2 min read

   Maahanmuuttaja­taustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI

   Featured Image

   MOTTI-hankkeen koulutusten tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja valmiuksia erityisen tuen ja kieli- ja kulttuuritietoisuuden menetelmin maahanmuuttajataustaisen oppijan hyvinvoinnin edistämisessä. Samalla koulutuksessa tuetaan ja laajennetaan tietoutta oppivelvollisuudesta, työssäoppimisessa ja työllistymisessä. 

   Koulutuksen laajuus on 3op ja se toteutetaan kokonaan verkossa.

   Hankkeen tavoite:

   Koulutuksen tavoitteena on lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista tunnistaa erityisen tuen tarpeita ja oppimiseen liittyviä vaikeuksia maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla ja tukea heitä ja heidän vanhempiaan opinnoissaan ja oppivelvollisuudessa sekä työllistymisessä.

   Koulutuksen jälkeen osallistuja

   • Osaa vahvuusperusteisesti ja vuorovaikutteisesti tukea maahanmuuttajataustaisen oppijaa ja hänen lähipiiriään.
   • Pystyy moniammatilliseen yhteistyöhön ja työelämälähtöiseen ohjaukseen huomioiden erityisen tuen.
   • Tuntee erityisen tuen mahdollisuudet sekä osaamisen että työelämän ympäristössä
   • Koulutus sisältää webinaareja, omaa työtä kehittävää työskentelyä, verkossa tapahtuvaa ja ohjausta.

   Koulutuksen aikataulu ja sisältö:

    

   Aloituswebinaari ti 1.11.2022 klo 12-15.00
   Orientoituminen koulutukseen
   Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki
   Kouluttajat Marisa Köngäs ja Maria Nuottokari, Mercuria
   Kieli- ja kulttuuritietoisuus oppijan tukena
   Kouluttaja Maiju Kangasaho, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

   Teemawebinaari to 10.11. klo 12-15.00
   Maanmuuttajataustaisen oppijan oppimisvaikeuden tunnistaminen, Kouluttaja Anu Arvonen Oppimistaito

   Kokemuksia oppivelvollisuudesta

   Ohjauswebinaari ti 22.11.2022 klo 13-15.00
   Oman työn kehittäminen aiheeseen liittyen

   Teemawebinaari to 15.12.2022 klo 12-15.00
   Monimuotoinen työpaikkaohjaus ja työllistyminen
   Kouluttaja Marja-Liisa Perttula ja Pirjo Pellikka, Ammattiopisto Live 

   Ohjauswebinaari to 19.1.2023 klo 13-15.00
   Oman työn kehittäminen aiheeseen liittyen

   Päätöswebinaari to 2.2.2023 klo 12-15.00
   Jaetaan ja koostetaan yhdessä opittua osaamista.

    

    Ilmoittaudu tästä mukaan koulutukseen!    Hankkeen kesto:

   1.6.2022-31.12.2023


   Hankkeen koordinaattori:

   Haaga-Helian Ammattikorkeakoulu
   Hankekumppanit:
   Mercuria kauppaoppilaitos Oy


   Hankkeen kohderyhmä:

   Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö ja johto


   Hankkeen rahoittaja:

   Opetushallitus


   Lisätietoja:

   Juulia Taavitsainen
   Koulutusassistentti
   puh. 040 663 2899
   juulia.taavitsainen@inlive.fi

   Train for international trail

   Hankkeen kohderyhmä:Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstöHankkeen tavoitteet ja...

   Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien

   Osallistavassa pop upissa ammatti- ja työelämätaitoja oppien -hankkeen tavoitteena on vahvistaa vaativaa erityistä...

   KETO – Kestävän tulevaisuuden osaajat

   KETO – Kestävän tulevaisuuden osaajat -hankkeessa vahvistetaan ilmasto-osaamista ja kestävän kehityksen toimintatapoja...