1 min read

   Opiskelijan äänellä

   Featured Image

   Ammattiopisto Live on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijan äänellä -hankkeessa. Hanke toteutetaan 19.12.2022–30.4.2025 ja sitä koordinoi Suomen Diakoniaopisto. Hankeverkostossa on mukana 18 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.


   Opiskelijan äänellä logot

   TAVOITTEET

   Tavoite 1. Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden varmistaminen. Opintojen keskeyttämisen moniammatillinen suunnitemallisuus ja opintojen keskeytyksen uhan alla sekä keskeytyksellä olevien opiskelijoiden ryhmämuotoisen tuen kehittäminen. Opiskelijoiden hyvinvointia lisäävän moniammatillisen yhteistyön lisääminen ja sen laadun varmistus.

   Tavoite 2. Opiskelijoiden opintojen aikaisten ryhmämuotoisten tukitoimien kehittäminen arjen ja opintojen tueksi, moniammatillisesti. Opiskelijoiden ohjaus ryhmämuotoiseen tukeen on toimivaa ja selkeää.

   Tavoite 3. Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen tarinateatterin keinoin, opiskelijat ja henkilöstö osallistaen. Tavoitteena on mahdollistaa suunnitelma opetuksen ja ryhmäyttämisen välineenä.

   Tavoite 4. Restoratiivisen sovittelun toimintatapojen kehittäminen ja lisääminen Ammattiopisto Liven opiskelijoiden konfliktien selvittelyn tueksi. Restoratiivisen sovittelun kouluttaminen ja sovittelijoiden määrän lisääminen.

   Tavoite 5. Hyvinvointijohtamisen kehittäminen ja yhteinen näkemys hyvinvointijohtamisesta. Hyvinvointijohtamisen osaamisen kehittyminen ja sen hyödyntäminen Ammattiopisto Liven henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

    

   ESIC – European Social Innovation Campus

   Hanke: Euroopan sosiaalisen innovaation kampus (ESIC) hanke liittyy läheisyys- ja sosiaalitalouden taitoja koskevaan...

   Momentum – Moninaistuvat urapolut

   Hanke: Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden...

   Opiskelijan äänellä

   Ammattiopisto Live on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijan äänellä -hankkeessa. Hanke toteutetaan...