Hankkeet

   Tutustu kehittämistoimintaamme

   Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia

   Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia - Saako oppia (ESR) -hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa sekä digitaalisten ohjaus- ja...

   Selkeästi Seksuaalisuudesta

   Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista turvallisuutta edistävän ajattelun vahvistamiseen ja turvataitokasvatukseen erityisesti...

   Oppimisen Taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena

   Hankkeen tavoitteena on perehdyttää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa työskentelevää opetus- ja ohjaushenkilöstöä sosiaalisen sirkuksen sekä...

   Komeetta - kulttuurisesti osallistavaa mentorointia työelämään

   Hankkeen kesto: 1.3.2021-31.7.2023

   Komeetta-hankkeessa edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, erityisesti...

   Erityisen tuen areena

   Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön ja oppilaitosten sidosryhmien toimijoidenosaamista yksilöllisten opintopolkujen luomisessa ja erityisen tuen...

   Turo 3.0

   Hankkeessa lisätään ammatillisten oppilaitosten henkilöstön osaamista turvallisen opiskelun luomiseen erilaisten menetelmien ja toimintamallien avulla. Hanke...

   Yhdessä yksikään ei putoa!

   Yhdessä yksikään ei putoa! -hankkeen lähtökohtana on erityistä tukea tarvitsevien tai muuten putoamisvaarassa olevien nuorten koulutukseen ja...

   Ohjauksen nivelet kuntoon

   Ammattiopisto Live on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Ohjauksen nivelet kuntoon hankkeessa. Projektissa on tarkoituksena tehostaa ammatillisen...