3 min read

   Momentum – Moninaistuvat urapolut

   Featured Image

   Hanke: Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden toimintakykyä, osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta koulutus- ja työelämäpoluilla. Hankkeessa tarjotaan vahvaa tukea ja vaihtoehtoisia tapoja siirtyä kohti koulutusta ja/tai työelämää. Erityisesti pyritään madaltamaan kynnystä ja avaamaan uusia näkökulmia korkeakouluopintoihin heille, jotka eivät ilman hankkeen toimenpiteitä näkisi itseään korkeakouluopiskelijoina. Lisäksi hankkeessa lisätään palveluiden välistä yhteistyötä ja vahvistetaan ammattilaisten osaamista.

   Kohderyhmä: Päijät-Hämeen täsmätyökykyiset henkilöt ja Kymenlaakson maahanmuuttaneet henkilöt 

   Hankkeen tavoite: 

   1. Vahvistaa kohderyhmään kuuluvien henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia koulutukseen ja työhön.
   2. Tukea ja lisätä yritysten osaamista täsmätyöllistämiseen (Päijät-Hämeessä) sekä maahan muuttaneiden työllistämiseen (Kaakkois-Suomessa) liittyvissä kysymyksissä.
   3. Vahvistaa verkostoyhteistyötä, palvelujen välistä yhteistyötä ja ammattilaisten osaamista, jotta tieto saatavilla olevista tukimuodoista tavoittaa kaikki sitä tarvitsevat ja sitä kautta kertyvä osaaminen auttaa tunnistamaan kohderyhmän tarpeita paremmin sekä ohjaamaan oikeiden palvelujen piiriin.

   Hankkeen vaikuttavuus: Hankkeella on madallettu kynnystä ja avattu näkökulmia korkeakouluopintoihin niille, jotka eivät ilman hankkeen toimenpiteitä näkisi itseään korkeakouluopiskelijoina. Korkeakouluopintoihin hakeutuneiden määrä Päijät-Hämeen alueella lisääntyy, mikä tukee maakuntastrategian tavoitetta toimia korkeakoulutuksen kasvupaikkana.

   Yritysten valmiudet työllistää täsmätyökykyisiä ja maahan muuttaneita henkilöitä vahvistuvat. Hankkeen lisäarvo syntyy korkeakoulujen, yritysten ja 3.sektorin välisen yhteistyön tiivistymisestä. Yhteistyön tiivistyminen mahdollistaa erilaiset tukimuodot niin kohderyhmälle kuin työnantajille, joiden avulla pystytään varmistamaan katkeamaton palvelupolku kohti koulutusta ja työelämää.

   Hankkeen aloitusinfo 

   • Projektin toimijoiden välinen Kick-off tilaisuus pidetään 13.9. Sen tuloksista tiedotetaan myöhemmin.
   • Tervetuloa Teamsissa pidettävään XAMK-hankeinfoon 22.9. klo 9–10. Infossa kerrotaan hankkeen toiminnasta, toimenpiteistä ja yhteistyönmahdollisuuksista tarkemmin. Ei ennakkoilmoittautumista, liity mukaan tästä.
   • Tervetuloa Teamsissa pidettävään LAB-hankeinfoon 22.9. klo 9–10. Infossa kerrotaan hankkeen toiminnasta, toimenpiteistä ja yhteistyönmahdollisuuksista tarkemmin. Ei ennakkoilmoittautumista, liity mukaan tästä.  

   Hankkeen kesto: 1.8.2023–31.1.2026

   Hankkeen päätoteuttaja: Live-säätiö

   Hankekumppanit: LAB-ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

   LABin roolina on erityisesti madaltaa kohderyhmän kynnystä hakeutua korkeakouluopintoihin järjestämällä mahdollisuuksia tutustua ammattikorkeakoulun tiloihin ja opiskeluun. Lisäksi LABin asiantuntijat tuottavat tietoa kohderyhmän tuen tarpeista ammattilaisille sekä mahdollistavat verkostojen välistä yhteistyötä. XAMK:in rooli keskittyy vastaavasti maahan muuttaneiden henkilöiden opiskelu- ja työurapolkujen kynnyksen madaltamiseen. 

   Hankkeen rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto 

   Lisätietoja:

   Jori Reijula
   Kehitysjohtaja
   puh. 045 847 1133
   jori.reijula@inlive.fi

   Live1        LAB eng

    

   xamk_logo_laaja2_kehys_rgb   FI V Euroopan unionin osarahoittama_POS

    

   ESIC – European Social Innovation Campus

   Hanke: Euroopan sosiaalisen innovaation kampus (ESIC) hanke liittyy läheisyys- ja sosiaalitalouden taitoja koskevaan...

   Momentum – Moninaistuvat urapolut

   Hanke: Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden...

   Opiskelijan äänellä

   Ammattiopisto Live on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijan äänellä -hankkeessa. Hanke toteutetaan...