2 min read

   Me osataan! Omilla taidoilla työelämään

   Featured Image

   me osataan logo-03-05

   Hankkeen kesto: 1.3.2023-31.10.2025
   Hankkeen koordinaattori: Live-säätiö
   Hankekumppanit: Ammattiopisto Spesia, Invalidiliitto, STEP-koulutus

   Työtä ja yrittäjyyttä kaikille - kohti monimuotoisempaa työelämää 

   Työelämä muuttuu jatkuvasti ja siksi onkin tärkeää, että pysymme ajan hermolla omien taitojen ja valmiuksien suhteen. Me osataan! Omilla taidoilla työelämään -hankkeen yrittäjyysvalmentajamalli ja yrittäjyyttä tukevien toimintatapojen kehittäminen tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden pohtia ja kokeilla omanlaisen työelämäpolun luomista. 

   Mitä on yrittäjämäinen toiminta? 
   Yrittäjämäinen toiminta tarkoittaa aktiivista ja ennakkoluulotonta otetta työhön ja elämään. Se edellyttää kykyä tunnistaa mahdollisuuksia, ottaa riskejä ja löytää luovia ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Yrittäjämäiset taidot ovat arvokkaita kaikille, niin yrittäjille kuin palkkatyössäkin toimiville.

   Miten hankkeessa lähestytään yrittäjyyttä? 
   Hankkeessa tarjotaan käytännönläheisiä ja innostavia tapoja tutustua yrittäjyyteen. Hankkeessa kehitetään pedagogista osuuskuntatoimintaa, joka mahdollistaa yrittäjyyden oppimisen yhdessä muiden kanssa. Samalla vakiinnutetaan Nuori yrittäjä -toimintaa, joka antaa mahdollisuuden kehittää omia liikeideoita opintojen aikana. Lisäksi pilotoidaan yrittäjyysvalmentajamallia, joka tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ja tukea yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. 

   Hankkeen tavoitteet:
   Tavoite 1: Tavoitteena on vahvistaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden (ml. erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevat) yrittäjyystaitoja, valmiuksia itsensä työllistämiseen sekä yrittäjämäiseen toimintaan. Yrittäjyyteen ja itsensä työllistämiseen liittyvän osaamisen vahvistuminen edistää myös opiskelijoiden palkkatyöhön työllistymisen mahdollisuuksia.  

   Tavoite 2: Tavoitteena on luoda ammatilliseen koulutukseen soveltuvia matalan kynnyksen yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä sekä pilotoida ja testata niitä osana opiskelijoiden koulutus- ja työllistymispolkua. 

   Tavoite 3: Tavoitteena on kehittää vammaisten sekä pitkäaikaissairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yrittäjyysosaamista, tukea itsensä työllistämistä sekä edistää yrittäjien ja itsensä työllistäjien verkostoyhteistyötä.  

   Tavoite 4: Tavoitteena on lisätä tietoa moninaisuuden eduista sekä oppilaitoksissa että työpaikkaohjaajille ja työelämän yhteistyökumppaneille. Lisäksi hanke edistää esteettömän rekrytoinnin osaamista työelämässä. Tietoisuuden lisääntymisen ja moninaisuuden hyötyjen tunnistamisen avulla edistetään opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuuksia sekä lisätään työyhteisöjen osaamista ja ymmärrystä moninaisuudesta.   

   Hankkeen kohderyhmät: ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja Liven muut asiakkaat, opetus-, ohjaus- ja valmennushenkilöstö, osatyökykyiset (yksin)yrittäjät ja itsensä työllistäjät sekä työelämäkumppanit.

   Tietosuojaseloste

   Lisätietoja:
   Hanna Lankinen, projektipäällikkö, hanna.lankinen@inlive.fi, p. 040 667 1777
   Erja Rossi, yrittäjyysvalmentaja, erja.rossi@inlive.fi, p. 040 662 3603

   ESIC – European Social Innovation Campus

   Hanke: Euroopan sosiaalisen innovaation kampus (ESIC) hanke liittyy läheisyys- ja sosiaalitalouden taitoja koskevaan...

   Momentum – Moninaistuvat urapolut

   Hanke: Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden...

   Opiskelijan äänellä

   Ammattiopisto Live on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijan äänellä -hankkeessa. Hanke toteutetaan...