1 min read

   Digiosaava.fi

   Työtehoseuran koordinoima Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen.

   Hankkeessa luodaan kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja rakennetaan siihen sisältyvä osaamisen kehittämisen polku. Kehittämiskokonaisuus sisältää myös koulutuskokonaisuuden, joka luodaan ja toteutetaan hankkeen aikana. Kehittämistoiminta tapahtuu koulutuksen järjestäjien laajassa yhteistyössä. Kehittämistyöhön osallistuu 77 ammatillista koulutuksen järjestäjää. 

   Hankekokonaisuus on jaettu 8 eri teema-alueeseen.  Live on mukana seuraavissa teema-alueissa:

   A.    Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää (Antti Aavikko, Liisa Metsola).  Teema-alue on jaettu viiteen alateemaan ja Live vastaa alateeman 1.4 Kokeilu- ja kehittämiskulttuurin johtaminen vetämisestä (Liisa Metsola ja Pia Törnwall)

   B.    Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja johtaminen (Elena Rokala ja Katri Orjatsalo)

   C.    Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka (Mari Linna)

   D.    Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen (Taina Teiramaa-Seger)

   E.    Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista (Taina Teiramaa-Seger)


   Hankkeen rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
   Hankeaika: 1.1.2022–31.12.2023
   Hankkeen nettisivut: Digiosaava.fi – Digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittämishanke
   Twitter: @digiosaava

   digiosaava

    

   ParasTUVA

   ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle. Hankkeessa voi...

   Opiskelijat työuralla

   Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevienopiskelijoiden työllistämisen...

   Asuntolatoiminnan ABC

   Hankkeen koulutukset on tarkoitettu opiskelija-asuntoloiden ohjaajille. He saavat tietoa ja käytännön työkaluja etenkin...