1 min read

Liven opiskelijoiden ja henkilöstön kansainväliset liikkuvuusjaksot

Featured Image

Livessä toteutetaan opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisiä Erasmus+ liikkuvuusjaksoja johdonmukaisesti jatkuvana toimintana.

Hankkeiden tavoitteena on tarjota opiskelijoille oman alan opiskelu- ja työkokemusta ulkomailla. Hankkeiden liikkuvuusjaksoilla myös opettajat ja muu henkilöstö kehittävät ammattitaitoaan ja verkostoituvat kansainvälisten kollegojen kanssa.

Ajankohtaisten hankkeiden toteuttamisajat:
Europe Tomorrow toteutetaan ajanjaksolla 1.6.2019–31.5.2022
New Skills toteutetaan ajanjaksolla 1.9.2021–30.11.2022
ADU (Adult Education) toteutetaan ajanjaksolla 1.9.2021–30.11.2022

Hankekumppanit:
Livellä on useita vakituisia ja pitkäkestoisia hankekumppaneita ja laajennamme hankeverkostoamme koko ajan. Tällä hetkellä suurin osa hankekumppaneistamme sijaitsee Euroopassa, mutta teemme yhteistyötä ympäri maailmaa.

Hankkeiden kohderyhmä:
Opettajat, opiskelijat, ja koko muu henkilöstö ovat hankkeiden kohderyhmää ja hyötyvät hankkeesta.

Hankkeiden tavoitteet:
• Tarjota mahdollisimman monen ammattialan opiskelijalle opiskelu- ja työkokemusta ulkomailla
• Tarjota mahdollisuus kehittää työelämäntaitoja, vuorovaikutustaitoja, digitaalisia taitoja sekä elinikäisen oppimisen taitoja
• Lisätä opiskelijoiden suvaitsevaisuutta ja ymmärrystä muista kulttuureista tulevia henkilöitä kohtaan
• Lisätä opettajien ja muun henkilöstön ammattitaitoa, kielitaitoa sekä vertailla ja kehittää partneriorganisaatiossa käytettyjä opetusmetodeja ja työtapoja
• Verkostoitua eurooppalaisten kollegojen ja opiskelijoiden kanssa
• Edistää kansainvälistä toimintaa Liven strategian mukaisesti

Toimenpiteet:
• Lukuvuoden alussa pidetään kaikille opiskelijoille ja opettajille avoin infotilaisuus, jossa kerrotaan tulevista kansainvälisistä liikkuvuusjaksoista.
• Liikkuvuusjaksoista jaetaan tietoa myös esimiesten ja opiston Intran kautta
• Hankkeiden suunnitelmien mukaisesti sovitaan yhteistyökumppaneiden kanssa opiskelijoiden tai asiantuntijoiden liikkuvuusjaksoista ja niiden toteutuksesta
• Ennen matkalle lähtöä opiskelijat osallistuva kieli- ja kulttuurivalmennukseen, jossa tutustutaan kohteeseen, kohdemaahan, kieleen ja kulttuuriin
• Matkan aikana opiskelijat ja henkilöstö raportoivat Liven sosiaalisessa mediassa meneillään olevasta liikkuvuusjaksostaan

Tulokset ja hyödyt:
• Opiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja kielitaidon kehittyminen
• Opiskelijoiden itsetunnon, vuorovaikutustaitojen ja arkielämäntaitojen koheneminen
• Opiskelijoiden kulttuurin tuntemuksen kehittyminen
• Suvaitsevaisuuden ja ymmärryksen kehittyminen muista kulttuureista tulevia henkilöitä kohtaan
• Henkilöstön kielitaidon ja ammatillisen osaamisen kehittyminen
• Henkilöstön kansainvälisen- ja monikulttuurisen osaamisen kehittyminen

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö ja kansainvälisyyskoordinaattori
Helena Lindroos, p. 040 834 5127, helena.lindroos@inlive.fi

Englannin ja ruotsin kielen opettaja ja kansainvälisten hankkeiden kulttuurivalmentaja
Pekka Pakkala, p. 040 353 9702, pekka.pakkala@inlive.fi

Dual-Ad, Erasmus+

 

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin Espanjalainen ADVET-työllistymismalli. ​Dual...

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hankkeen rahoittaa: OPHHankeaika: 1.1.2022–31.12.2023Koordinaattori: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu...

Marketing4Artists

Hanke syventää ja kehittää taide- ja kulttuurialojen markkinointiosaamisen opetusta. Markkinointiosaamisen myötä...