1 min read

   Oppimisen iloa - Elinikäisen oppimisen polulla - JOTPA

   jotpa

   Hankkeen kesto: 30.6.2022-30.12.2024
    
   Hankkeen toteuttaja: 
   Ammattiopisto Live 

   Muut yhteistyökumppanit:  
   Liven työnantaja- ja muut verkostot 

   Painopistealueet: 
   Majoitus-, ravitsemis- ja matkailuala 

   Hankkeen tavoitteet:  

   1. Ravintola-alan työelämälähtöisten täydentävien lisäkoulutusten kehittäminen. 

    Koulutusta toteutetaan kurssi muotoisena lisäkoulutuksena ruokapalveluiden ammattitutkinnon suurtalouskokki ammattitaitovaatimusten pohjalta työpaikalla tapahtuvana oppimisena. 

    Kohdennetaan erityisesti työelämässä oleville työntekijöille. Tavoite saada erityistä tukea tarvitseville henkilöille, koulutusmalli, jolla voivat kehittää osaamistaan työuran aikana. 

   2. Järjestetään työelämän tarpeisiin vastaavaa täydentävää matalan kynnyksen koulutusta. puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan toimitilahuollon osaamisalan perustutkinnon sisällöistä.
     
    Koulutusta kohdennetaan erityisesti ravintola- tai puhtausalan koulutuksen saaneille ja/tai työkokemusta hankkineille ns. katvealueen ammattilaisille, jotka ilman yksilöllistä tukea ovat vaarassa jäädä tai pudota työvoiman ulkopuolelle.

    Koulutus toteutetaan vuoroin lähiopetuksena ja työpaikalla tapahtuvana oppimisena. 

    
   Lisätietoja:
   Mervi Huttula
   p. +358 40 662 3051
   etunimi.sukunimi@inlive.fi 
    

   ParasTUVA

   ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja kehittämisfoorumeita TUVA-opetushenkilöstölle. Hankkeessa voi...

   Opiskelijat työuralla

   Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevienopiskelijoiden työllistämisen...

   Asuntolatoiminnan ABC

   Hankkeen koulutukset on tarkoitettu opiskelija-asuntoloiden ohjaajille. He saavat tietoa ja käytännön työkaluja etenkin...