3 min read

   Areenalla erityistä tukea

   Hankkeessa toteutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstölle koulutuksia, joiden sisältönä ovat etäopetuksen käytänteet erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Jatkamme Erityisen tuen areena -hankkeen teemoja syventäen digitaalisuuden hyödyntämistä opetuksessa ja ohjauksessa sekä hyödyntäen hankkeessa opittua etäopetuksen, uraohjauksen, työelämässä oppimisen ja mielen hyvinvoinnin näkökulmista.

    

   Hankkeen tavoite:

   Tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön erityispedagogista osaamista erityisen tuen opiskelijan tukemiseen etäopinnoissa, työelämässä oppimista, uraohjauksessa sekä (mielen) hyvinvoinnin tukemisessa. Hanke tukee osallistujan ammatillista kehittymistä ja kasvua opiskelijoiden moninaisuuden ja inkluusion lisääntyessä. Hankkeen koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. 

   Hankkeen koulutukset: 

   Hankkeen koulutukset järjestetään kahteen kertaan. Pääset ilmoittautumaan koulutukseen painamalla koulutuksen nimeä. 

    

   Pelillisyydellä puhtia opiskeluun! 16.3., 23.3., 4.4. ja 18.4.2023 klo 14-16.00 

   Koulutuksessa pääset kuulemaan mitä pelillistäminen käytännössä tarkoittaa sekä minkälaisia hyötyjä siitä on erityisopetuksessa. Koulutus tarjoaa monipuolisesti tietoa pelillistämisen eri muodoista ja sen konkreettisesta hyödyntämisestä osana opetusta. Koulutuksesta saat myös työkaluja pelin suunnitteluun sekä sen tekemiseen.

   Koulutus on 3op laajuinen. 

   Koulutuksen toteuttaa Live-säätiö.

    

   Opiskelijan kohtaaminen ja haastavat vuorovaikutustilanteet 11., 12. ja 13.9.2023 klo 14-16.00 

   Koulutuksessa pohditaan ja keskustellaan opiskelijan kohtaamisesta ja haastavista vuorovaikutustilanteista. Koulutuksessa perehdytään vuorovaikutuksen menetelmiin sekä tilanteen rooleihin, hyvän oppimisympäristön rakentamiseen sekä osallisuuden kokemukseen ja yhteisöllisyyden rakentamiseen. Koulutuksessa käsitellään myös erilaisia case- tapauksia ratkaisukeskeisin menetelmin.

   Koulutus on 3op laajuinen. 

   Koulutuksen toteuttaa Live-säätiö.

    

   Voit tutustua muihin hankkeen koulutuksiin täältä! 

   Hankkeen koulutusosiot:

   1. Etäopetus ja erityinen tuki 

   2. Uraohjaus ja erityinen tuki 

   3. Työelämäyhteistyö ja erityinen tuki 

   4. Mielen hyvinvointi ja erityinen tuki 

   5. Erityisen tuen virtuaaliset aamukahvit 

    

   Menneet toteutukset: 

   - Opiskelijan kohtaaminen ja haastavat vuorovaikutustilanteet 13., 14. ja 15.2.2023 klo 14-16.00 

    

   Hankkeen kesto:

   1.5.2022-31.12.2023

    

   Hankkeen koordinaattori:

   Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi

    

   Hankekumppanit:

   • Live

   • Ammattiopisto Spesia

   • Ammattiopisto Kiipula

   • Optima samkommun

   • Hämeen ammattikorkeakoulu

   • Tampereen ammattikorkeakoulu

    

   Kohderyhmä: 

   Oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

    

   Hankkeen rahoittaja:

   Opetushallitus

    

   Lisätietoja:

   Juulia Taavitsainen
   Koulutusassistentti
   puh. 040 663 2899
   juulia.taavitsainen@inlive.fi

   Oppimisen iloa - Elinikäisen oppimisen polulla - JOTPA

   Hankkeen kesto: 30.6.2022-30.12.2024 Hankkeen toteuttaja: Ammattiopisto Live Muut yhteistyökumppanit:  Liven...

   Digiosaava.fi

   Työtehoseuran koordinoima Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus,...

   Yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta­edellytysten parantaminen – koordinaatiohanke

   ESR + rahoitteisen koordinaatiohankkeen tehtävänä on koota yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden...