1 min read

   Digi Teachers Working Online -hanke

   Featured Image

   Hankkeen tavoitteet:
   Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen henkilökunnalle opiskelumateriaalia uusien digitaalisten taitojen hankkimiseen. Opettajat saavat uusia työkaluja, ideoita ja käytänteitä, ja heidän digipedagogiset taitonsa kasvavat. Verkkoa hyödyntävän opetuksen ja verkossa opiskelun taso paranee. Myös opiskelijoiden digitaidot ja elinikäisen oppimisen taidot kehittyvät.

   Hankkeen kesto:
   1.11.2021 - 1.5.2024

   Hankekumppanit:
   Live-säätiö, Finland, (hankkeen koordinaattori), www.livesaatio.fi
   Arbeit und Bildung, Germany, www.arbeit-und-bildung.de
   Tieke, Finland, www.tieke.fi
   Amadip. Esment Fundación, Spain, www.amadipesment.org
   Arfie, Belgium, www.arfie.info

   Hankkeen kohderyhmä:
   Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä on ammatillisen vaativan erityisen tuen opetus- ja ohjaushenkilöstö.
   Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat vaativaa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.

   Hankkeen tulokset:

   • Kyselytutkimus ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilökunnan digitaalisista taidoista ja tulevaisuuden tarpeista digipedagogiikan saralla
   • Kuvaus opetus- ja ohjaustyössä vaadittavista digipedagogisista taidoista, digipedagogisten osaamismerkkien malli ja yksi mallin osaamismerkeistä
   • Verkko-oppimateriaali, jonka avulla ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilökunta voi kehittää ja kasvattaa digipedagogisia taitojaan
   • Verkko-oppimateriaalin maakohtaiset pilotoinnit
   • Työkalupakki, joka sisältää ohjeita erilaisten digitaalisten työkalujen haltuunottoon.

   Lisätietoja:
   Karoliina Oksanen, projektikoordinaattori
   Puh. +358 40 661 4424
   karoliina.oksanen@inlive.fi

   ParasTUVA

   ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle. Hankkeessa voi...

   Opiskelijat työuralla

   Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevienopiskelijoiden työllistämisen...

   Asuntolatoiminnan ABC

   Hankkeen koulutukset on tarkoitettu opiskelija-asuntoloiden ohjaajille. He saavat tietoa ja käytännön työkaluja etenkin...