suoritettavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista peritään maksu. Maksut ovat tutkintokohtaisia.

Jos haluat tulla suoraan osaamisen näyttöön, ota yhteyttä koulutuskuvauksissa mainittuihin opettajiin.

Hieronnan ammattitutkinto

Monimuoto- ja päiväkoulutus sekä etäjakso

book  Monimuotokoulutus

Monimuotokoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimista lähiopetuksessa, työssäoppimisessa, etäjaksoilla esim. kirjallisia tehtäviä tehden tai muilla työtehtävillä.

Monimuotokoulutukseen kuuluu myös verkko-opiskelua. Lähiopetusjaksot toteutetaan joko päivisin, iltaisin tai viikonloppuisin.

book Päiväkoulutus

Päiväkoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimista päivisin tapahtuvan lähiopetuksen ja työssoppimisten yhteydessä.

Päiväkoulutuksessa on enemmän lähiopetusta kuin monimuotokoulutuksessa. Lisäksi tehdään tutkintokohtaisia tehtäviä ja mahdollisesti opiskellaan verkossa.

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä