2 min read

   Nivus

   Featured Image

   Opetushallitus rahoittaa hanketta logo.

   Nivus-hanke keskittyy vaativan erityisen tuen opiskelijoiden ja heitä ohjaavien tahojen ohjauksen kehittämiseen sekä ammatillisten perustutkintojen ja valmentavien koulutuksien sisältöjen selkeyttämiseen ja koulutuksien toteuttamistapojen mallintamiseen. Jatkuvan haun prosessien selkiyttäminen ja yhtenäistäminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi kehitämme opiskelijoiden työelämätaitoja, oppimisympäristöjä sekä digitaalista työssäoppimisen ohjausta jatkuvan oppimisen periaatteet huomioiden. Alueellisten verkostojen ja yhteistyön rakentaminen vahvistaa asiakaslähtöistä toimintamallia, jossa tavoitteena on saada toimijoiden yhteinen näkemys vaativan erityisen tuen opiskelijan polusta, riippumatta koulutuksen järjestäjästä, maantieteellisestä sijainnista tai opiskelijan vaativan erityisen tuen tarpeesta. Hankkeessa valmistaudutaan oppivelvollisuuden laajentamiseen yhteistyössä perusopetuksen kanssa.

   Ajankohta:

   Hanke toteutetaan tammikuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Live.

   Rahoittaja:

   Hankkeen rahoittaa Opetushallitus

   Tavoitteet:

   • Hakeutumisvaiheen ohjauksen kehittäminen
   • Opiskelijan ohjaus opintojen aikana sekä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjaustaitojen vahvistaminen
   • Urasuunnitelma ja jatko-ohjaaminen
   • Alueellinen yhteistyö sekä verkostojen rakentaminen.

   Yhteistyökumppanit:

   • SDO
   • Jedu
   • Sakky
   • Luovi
   • Spesia
   • Optima
   • Kiipula
   • Aitoo

   Materiaalit:

   Katsaus Nivus-hankkeeseen

   Opiskelijan pikaopas

   Työelämään valmentautuminen TELMA-koulutuksessa

   Hitta rätt studieplats –arbetsbok

   Uraohjaus ja mun tulevaisuus

   Minä urapolulla

   Vaativa erityinen tuki – ohjausmalli

   Styrmodell för krävande särskilt stöd

    

   Nivus-hanke

   Lisätietoja:

   Anu Kilkku, projektipäällikkö
   p. 040 482 2606, anu.kilkku@inlive.fi

   Verstas-hanke

   Hanke: Verstas-hankkeella pyritään edistämään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toimintakykyä,...

   ESIC – European Social Innovation Campus

   Hanke: Euroopan sosiaalisen innovaation kampus (ESIC) hanke liittyy läheisyys- ja sosiaalitalouden taitoja koskevaan...

   Momentum – Moninaistuvat urapolut

   Hanke: Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden...