1 min read

Digitaidoista osallisuutta arkeen

Featured Image

Digitaidot ja digitaalisissa ympäristöissä toimiminen ovat nyky-yhteiskuntaan osallistumisen mahdollistavia perustaitoja. Suurin osa työikäisistä ihmisistä pärjää digitaalisissa ympäristöissä, mutta samaan aikaan meillä on joukko ihmisiä, jotka syrjäytyvät yhteiskunnasta puutteellisten taitojen vuoksi.

Digitaidoista osallisuutta arkeen (ESR) -hankkeen tavoitteena on vahvistaa työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien työikäisten henkilöiden digitaalisia perustaitoja ja tätä kautta lisätä heidän osallisuuttaan sekä yhdenvertaisuuttaan yhteiskunnassa.

Hankkeessa kehitetään toimintamallia perusdigitaitovalmennuksiin kohderyhmän tarpeista käsin. Toimintamalli muotoutuu hankkeen aikana järjestettävien perusdigitaitovalmennusten pohjalta. Valmennusten aikana osallistujilla on mahdollista suorittaa osaamismerkkejä eri teemoista. Osaamismerkkien avulla osallistujien on helpompi hahmottaa oman osaamisensa kehittymistä sekä tarpeen mukaan myös osoittaa heille kertynyttä osaamista.

Hankkeen aikana järjestetään työpajoja ammattilaisille perusdigitaitovalmennuksiin ja digituen tunnistamiseen liittyen. Hankkeen toimintamalli, tulokset ja materiaalit julkaistaan verkossa saavutettavassa muodossa hankkeen lopussa.

Hankkeen kesto: 1.1.2022-31.8.2023.

Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeen toiminta-alueet: Päijät-Häme

Lisätietoja:

projektipäällikkö Anu Kettunen

projektityöntekijä Ulla Vuorenpää

etunimi.sukunimi@inlive.fi

 

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb (002)EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb (002)

 

Dual-Ad, Erasmus+

 

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin Espanjalainen ADVET-työllistymismalli. ​Dual...

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hankkeen rahoittaa: OPHHankeaika: 1.1.2022–31.12.2023Koordinaattori: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu...

Marketing4Artists

Hanke syventää ja kehittää taide- ja kulttuurialojen markkinointiosaamisen opetusta. Markkinointiosaamisen myötä...