Koulutussopimukseen perustuva paikkaan sitomaton koulutus

   TELMA-koulutusta paikasta riippumatta

   Koulutussopimukseen perustuva paikkaan sitomaton koulutus

   Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus voidaan toteuttaa kokonaan perustuen koulutussopimukseen yhteistyössä vammaispalvelun tuottajien kanssa

   Järjestämme työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA-koulutus) yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Koulutusta voidaan toteuttaa esimerkiksi vammaispalvelun tuottajan toimintaympäristöissä ja toiminnassa, johon kytketään Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen tavoitteita. Toiminta perustuu koulutussopimukseen. 

   Tavoitteena on varmistaa jokaiselle yksilöllisesti sopivin ja turvallinen ympäristö sekä osaamisen kehittyminen sellaisessa ympäristössä, jossa taitoja tullaan käyttämään. 

   Koulutusmuoto soveltuu erityisesti henkilöille, joilla:

   • on merkittäviä haasteita osallistua ryhmämuotoiseen opiskeluun oppilaitoksen ympäristössä
   • on korostunut tuen tarve erilaisissa siirtymissä toimintaympäristöjen välillä
   • taitojen siirtyminen tai soveltaminen uudessa ympäristössä on haasteellista
   • ensisijainen tuen tarve liittyy hyvinvoinnin ja päivittäisen toimintakyvyn tukemiseen, jota voidaan tukea ja täydentää yksilöllisillä opiskelun ja oppimisen tavoitteilla sekä pedagogisella tuella
   Käytännön toteutus

   Koulutussopimukseen perustuvassa opiskelussa tavoitteet kiinnitetään opiskelijan päivittäiseen toimintaan ja ympäristöön. Tämä vahvistaa taitojen kehittymistä juuri siinä ympäristössä, jossa niitä tarvitaan. Esimerkiksi päivätoiminnan toimintaympäristöissä päivittäisten valintojen tekeminen, mielipiteen muodostaminen ja ilmaiseminen, yhteisössä ja ryhmässä toimiminen ja laajemmin itsemääräämisoikeuden toteutumista tukevien taitojen vahvistaminen ovat keskeisiä harjoiteltavia teemoja. 

   Opiskelu kiinnitetään ensisijaisesti päivä- ja työtoiminnan tai asumisen palveluiden ympäristöihin.

   Oppilaitos vastaa opiskelun tavoitteiden asettamisesta, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisesta sekä oppimisen ja osaamisen arvioinnista. Oppilaitoksen nimeämä opettaja sopii tavoitteista opiskelijan ja perheen kanssa ja laatii suunnitelman osaamisen hankkimisesta sovituissa toimintaympäristöissä (tavoitteet, toteutus, tukitoimet). Opettaja vastaa yhteistyöstä kumppaniorganisaation toimijoiden kanssa, sekä tarvittaessa ohjaajien tai avustajien perehdyttämisestä opiskelun tavoitteisiin. 

   Vammaispalvelun tuottaja tarjoaa toimintaympäristön ja toiminnan taitojen harjoittelemiselle ja sitoutuu sopimaan yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista oppimisen tavoitteiden tukemiseksi päivittäisessä toiminnassa ja ohjauksessa. Opiskelija osallistuu vammaispalvelun asiakkaana työ- tai päivätoimintaan normaalisti. 

   Oppilaitoksen ja oppimisympäristön välillä tehdään koulutussopimus, jossa sovitaan ohjausvastuista ja tavoitteista.

   Hakeutuminen

   Koulutukseen haetaan erillisen hakumenettelyn kautta jatkuvassa haussa. Opiskelun aloitus edellyttää neuvottelua oppimisympäristön edustajan (esim. vammaispalvelun tuottajan), huoltajan, oppilaitoksen sekä tarvittaessa hakijan kotikunnan edustajan kesken. 

   Lisätietoja:

   https://www.thinglink.com/scene/1587021779954565121

   Yhteystiedot

   Asta Vuorela

   Koulutuspäällikkö (esihenkilö)


   phone 040 143 2959

   envelope-line asta.vuorela@inlive.fi