5 min read

   Dual-Ad, Erasmus+

   Featured Image

   Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin espanjalainen ADVET-työllistymismalli. Dual VET ohjelma (ADVET) on ohjausmenetelmä, joka on kehitetty Espanjassa Baleaareilla vuonna 2015. Se kehitettiin tukemaan ja auttamaan vaikeastityöllistettäviä saamaan omia kykyjä ja taitoja vastaavia töitä ja työtehtäviä. Hankkeen tavoitteena on omaksua ADVET-malli ja kehittää siitä yhteneväinen, muualle Eurooppaan sopiva, helposti muokattavissa oleva, vaikeastityöllistettäviä tukeva malli.

   Dual-ad logo

   Hankkeen tarkoituksena on testata mallia, kehittää siitä omaan maahan sopiva versio ja luoda yleiseurooppalainen toimintaohje, jonka mukaan kuka tahansa pystyy ottamaan mallin käyttöönsä. Lisäksi tavoitteena on luoda verkosto, joka markkinoi mallia. 

   Tavoitteena on myös luoda nettisivusto, josta löytyy ohjeet ja suunnitelma, joiden mukaan mallia voi hyödyntää. Hankkeeseen sisältyy osallistujamaihin järjestettäviä hankematkoja, joiden aikana hankkeeseen osallistujat  kouluttautuvat ADVET-mallin ohjaajiksi ja tutustuvat osallistujamaiden työllistymistä tukeviin menetelmiin. Suomessa järjestettävä osa hanketta tapahtuu huhtikuussa 2023. Lisäksi hankkeen aikana muutamia työllistettäviä/opiskelijoita pääsee Espanjaan treenaamaan ja kokeilemaan mallia. 

   Hankeaika: 

   01/02/2022 – 31/01/2025 

    
   Rahoittaja:    

   Kohderyhmä: Kumppaniyksiköiden henkilöstö sekä muut kumppaniyksiköiden ammattilaiset ja koulutusalojen vastaavat henkilöt. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja aikuiset, vaikeasti työllistettävät sekä heidän läheisensä. Yritykset.  
    

   Tavoiteet:  

   Perustaa eurooppalainen yhteistyökumppanuus ADVET-järjestelmän siirtämiseksi muille Euroopan alueille ja kehittää yhteinen helposti muihin maihin siirrettävissä oleva malli:  

   1) Advet-mallin jakaminen Euroopan tasolla  

   2) Kehittää yleiseurooppalainen toimintaohje mallille   

   3) Kehittää ja testata ADVET koulutusohjelmaa  

   4) Luodaan ADVET-verkosto ja nettisivusto 

   Menetelmät: 

   1) Dual-Ad (ADVET) oppaan laatiminen  

   2) Avoimen online-arkiston kehittäminen  

   3) ADVET-mallin yleiseurooppalaisen ohjeistuksen laatiminen   

   4) Kahden kansainvälisen koulutustapahtuman järjestäminen   

   5) Jokainen osallistujamaa järjestää projektin tuotoksista tapahtuman. Suomessa tapahtuma järjestetään syyskuussa 2024   

   6) Kuuden kansainvälisen hankekokouksen järjestäminen koordinointia ja kokemusten vaihtoa varten  

   7) Hankkeen tavoitteiden ja tulosten jakaminen 

    

   Hankekumppanit: 

   C:\Users\terasi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B046FA08.tmp

    Amadip esment, Espanja​ 

   C:\Users\terasi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4A8F5556.tmp

    Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Romania

   C:\Users\terasi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2033A3D4.tmp​ 

    Ligue HMC coopérative s.c, Luxemburg​ 

   C:\Users\terasi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\B370BD02.tmp

    COMETA FORMAZIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, Italia​

   C:\Users\terasi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\7FE2E460.tmp

    IN-RED, Espanja​

   C:\Users\terasi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8BF4A96E.tmp

    FOQUA FORO PER LA QUALITAT, Espanja 

   C:\Users\terasi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4390C7AC.tmp 

    Arfie, Belgia​

   C:\Users\terasi\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C40F069A.tmp

    Live, Suomi 

    
   Yhteystiedot:  

   terhi.asikainen@inlive.fi

    

   In English:  

   The aim of the project is to transfer and develop the Spanish ADVET employment model to the participating countries. Dual VET program (ADVET) is a professional control method developed in Spain in the Balearic Islands in 2015. It was developed to support and help people with intellectual disabilities to get their own  jobs and tasks corresponding to their abilities and skills. The aim of the project is to adopt the ADVET model and to develop it into a coherent one that fits the rest of Europe, easily customizable a model that supports the hard-to-employ. The aim of the project is to test the model, develop it into a suitable version for its own country and develop a network that markets the model.  The aim is also to create a website with instructions and a plan, according to which the model can be utilised. The project includes participation countries in  project trips during which the participants in the project train  as trainers of ADVETmodel.  In addition, during the project, a few students will be admitted to Spain to train and try out the model. 

   Goals:  

   - To Establish a European cooperation partnership to transfer the ADVET to other European regions and to develop a common implementation framework:​ 

   1) Share the ADVET model at European level ​ 

   2) Develop a common European methodological framework​ 

   3) Develop and test a training program for experts in ADVET implementation​ 

   4) Create a European network of practices about ADVET​

    Activities and methodology:  

   1) Preparation of a Methodological Guide​ 
   2) Development of an open On-line Repository of educational and training resources​ 
   3) Preparation of a common European Curriculum of expert in ADVET implementation. ​ 
   4) Organization of 2 transnational training and learning activities ​ 
   5) Organization of 7 multiplier events. ​ 
   6) Organization of 6 transnational project meetings for coordination and exchange of experiences​ 
   7) Implementation of a Plan for the communication and promotion of the objectives and results of the project.

   Results of the project:

   1) A Methodological Guide for the implementation at European level of the ADVET for people with intellectual disabilities and special needs. ​ 
   2) An open On-line Repository of educational and training resources about the ADVET, which will be used as a toolbox for the implementation of this methodology at the European level. ​ 
   3) A common European Curriculum of expert in the design and implementation of ADVET for people with intellectual disabilities and special needs.  

    

   Target groups: Direct: Training personnel of the partners​, Other professionals of the partner entities​, Responsible for the training teams and departments of the partners. ​ 

   Indirect: Persons with intellectual disabilities of working age.​ Families of people with disabilities​ and business sector, society in general.

   Contact: 

   terhi.asikainen@inlive.fi

   Digiosaava.fi

   Työtehoseuran koordinoima Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus,...

   Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen – koordinaatiohanke

   ESR + rahoitteisen koordinaatiohankkeen tehtävänä on koota yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden...

   Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena

   Viime vuosien aikana mielenterveyden haasteet sekä huumausaine- ja päihderiippuvuudet ovat lisääntyneet hälyttävästi...