2 min read

   OSUU – osaamista positiiviseen uudistumiseen 1 ja 2

   Tavoitteena on positiivisen organisaation ja johtamisosaamisen vahvistaminen. Hankkeessa luodaan edellytyksiä suunnitelmalliseen, hallittuun ja jatkuvaan muutosten johtamiseen ja uudistumiskykyisen toimintakulttuurin rakentamiseen.

    

   Tavoitteet:

   Osuu -osaamista positiiviseen uudistumiseen 1

   Tavoitteena on positiivisen organisaation ja johtamisosaamisen vahvistaminen. Hankkeessa luodaan edellytyksiä suunnitelmalliseen, hallittuun ja jatkuvaan muutosten johtamiseen ja uudistumiskykyisen toimintakulttuurin rakentamiseen. Tiimien toimintakulttuuria vahvistetaan vertaisoppimisen avulla. Tiimien toiminnan kehittämisessä on Luotsi-opettajilla rooli koulutuspäällikön rinnalla.

   Osuu -osaamista positiiviseen uudistumiseen 2

   Tavoitteena on kehittää palveluprosesseja, pedagogista johtamista ja vahvistaa strategian jalkauttamista. Strategia "Täältä töihin" on palveluprosessien kehittämisen ydin. Palveluprosessien selkiyttäminen ja asiakasläheisyys tekee prosessien tehokkuuden mitattavaksi. Palveluprosessien kehittäminen parantaa vaativan erityisen tuen opiskelijan polkua sekä yhteistyötä työelämän kanssa.

    

   Toimenpiteet:

   Osuu 1

   • Etätyön ja etäjohtamisen toimintamallit
   • Tiimien itsenäisen toiminnan vahvistuminen
   • Luotsi-opettajien rooli
   • Liven oppivan organisaation malli
   • Sisäisen viestinnän vahvistaminen
   • Viestinnän vahvistaminen sidosryhmien suuntaan

   Osuu 2

   • Palveluprosesseja johtamisen keskiössä asiakaslähtöisyys
   • Yhtenäinen ja selkeäpalvelu prosessi työpaikalla järjestettävälle koulutukselle
   • Johdon työtä tukeva pedagoginen malli sekä mittarit mallin arviointiin ja kehittämiseen
   • Työelämän muuttuviin koulutustarpeisiin kyetään vastaamaan joustavasti ja nopeasti.
   • Päätöksenteko perustuu ennakointiprosessiin sekä tiedolla johtamisen menetelmien ja työkalujen kautta saatuun tietoon  

   Hankkeen kesto: 01.01.2021 - 30.06.2022

   Rahoittaja: OPH

   Hankkeen koordinaattori: Suomen Diakoniaopisto ja SYKLI

   Hankekumppanit: SDO, SYKLI, BC, Careeria, HaaPOP, HAMK, Hevosop., JYPAO, Kopisto, Kannelop, KIINKO, Kiipula, Live, OPAO, Perho, Prakticum, PSK, RPKK, Rateko, SO, Spesia, TTS

   Luotsi-toiminnan rakenne.pdf

   Esihenkilöiden vertaisvalmennus

   Oppivan organisaation malli

   Pedagogisen johtamisen osa-alueet.pdf

   Liven strategian päivitys.pdf

   Lisätietoja:

   Mari Linna, mari.linna@inlive.fi, p. 040 662 1670

   Verstas-hanke

   Hanke: Verstas-hankkeella pyritään edistämään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toimintakykyä,...

   ESIC – European Social Innovation Campus

   Hanke: Euroopan sosiaalisen innovaation kampus (ESIC) hanke liittyy läheisyys- ja sosiaalitalouden taitoja koskevaan...

   Momentum – Moninaistuvat urapolut

   Hanke: Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden...