1 min read

   Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena

   ESR_vipuvoimaa

   Viime vuosien aikana mielenterveyden haasteet sekä huumausaine- ja päihderiippuvuudet ovat lisääntyneet hälyttävästi erityisesti nuorten keskuudessa, eikä apua näihin haasteisiin ei ole riittävästi tarjolla. Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena -hankkeessa kehitetään digitaalisia luonto- ja eläinlähtöisiä palveluita kuntoutumisen tukemiseen. 
   Digitaalinen luontoympäristö edistää hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Tutkimusten mukaan luonto- ja eläinavusteisuus sopii erityisesti niihin tilanteisiin, joissa kommunikaatio ja luottamuksellinen vuorovaikutus on haasteellista tai ammatillisen keskustelun rinnalle halutaan saada toiminnallisuuteen ja yhteisöllisyyteen perustuvia keinoja.


   Hankkeen tavoitteena on: 
   • kehittää osallistujalähtöisiä, digitaalisia ja hybridimuotoisia luonto- ja eläinavusteisia palveluita ja menetelmiä.
   • kehittää ja arvioida luontolähtöisyyttä hyödyntäviä yksilöllisiä tukimuotoja riippuvuuksien ja mielenterveyshaasteiden kanssa kamppailevien henkilöiden kuntoutumisen tukena.
   • pilotoida ja mallintaa yhteisöllistä luontovertaiset toimintaa sekä vertaisohjaajuutta luonto- ja eläinlähtöisissä toimintaympäristöissä.


   Hankkeen tuloksena syntyy uusia palveluita ja toimintoja, joissa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja ja menetelmiä osana riippuvuuksista kuntoutumista. Lisäksi ammattilaisten osaamispääoma laajenee ja heille syntyy uusia työmenetelmiä. Hankkeen tuloksena addiktioiden kanssa kamppailevat saavat nykyistä kattavammin tukea ja ohjausta, mikä vahvistaa heidän toimintakykyään ja hyvinvointia.


   Hankkeen toteuttajat:
   Live-säätiö (päätoteuttaja) ja Valo-Valmennusyhdistys ry

   Hankkeen kesto: 1.10.2022-31.12.2023.

   Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto.
   Hankkeen toiminta-alueet: Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala

   Lisätietoja:
   projektipäällikkö Mervi Huttula
   etunimi.sukunimi@inlive.fi

    

   ParasTUVA

   ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle. Hankkeessa voi...

   Opiskelijat työuralla

   Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevienopiskelijoiden työllistämisen...

   Asuntolatoiminnan ABC

   Hankkeen koulutukset on tarkoitettu opiskelija-asuntoloiden ohjaajille. He saavat tietoa ja käytännön työkaluja etenkin...