1 min read

   Oppimisen iloa - Elinikäisen oppimisen polulla - JOTPA

   jotpa

   Hankkeen kesto: 30.6.2022-30.12.2024
    
   Hankkeen toteuttaja: 
   Ammattiopisto Live 

   Muut yhteistyökumppanit:  
   Liven työnantaja- ja muut verkostot 

   Painopistealueet: 
   Majoitus-, ravitsemis- ja matkailuala 

   Hankkeen tavoitteet:  

   1. Ravintola-alan työelämälähtöisten täydentävien lisäkoulutusten kehittäminen. 

    Koulutusta toteutetaan kurssi muotoisena lisäkoulutuksena ruokapalveluiden ammattitutkinnon suurtalouskokki ammattitaitovaatimusten pohjalta työpaikalla tapahtuvana oppimisena. 

    Kohdennetaan erityisesti työelämässä oleville työntekijöille. Tavoite saada erityistä tukea tarvitseville henkilöille, koulutusmalli, jolla voivat kehittää osaamistaan työuran aikana. 

   2. Järjestetään työelämän tarpeisiin vastaavaa täydentävää matalan kynnyksen koulutusta. puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan toimitilahuollon osaamisalan perustutkinnon sisällöistä.
     
    Koulutusta kohdennetaan erityisesti ravintola- tai puhtausalan koulutuksen saaneille ja/tai työkokemusta hankkineille ns. katvealueen ammattilaisille, jotka ilman yksilöllistä tukea ovat vaarassa jäädä tai pudota työvoiman ulkopuolelle.

    Koulutus toteutetaan vuoroin lähiopetuksena ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena. 

    
   Lisätietoja:
   Mervi Huttula
   p. +358 40 662 3051
   etunimi.sukunimi@inlive.fi 
    

   Verstas-hanke

   Hanke: Verstas-hankkeella pyritään edistämään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toimintakykyä,...

   ESIC – European Social Innovation Campus

   Hanke: Euroopan sosiaalisen innovaation kampus (ESIC) hanke liittyy läheisyys- ja sosiaalitalouden taitoja koskevaan...

   Momentum – Moninaistuvat urapolut

   Hanke: Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden...