2 min read

Erityisen tuen areena

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön ja oppilaitosten sidosryhmien toimijoidenosaamista yksilöllisten opintopolkujen luomisessa ja erityisen tuen toteuttamisessa ammatillisen koulutuksen aikana. Osaamista kehitetään myös erityistä tukea tarvitsevienturvallisuuden ja hyvinvoinnin huomioimisessa. Digitaalisten toimintatapojen pedagoginen hyödyntäminen huomioidaan kaikissa koulutuksissa. Osallistujille tarjotaan tutkimus-, tieto- ja kokemusperustaista monimuoto- sekä verkkokoulutusta viidessä koulutuskokonaisuudessa. Monimuotokoulutukset koostuvat webinaareista, lähiopetuspäivistä ja verkossa tapahtuvasta työskentelystä. Verkkokoulutukset koostuvat webinaareista ja verkossa tapahtuvasta työskentelystä. Hankeverkoston osaamisessa yhdistyy käytännön osaaminen sekä tutkimus- ja tietolähtöisyys erityistä tukea tarvitsevien opetuksessa ja ohjauksessa. Hanke on valtakunnallinen.

Hankkeen tavoite:
Lisätä ohjaushenkilöstön erityispedagogista osaamista ja tietoa erityisen tuen toteuttamisesta ammatillisessa koulutuksessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Tämä mahdollistaa oppimisentukemisen ja yksilöllisten opintopolkujen toteutumisen. Koulutukset toteutetaan vuorovaikutteisina monimuoto- ja verkkokoulutuksina. Toteutuksissa hyödynnetään digipedagogisia menetelmiä ja tuodaan esille digin hyödyntämistä. Osallistua voi kaikkiin koulutusosioihin tai yksittäisiin osioihin. Tuloksena osallistujien erityispedagoginen osaaminen lisääntyy. Opetus- ja ohjaushenkilöstöosaa toteuttaa entistä paremmin opiskelijoiden yksilöllisiä opintopolkuja huomioiden erityistä tukea tarvitsevien vahvuudet ja ohjaustarpeet. Hankkeen materiaali kootaan verkkosivuille valtakunnalliseen käyttöön.

Tästä pääset tutustumaan koko hankkeen toteutuksiin

Liven toteutukset

klikkaamalla koulutuksen nimeä pääset lukemaan lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumaan mukaan

 

Ohjelmat ja sovellukset erityisen oppijan tukena 1.9., 13.9. ja 28.9.2022  


Hankkeen koulutusosiot:
1. Oppimisvaikeudet ja erityinen tuki
2. Yksilölliset polut ja uraohjaus
3. Maahanmuuttajien oppimisen tukeminen
4. Pedagoginen turvallisuus ja erityisopetus
5. Pedagoginen hyvinvointi

Hankkeen kesto:
1.5.2021-31.12.2022

Hankkeen koordinaattori:
Kiipula

Hankekumppanit:
• Ammattiopisto Live
• Ammattiopisto Spesia
• Hengitysliitto ry/Ammattiopisto Luovi
• Optima samkommun
• Hämeen ammattikorkeakoulu
• Tampereen ammattikorkeakoulu

Hankkeen kohderyhmät:
• oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö


Hankkeen rahoittaja:
Opetushallitus

 

erityisentuenareena-logot

Lisätietoja:
Jasmin Al Kurdi
Koulutussuunnittelija
puh. 040 198 9292
jasmin.alkurdi@inlive.fi

Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI

Hanke kehittää opetushenkilöstön osaamista ja valmiuksia erityisen tuen, kielitietoisuuden menetelmin...

Areenalla erityinen tuki

Hankkeessa toteutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstölle koulutuksia, joiden sisältönä ovat etäopetuksen käytänteet...

Dual-Ad, Erasmus+

 

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin Espanjalainen ADVET-työllistymismalli. ​Dual...