3 min read

   OPTY - Opitaan työhön yhdessä

   Opitaan työhön yhdessä (OPTY) on Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa tavoitteena on heikossa työmarkkina-asemassa olevien osatyökykyisten ja erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden siirtymävaiheiden ja koulutuksellisen tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

   Hankkeen kesto:

   1.3.2018–29.2.2020

   Hankkeen koordinaattori:

   Invalidisäätiö

   Hankekumppanit:

   • Vates-säätiö
   • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
   • Kehitysvammaliitto

   Hankkeen tavoitteet:

   1) Kehitetään toimijoiden välistä yhteistyömallia, jossa olemassa olevia toteuttajien palveluita yhdistellään ja muotoillaan joustavimmiksi ja asiakaslähtöisimmiksi palveluiksi, joka tukee osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja parantaa mahdollisuuksia suorittaa opintoja.

   2) Kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön, työvalmentajien ja työpaikkaohjaajien kanssa työvalmennusmalli, jossa huomioidaan aiempaa paremmin itse valmentautujat. Samalla vahvistetaan henkilöstön valmentavan työotteen osaamista.

   Hankkeen kohderyhmä:

   Hankkeen kohderyhmänä on opetus- ja ohjaushenkilöstö, työvalmentajat, työelämänedustajat, viranomaiset, työyhteisöt ja organisaatiot, jotka työskentelevät kuntoutuksen, työllistämisen ja koulutuksen parissa.

   Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat, kehitysvammaiset ja maahanmuuttajat, joiden koulutus- ja työllistymismahdollisuudet avoimille työmarkkinoille, ilman kohdennettua tukea, on haasteellista.

   Hankkeen toteutus:

   Hanke toteutetaan kumppaneiden yhteistyöhankkeena, jossa vertaillaan olemassa olevia toimintamalleja ja palveluita ja kehitetään ja mallinnetaan uusia työhönvalmennuksen, ohjauksen ja työllistämisen käytänteitä. Yhteistyössä kehitetään työhönvalmennusmallia, jossa hyödynnetään ryhmävalmennusta ja vertaistukea sekä opinnollistetaan työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä huomioiden välillisen kohderyhmän tuen tarpeet ja toiminta- ja työkyky. Vahvistetaan työelämäyhteistyötä.

   Videot:

   Hankkeen aikana kehitettiin mm. työvalmennusmalli, jossa huomioidaan aiempaa paremmin itse valmentautujat. Työvalmennusmallia on avattu oheisella piirrosvideolla, josta on saatavilla suomen ja englannin kieliset versiot sekä selkokieliversio. Videot löytyvät myös Liven YouTube-kanavalta ja ovat vapaasti hyödynnettävissä.

   Suomi: https://www.youtube.com/watch?v=at6TSxi0k1o

   Englanti: https://www.youtube.com/watch?v=s1ybFs9pYtg

   Selkokieli: https://www.youtube.com/watch?v=iuM6yMDN1pk

   Oppaat:

   Tervetuloa työpaikalle! Käytännön vinkkejä työssä oppimiseen ja työnantajayhteistyöhön

   Opas työnantajayhteistyön vahvistamiseen, tuo esille työnantajan äänen ja käytännönläheisiä vinkkejä ammatillisen oppilaitoksen henkilökunnalle työnantajayhteistyöhön. Opas perustuu valmentajamaiseen työotteeseen, jossa avainasemassa ovat opiskelijan kyvyt, osaaminen ja tavoitteet, jotka sovitetaan työpaikan tai useamman työpaikan toimintaan.

   Lataa Ohjaan ja valmennan työelämälähtöisesti -opas.Ohjaan ja valmennan työelämälähtöisesti

   Oppaassa käsitellään työelämälähtöisen ohjauksen kehittämishaasteita ammattihenkilöiden näkökulmasta. Pyrkimyksenä on avata uusia näkökulmia sekä antaa lisää ideoita ja menetelmiä valmentajamaiseen työelämälähtöiseen ohjaukseen. Opas tarjoaa käytännön harjoitteita ja pohdintoja oman työotteen kehittämiseen.

   Antti Teittinen & Pekka Koskinen:
   ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT JA OSATYÖKYKYISET NUORET SIIRTYMÄVAIHEESSA PERUSKOULUN JÄLKEEN – tutkimus, tilastot ja lainsäädäntö

   Sonja Miettinen:
   Erityiset nuoret työhön oppimassa: tapaustutkimus työelämälähtöisestä opiskelusta ammatillisessa erityisopetuksessa

   Lisätietoja:

   Jaana Aalto, projektipäällikkö
   puh. 040 706 2460, etunimi.sukunimi@inlive.fi

   Opty-hankkeen, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Euroopan Unioni - Euroopan sosiaalirahaston logot.

   Verstas-hanke

   Hanke: Verstas-hankkeella pyritään edistämään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toimintakykyä,...

   ESIC – European Social Innovation Campus

   Hanke: Euroopan sosiaalisen innovaation kampus (ESIC) hanke liittyy läheisyys- ja sosiaalitalouden taitoja koskevaan...

   Momentum – Moninaistuvat urapolut

   Hanke: Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden...