1 min read

Digi Teachers Working Online

Featured Image

Hankkeen tavoitteet:
Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen henkilökunnalle opiskelumateriaalia uusien digitaalisten taitojen hankkimiseen. Opettajat saavat uusia työkaluja, ideoita ja käytänteitä, ja heidän digipedagogiset taitonsa kasvavat. Verkkoa hyödyntävän opetuksen ja verkossa opiskelun taso paranee. Myös opiskelijoiden digitaidot ja elinikäisen oppimisen taidot kehittyvät.

Hankkeen kesto:
1.11.2021 - 1.5.2024

Hankekumppanit:
Live-säätiö, Finland, (hankkeen koordinaattori), www.livesaatio.fi
Arbeit und Bildung, Germany, www.arbeit-und-bildung.de
Tieke, Finland, www.tieke.fi
Amadip. Esment Fundación, Spain, www.amadipesment.org
Arfie, Belgium, www.arfie.info

Hankkeen kohderyhmä:
Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on ammatillisen vaativan erityisen tuen opetus- ja ohjaushenkilöstö.
Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.

Hankkeen tulokset:

  • Kyselytutkimus ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilökunnan digitaalisista taidoista ja tulevaisuuden tarpeista digipedagogiikan saralla
  • Kuvaus opetus- ja ohjaustyössä vaadittavista digipedagogisista taidoista, digipedagogisten osaamismerkkien malli ja yksi mallin osaamismerkeistä
  • Verkko-oppimateriaali, jonka avulla ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilökunta voi kehittää ja kasvattaa digipedagogisia taitojaan
  • Verkko-oppimateriaalin maakohtaiset pilotoinnit
  • Työkalupakki, joka sisältää ohjeita erilaisten digitaalisten työkalujen haltuunottoon.

Lisätietoja:
Karoliina Oksanen, projektikoordinaattori
Puh. +358 40 661 4424
karoliina.oksanen@inlive.fi

Dual-Ad, Erasmus+

 

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin Espanjalainen ADVET-työllistymismalli. ​Dual...

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hankkeen rahoittaa: OPHHankeaika: 1.1.2022–31.12.2023Koordinaattori: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu...

Marketing4Artists

Hanke syventää ja kehittää taide- ja kulttuurialojen markkinointiosaamisen opetusta. Markkinointiosaamisen myötä...