2 min read

   Areenalla erityistä tukea

   Hankkeessa toteutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstölle koulutuksia, joiden sisältönä ovat etäopetuksen käytänteet erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Jatkamme Erityisen tuen areena -hankkeen teemoja syventäen digitaalisuuden hyödyntämistä opetuksessa ja ohjauksessa sekä hyödyntäen hankkeessa opittua etäopetuksen, uraohjauksen, työelämässä oppimisen ja mielen hyvinvoinnin näkökulmista.

    

   Hankkeen tavoite:

   Tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön erityispedagogista osaamista erityisen tuen opiskelijan tukemiseen etäopinnoissa, työelämässä oppimista, uraohjauksessa sekä (mielen) hyvinvoinnin tukemisessa. Hanke tukee osallistujan ammatillista kehittymistä ja kasvua opiskelijoiden moninaisuuden ja inkluusion lisääntyessä. 

    

   Hankkeen koulutusosiot:

   1. Erityinen ja erityinen tuki 

   2. Uraohjaus ja erityinen tuki 

   3. Työelämäyhteistyö ja erityinen tuki 

   4. Mielen hyvinvointi ja erityinen tuki 

   5. Erityisen tuen virtuaaliset aamukahvit 

    

   Hankkeen kesto:

   1.5.2021-31.12.2022

    

   Hankkeen koordinaattori:

   Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi

    

   Hankekumppanit:

   • Live

   • Ammattiopisto Spesia

   • Ammattiopisto Kiipula

   • Optima samkommun

   • Hämeen ammattikorkeakoulu

   • Tampereen ammattikorkeakoulu

    

   Kohderyhmä: 

   Oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

    

   Hankkeen rahoittaja:

   Opetushallitus

    

   Lisätietoja:

   Juulia Taavitsainen
   Koulutusassistentti
   puh. 040 663 2899
   juulia.taavitsainen@inlive.fi

   Train for international trail

   Hankkeen kohderyhmä:Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstöHankkeen tavoitteet ja...

   Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien

   Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien -hankkeen tavoitteena on vahvistaa vaativaa erityistä...

   KETO – Kestävän tulevaisuuden osaajat

   KETO – Kestävän tulevaisuuden osaajat -hankkeessa vahvistetaan ilmasto-osaamista ja kestävän kehityksen toimintatapoja...