Lakiston toimipaikka

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

Lakiston toimipaikka (TELMA-koulutus)

Lakiston toimipaikassa toteutetaan Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Live järjestää ammatillista koulutusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole edellytyksiä opiskella ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa tai muussa toiseen asteen koulutuksessa. Koulutuksen tavoitteet ja toteutus suunnitellaan yksilöllisesti.

Livessä Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta toteutetaan noin 8-12 opiskelijan pienryhmissä. Käytännön taitoja harjoitellaan runsaasti työelämässä ja ympäröivässä yhteiskunnassa.

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä opiskelijaksi hakeutuu aikaisempaa enemmän hakijoita, jotka tarvitsevat runsaasti yksilöllisiä järjestelyitä varmistamaan oppimista ja hyvinvointia. Tarve koulutuksen kanssa samanaikaisille muille palveluille on kasvanut merkittävästi.

Vastataksemme tähän tarpeeseen käynnistämme koulutusyhteistyön Espoon kaupungin ylläpitämän Rinnekodin koulun kanssa. Toteutamme työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta tiiviissä yhteistyössä Rinnekodin koulun kanssa Lakiston alueella.

Lakiston oppimisympäristö soveltuu erityisesti hakijoille, jotka hyötyvät Rinnekodin alueen ympäristöstä ja palveluista, tai joiden voi olla haasteellista kulkea oppilaitokseen tai osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan kokoaikaisesti. Rinnekodin koulussa perusopetukseen osallistuneille hakijoille yhteistyönä toteutettava koulutus mahdollistaa sujuvan tukitoimien jatkumisen sekä ympäristön muutoksiin liittyvän kuormituksen hallinnan. Opiskelussa hyödynnetään Lakiston alueen luontoa ja sen tarjoamaa aistiympäristöä ja työtehtäviä. Rinnekodin koulun tilat ja ympäristö on suunniteltu esteettömiksi.

Koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa 16.6.–22.7.2022 välisenä aikana.
Koulutuksen aloitusajankohta sovitaan yksilöllisesti.

building-line Osoite:

Lakiston toimipaikka
Rinnekodintie 8
02980 Espoo

Yhteystiedot

Teija Mikkonen

Koulutuspäällikkö (esihenkilö)


phone 040 017 5341

envelope-line teija.mikkonen@inlive.fi