1 min read

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia

Featured Image

Hankelogo puhdas

Saavutettavat koulutuspolut ja oikeus oppia - Saako oppia (ESR) -hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa sekä digitaalisten ohjaus- ja oppimisympäristöjen saavutettavuutta. 

Hankeprosessin aikana kehitämme yhdessä kohderyhmiemme kanssa erilaisia tuen tarpeita tunnistavan sekä olemassa olevaa asiantuntemusta ja kokemustietoa yhdistävän monikanavaisen digitaalisen ohjausympäristön materiaaleineen. Tätä ohjausympäristön ekosysteemiä kehitetään mm. opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työpaikkaohjaajien tarpeisiin huomioiden kohderyhmiin kuuluvien mahdolliset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haasteet toiminnallisissa digiympäristöissä.

Hankkeeseen osallistuvana kohderyhmänä ovat itse opiskelussaan esteitä tai saavutettavuuden haasteita kokeneet 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Hankkeen osatoteuttajina ja kehittäjäkumppaneina toimivat Humak – Humanistinen ammattikorkeakoulu, Valo-Valmennusyhdistys ry sekä konsultoivana kumppanina ADHD-liitto.


Digitaaliseen ympäristöön koottua tietoa, materiaalia ja kanavia voidaan edelleen käyttää ja levittää laajemmin saavutettavien opintopolkujen, digitaalisten oppimisympäristöjen sekä ohjauspalveluiden kehittämisessä. Hankkeella edistetään yhteiskunnallista osallisuutta ja siihen liittyen aliedustettujen ryhmien jatkuvan oppimisen tarpeisiin vastaamista.


Hankkeen kesto: 1.9.2021-31.8.2023.
Hankeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto.


Lisätietoja:
projektikoordinaattori Anu Kettunen
opinto-ohjaaja Maija Koski
etunimi.sukunimi@inlive.fi

Vain toimijoiden logot yhdessä Saako oppia

 

Dual-Ad, Erasmus+

 

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin Espanjalainen ADVET-työllistymismalli. ​Dual...

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hankkeen rahoittaa: OPHHankeaika: 1.1.2022–31.12.2023Koordinaattori: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu...

Marketing4Artists

Hanke syventää ja kehittää taide- ja kulttuurialojen markkinointiosaamisen opetusta. Markkinointiosaamisen myötä...