10 min read

Dual-Ad, Erasmus+

Featured Image

C:\Users\terasi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\D519466A.tmp

 

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin Espanjalainen ADVET-työllistymismalli. ​Dual VET ohjelma (ADVET) on ammattimainen ohjausmenetelmä, joka on kehitetty Espanjassa Baleaareilla  vuonna 2015. 

Se kehitettiin tukemaan ja auttamaan vaikeasti työllistettäviä saamaan omia kykyjä ja taitoja vastaavia töitä ja työtehtäviä. Hankkeen tavoitteena on omaksua ADVET malli ja kehittää siitä yhteneväinen, muualle Eurooppaan sopiva,  helposti muokattavissa oleva, vaikeasti työllistettäviä tukeva malli. 

Hankkeen tarkoituksena on testata mallia, kehittää siitä omaan maahan sopiva  versio ja kehittää verkosto, joka markkinoi mallia. Tavoitteena on myös luoda nettisivusto, josta löytyy ohjeet ja suunnitelma, joiden mukaan mallia voi hyödyntää. Hankkeeseen sisältyy osallistujamaihin järjestettäviä hankematkoja, joiden aikana hankkeeseen osallistujat kouluttautuvat ADVET-mallin ohjaajiksi ja tutustuvat osallistujamaiden työllistymistä tukeviin menetelmiin. Suomessa järjestettävä osa hanketta tapahtuu huhtikuussa 2023.

Lisäksi hankkeen aikana muutamia työllistettäviä ja opiskelijoita pääsee Espanjaan harjoittelemaan ja kokeilemaan mallia.

Hankeaika: 01/02/2022 – 31/01/2025

Rahoittaja: Erasmus+ EU

Kohderyhmä: Kumppaniyksiköiden henkilöstö sekä muut kumppaniyksiköiden ammattilaiset ja koulutusalojen vastaavat henkilöt. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja aikuiset, vaikeasti työllistettävät sekä heidän läheisensä. Yritykset.

Tavoitteet:

Perustaa eurooppalainen yhteistyökumppanuus ADVET-järjestelmän siirtämiseksi muille Euroopan alueille ja kehitetään yhteinen helposti muihin maihin siirrettävissä oleva malli:  

1) Advet-mallin jakaminen Euroopan tasolla  

2) Kehitetään yhteinen eurooppalainen metodologinen kehys  

3) Kehittää ja testata AdVET-toteutuksen asiantuntijoiden koulutusohjelma  

4) Luodaan ADVET-verkosto ja nettisivusto 

Aktiviteetit ja menetelmät: 

1) Dual-Ad (ADVET) oppaan laatiminen  

2) Avoimen online-arkiston kehittäminen  

3) ADVET-toteutuksen yhteisen eurooppalaisen asiantuntijasuunnitelman laatiminen.   

4) Kahden kansainvälisen koulutustapahtuman järjestäminen.   

5) Jokainen osallistuja järjestää projektin tuotoksista tapahtuman. Suomessa tapahtuma järjestetään syyskuussa 2024   

6) Kuuden kansainvälisen hankekokouksen järjestäminen koordinointia ja kokemusten vaihtoa varten  

7) Hankkeen tavoitteiden ja tulosten ilmoittamista ja edistämistä koskevan suunnitelman täytäntöönpano. 

Hankekumppanit:

Amadipesment, Espanja​, Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Romania​, Ligue HMC coopérative s.c, Luxemburg​, COMETA FORMAZIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, Italia​, IN-RED, Espanja​, FOQUA FORO PER LA QUALITAT, Espanja, Arfie, Belgia, Live, Suomi

Yhteystiedot:  

terhi.asikainen@inlive.fi

 

In English:  

The aim of the project is to transfer and develop the Spanish ADVET employment model to the participating countries. Dual VET program (ADVET) is a professional control method developed in Spain in the Balearic Islands in 2015. It was developed to support and help people with intellectual disabilities to get their own  jobs and tasks corresponding to their abilities and skills. The aim of the project is to adopt the ADVET model and to develop it into a coherent one that fits the rest of Europe, easily customizable a model that supports the hard-to-employ. The aim of the project is to test the model, develop it into a suitable version for its own country and develop a network that markets the model.  The aim is also to create a website with instructions and a plan, according to which the model can be utilised. The project includes participation countries in  project trips during which the participants in the project train  as trainers of ADVETmodel.  In addition, during the project, a few students will be admitted to Spain to train and try out the model. 

Goals:  

- To Establish a European cooperation partnership to transfer the ADVET to other European regions and to develop a common implementation framework: 

1) Share the ADVET model at European level  

2) Develop a common European methodological framework 

3) Develop and test a training program for experts in ADVET implementation 

4) Create a European network of practices about ADVET

Activities and methodology: 

1) Preparation of a Methodological Guide 
2) Development of an open On-line Repository of educational and training resources 
3) Preparation of a common European Curriculum of expert in ADVET implementation.  
4) Organization of 2 transnational training and learning activities  
5) Organization of 7 multiplier events.  
6) Organization of 6 transnational project meetings for coordination and exchange of experiences 
7) Implementation of a Plan for the communication and promotion of the objectives and results of the project.

Results of the project:

1) A Methodological Guide for the implementation at European level of the ADVET for people with intellectual disabilities and special needs.  
2) An open On-line Repository of educational and training resources about the ADVET, which will be used as a toolbox for the implementation of this methodology at the European level.  
3) A common European Curriculum of expert in the design and implementation of ADVET for people with intellectual disabilities and special needs.  

 

Target groups: Direct: Training personnel of the partners​, Other professionals of the partner entities​, Responsible for the training teams and departments of the partners. 

Indirect: Persons with intellectual disabilities of working age. Families of people with disabilities​ and business sector, society in general.

Contact: 

terhi.asikainen@inlive.fi

Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI

Hanke kehittää opetushenkilöstön osaamista ja valmiuksia erityisen tuen, kielitietoisuuden menetelmin...

Areenalla erityinen tuki

Hankkeessa toteutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstölle koulutuksia, joiden sisältönä ovat etäopetuksen käytänteet...

Dual-Ad, Erasmus+

 

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin Espanjalainen ADVET-työllistymismalli. ​Dual...