Hankkeet

   Tutustu kehittämistoimintaamme

   KiVaTyö -kielitietoinen ohjaus, valmennus ja työelämä

   Hankkeen puitteissa järjestetään koulutusta, joka tukee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden valmiuksien, osaamisen ja tuen tarpeiden tunnistamista, tuen...

   Yhdessä taitaen

   Yhdessä taitaen on ESR-rahoitteinen hanke, jossa tavoitteena on lisätä elinikäisiä oppimisen taitoja yli 15-vuotiaille. Diakonissalaitoksen Vamos on hankkeen...

   MOVE IT! 3.0

   Ammattiopisto Liven MOVE IT! 3.0 -Terveenä töihin hanke on osa valtakunnallista liikkuva opiskelu toimintaa.

   Ydinprosessien osaamisen varmistaminen

   Ydinprosessien osaamisen varmistaminen –projekti on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja siinä kartoitetaan ja kehitetään HOKS-prosessin sekä...

   Bisnekset verkkoon

   Hankkeessa tuotetaan ammatillisiin perustutkintoihin soveltuvaa digitaalista oppimateriaalia yrittäjyyden, yrityksessä toimimisen ja yritystoiminnan...

   Tulevaisuuden työelämän Starat

   Tulevaisuuden työelämän Starat –hankkeessa kehitetään uusia työelämälähtöisiä ja sisäistä yrittäjyyttä tukevia oppimisympäristöjä yhteistyössä...

   Timantti – tiedon kanssa matkaten toiminta tehokkaaksi

   Timantti-hankkeessa kehitetään laatujärjestelmiä vastamaan entistä vahvemmin laatuympyrän vaateita. Painotus on arviointivaiheen parantamisessa: Palautekyselyt...

   Yhdessä enemmän 1

   Hankkeen tavoite on kehittää eteenpäin laadunhallintaa uudistuneen lainsäädännön mukaiseksi ja erityisesti vertaisoppia aihealueella. Tavoitteena on myös...

   3T- Toive-Tavoite-Tulevaisuus

   3T - Toive-Tavoite-Tulevaisuus on Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja edistää heidän...