Turuntien toimipaikka

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

Turuntien toimipaikka (TELMA-koulutus)

Ammattiopisto Livessä tarjotaan nuorille ja aikuisille maahanmuuttajille kotoutumisen tueksi Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta eli TELMA-koulutusta Turuntien toimipaikassa. Opintojen kesto on 60 osp, jonka voi suorittaa 1-3 vuoden aikana. Koulutuksessa painottuvat työtehtävien tekeminen oppilaitoksessa ja työpaikoilla.

Nuorille ja aikuisille maahanmuuttajille kotoutumisen tarpeisiin tarkoitetun TELMA-koulutuksen tavoitteet:

 • samat kuin tavallisissa TELMA-ryhmissä, ja

 • kotoutumisen tukemiseen, suomen kielen oppimiseen ja suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumiseen liittyvää opetusta ja ohjausta

 • opiskelijan oppimisvaikeuden selvittäminen ja sen työstäminen opiskelijan kanssa, niin että hän voisi selvitä itsenäisemmin arjen haasteista suomalaisessa yhteiskunnassa ja saada itselleen sopivan työpaikan, todennäköisesti tuetun työllistymisen väylien kautta.

 • selvitellä yhdessä opiskelijan tukiverkoston kanssa, miten hän voisi sujuvammin saada vammaishuollon asiakkuuden tai hyödyntää paremmin tuetun työllistymisen keinoja

Katso video: Esittely kotoutumisen tuen TELMA-koulutus

Kohderyhmänä nuoret ja aikuiset maahanmuuttajat, joilla on oppimisessa niin suuria pulmia, että he eivät voi suorittaa ammatillista perustutkintoa eivätkä opiskella isossa opiskelijaryhmässä. Hakijan riski jäädä opiskelun tai työelämän ulkopuolelle on korostunut. Hän on yrittänyt oppia suomea esim. kotoutumiskoulutuksessa tai kielikursseilla, mutta oppiminen ei ole edennyt.

Hakijalla voi olla haasteita mm.

 • kotoutumiseen liittyvissä asioissa

 • luku- ja kirjoitustaidossa

 • matematiikkataidoissa

 • tieto- ja viestintäteknisissä taidoissa

 • omien arkiasioiden hoitamisessa

Hakijalla tulee olla:

 • riittävä suomen kielen taito, sillä opetuskielenä on suomi.

 • riittävän hyvä terveydentila, sillä koulutus on toiminnallista ja tavoitteena on työllistyminen.

TELMA-koulutuksessa tavoitteena ei ole ammatillisen tutkinnon suorittaminen. Pääpaino on työhön ja itsenäiseen elämään tarvittavien taitojen harjoittelussa, ja tavoitteena on työllistyä tuetusti tai avustaviin työtehtäviin.

location-pin Osoite

Turuntien toimipaikka
Turuntie 42, 3. krs
02650 Espoo

Yhteystiedot

Sirpa Vepsäläinen

Vastaava ohjaaja


phone 040 660 3670

envelope-line sirpa.vepsalainen@inlive.fi

Liisa Rissanen

Koulutuspäällikkö (esihenkilö)


phone 040 615 2206

envelope-line liisa.rissanen@inlive.fi