Hankkeet

   Tutustu kehittämistoimintaamme

   Tarmoa, työnäköä ja tulevaisuusvisioita

   Tavoitteena on uudistaa ja avartaa opetus- ja ohjaushenkilöstön innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamiseen.

   OSUU – osaamista positiiviseen uudistumiseen 1 ja 2

   Tavoitteena on positiivisen organisaation ja johtamisosaamisen vahvistaminen. Hankkeessa luodaan edellytyksiä suunnitelmalliseen, hallittuun ja jatkuvaan...

   Creating Support Models for Participation in Future Work - Create Future

   Creating Support Models for Participation in Future Work - Create future on Erasmus + rahoittama projekti, jossa on tavoitteena luoda monimuotoisuuden...

   Osallistu ja voi hyvin

   Osallistu ja voi hyvin-hanke (OVH) keskittyy hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen oppilaitoksissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää...

   Juggle – Creative ways to develop key competences of lifelong learning

   Kansainvälisessä hankkeessa levitetään hyviä käytäntöjä luovien menetelmien pedagogisesta käytöstä ja tuotetaan työkaluja luovien menetelmien hyödyntämiseen...

   Nivus

   Nivus-hanke keskittyy vaativan erityisen tuen opiskelijoiden ja heitä ohjaavien tahojen ohjauksen kehittämiseen sekä ammatillisten perustutkintojen ja...

   Yhdessä parasta! -Etelä 2

   Yhdessä parasta! -Etelä 2 on Opetushallituksen rahoittama Henkilökohtaistamisen kehittäminen ja koulutuksen laadun varmistamisen -hanke, jossa kehitetään...

   Työ- ja päiväaikaisen toiminnan digiloikka

   Hanke kehittää kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja päiväaikaisten toimintojen etänä toteutettavia palveluita ja niissä...