1 min read

Inclusion, Disability, Employment in Action

I.D.E.A. - Inclusion, Disability, Employment in Action

Ajankohta:
1.10.2021 - 30.9.2023

Rahoittaja:
Erasmus + KA2

Toteuttajat:

IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia Srl - Impresa Sociale

Association de Recherche et de Formation sur l'Insertionen Europe

Fédération Médico-Sociale

Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

amadip.esment fundación


Tavoitteet:
IDEA-hankkeen tavoitteena on käsitellä monimuotoisuutta ja edistää vammaisten nuorten yhteistä tasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja sosiaalista osallisuutta. Innovatiivisten työpohjaisen oppimisen ja työllistymisen lähestymistapojen löytäminen, ymmärtäminen ja edistäminen.

Erityisesti hyvien toimintatapojen vaihto ja koulutukset, verkostojen vahvistamista mukana olevien projektipartnerien keskuudessa, jotka ovat kaikki vammaisten palveluntarjoajia. Heidän verkkonsa ja aktiiviset ARFIE-eurooppalaisen verkoston rooli auttaa edistämään ja levittämään tuloksia edistäen edelleen sosiaalista osallisuutta paikallisella ja Euroopan tasolla. Sosiaaliseen osallisuuteen sisältyy tunne, että hyväksyt paikallisessa yhteisössäsi ja kyetään osallistumaan yhteiskuntaan tarkoituksenmukaisella tavalla osallistumalla valtavirran toimintaan ja
perusoikeuksien käyttäminen.

Erasmus+

 

Yhteystiedot:
Jasmin Al Kurdi
p.040 198 9292
etunimi.sukunimi@inlive.fi

 

Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI

Hanke kehittää opetushenkilöstön osaamista ja valmiuksia erityisen tuen, kielitietoisuuden menetelmin...

Areenalla erityinen tuki

Hankkeessa toteutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstölle koulutuksia, joiden sisältönä ovat etäopetuksen käytänteet...

Dual-Ad, Erasmus+

 

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin Espanjalainen ADVET-työllistymismalli. ​Dual...