2 min read

   Asuntolatoiminnan ABC

   Hanke: Hankkeen koulutukset tarjoavat tietoa ja käytännön työkaluja etenkin tukea tarvitsevien asukkaiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan toimimiseen. Koulutuksiin osallistujat saavat osaamista haastavan vuorovaikutuksen kohtaamiseen ja ennaltaehkäisyyn, tunne- ja mielenterveystaitojen vahvistamiseen sekä asuntola-asumisen arjen rakentamiseen. Tavoitteena on, että asuntolaohjaajat osaltaan tukevat asukkaiden opiskelua ja tasapainoiseksi aikuiseksi kasvua. Hankkeessa toteutetaan neljä koulutusosiota, jotka ovat laajuudeltaan 2op. Kaikki koulutusosiot toteutetaan kaksi kertaa samansisältöisenä. Koulutukset alkavat keväällä 2024. 

   Hankkeen tavoite: Tavoitteena vastata Opetushallituksen tekemään selvitykseen, jonka johtopäätöksissä ja suosituksissa on nostettu esiin asuntolaohjaajien täydennyskoulutustarve. Selvityksen mukaan asuntolaohjaajat tarvitsevat muun muassa nuorten mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja mielen hyvinvointiin liittyvää osaamista. 

   Kohderyhmä: Opetus- ja ohjaushenkilökunta sekä asuntoloiden ohjaajat

    

   Hankkeen aloitusinfo 7.11.2023 klo 14-14.45

   Aloitusinfossa pääset kuulemaan Opetushallituksen Tarja Heikkisen pitämän puheenvuoron asuntolatoiminnasta sekä hankkeen koulutusosioiden sisällöstä. Infossa on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä hankkeessa toimiville henkilöille.

   Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen tästä!

    

   Koulutukset:

   Koulutusosio 1 Ratkaisukeskeisiä ja erityispedagogisia työtapoja asumisen tarpeisiin

    Teemat: Vahvuusperustaisuus, neurokirjo, erityisen tuen ABC

   Koulutusosio 2 Pedagoginen turvallisuus

    Teemat: Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus, oppilaitosturvallisuus, oppimisympäristöjen turvallisuus asuntoloissa

   Koulutusosio 3 Mielenhyvinvointi ja tunnetaidot 

    Teemat: Haastavat tilanteet, kohtaaminen ja vuorovaikutus, motivaatio

   Koulutusosio 4 Asuntolan toimijat oppimista ja opiskelua tukemassa 

    Teemat: Asumisen aikana tapahtuva oppiminen, onnistunut oppimiskokemus, itsenäistyminen, RUORI (työelämä- ja opiskeluvalmiudet ja tuen ja ohjauksen tarve opiskelussa)

    

   Hankkeen kesto: 15.5.2023 - 30.6.2025

   Hankkeen koordinaattori: Live-säätiö

   Hankekumppanit: Ammattiopisto Spesia ja Kiipulan ammattiopisto

   Hankkeen rahoittaja: Opetushallitus

   Lisätietoja:

   Juulia Taavitsainen
   Koulutussuunnittelija
   puh. 040 663 2899
   juulia.taavitsainen@inlive.fi

   181404_oph_rahoittaa_rgb-300x0-c-defaultOrganisaatioiden logot-1

    

   ESIC – European Social Innovation Campus

   Hanke: Euroopan sosiaalisen innovaation kampus (ESIC) hanke liittyy läheisyys- ja sosiaalitalouden taitoja koskevaan...

   Momentum – Moninaistuvat urapolut

   Hanke: Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden...

   Opiskelijan äänellä

   Ammattiopisto Live on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijan äänellä -hankkeessa. Hanke toteutetaan...