1 min read

Ohjauksen nivelet kuntoon

Ammattiopisto Live on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Ohjauksen nivelet kuntoon hankkeessa. Projektissa on tarkoituksena tehostaa ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen yhteistyötä, vahvistaa ammatillisten opiskelijoiden toimintakykyä ja heidän kiinnittymistään opintoihin, sekä kehittää urasuunnittelua ja opintojen jälkeisen nivelvaiheen ohjausta.

Toteutusaika: 13.11.2020 – 30.6.2022

Tuloksena syntyy mm. ohjauksen ja tuen menetelmiä perusopetuksesta koulutukseen hakeutuvien tueksi, henkilökohtaisen ja digitaalisen ohjauksen, ryhmäyttämisen ja vertaistuen malleja opintojen aikaiseen tukeen ja keskeyttämisen ehkäisemiseen, sekä uusia yhteistyömuotoja työelämän, palveluverkostojen ja korkeakoulujen kanssa.

Hanketta hallinnoi Turun kaupunki/ Turun ammatti-instituutti ja muita hankekumppaneita ovat: Live-säätiö, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kpedu Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Turun kristillisen opiston säätiö sekä Tampereen kaupunki/ Tredu.

Kohderyhmä: ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat ja ammatillisen koulutuksen opiskelijat, opetus- ja ohjaushenkilöstö

Opetushallitus-rahoittaa-logo-300x290    Ohjauksen nivelet kuntoon

Lisätietoja:

Pia Törnwall

pia.tornwall@inlive.fi

Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI

Hanke kehittää opetushenkilöstön osaamista ja valmiuksia erityisen tuen, kielitietoisuuden menetelmin...

Areenalla erityinen tuki

Hankkeessa toteutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstölle koulutuksia, joiden sisältönä ovat etäopetuksen käytänteet...

Dual-Ad, Erasmus+

 

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin Espanjalainen ADVET-työllistymismalli. ​Dual...