4 min read

Selkeästi Seksuaalisuudesta

Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista turvallisuutta edistävän ajattelun vahvistamiseen ja turvataitokasvatukseen erityisesti seksuaalisuuteen liittyen ja erityisryhmien tarpeen huomioiden. Hankkeessa tullaan keskittymään erityisesti internetissä tapahtuvaan häirintään ja sen tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen nuorten kanssa. Erityisryhmillä on tähän teemaan liittyen tarpeita ja riskejä kokea kaltoin kohtelua nettiympäristössä.

Koulutusosioita on kaksi ja ne tullaan järjestämään kahdesti hankkeen aikana. Koulutukset toteutetaan vuorovaikutteisella verkkoalustalla. Koulutusosiot on jaettu perusteisiin sekä syventävään osioon. Osallistuja voi rakentaa itselleen mieleisen koulutuskokonaisuuden kahden opintopisteen koulutuksista.

Hankkeen tavoite:
Yhdistää käytännönläheisiä menetelmiä ja tutkimusperusteista tietoa niin että osallistujat pääsevät kehittämään omaa osaamistaan aiheesta. Hanke tulee kehittämään osallistujien puheeksi ottamisen menetelmiä, havaitsemaan mahdolliset riskit ja ennakoimaan niiden käsittelyä oppilaiden kanssa.

Perusteet turvataitokasvatukseen ja puheeksi ottamiseen

Selkeästi seksuaalisuudesta- koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa opetushenkilöstön osaamista liittyen erityisen tuen tarpeen omaavien turvataitokasvatukseen ja puheeksi ottamiseen ja tarjota toimintamenetelmiä arkeen koulutuksen teemoista: 

 

 • Puheeksi ottaminen 
 • Moninaisuus 
 • Seksuaalikasvatus

  Koulutus tarjoaa tietoa puheeksi ottamisen erilaisista keinoista ja puheeksi ottamisen vaikeuden taustavaikuttajista, moninaisuudesta käsitteenä ja sen näyttäytymisestä ammattikasvattajan arjessa, sekä seksuaalikasvattajan velvollisuuksista ja turvataitotaidoista.

Kahden opintopisteen laajuinen koulutuksen toteuttaa yhteistyössä Terapiaperhonen, Live,, Pelastakaa Lapset, Metropolian ammattikorkeakoulu sekä Autismisäätiön.

 

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukion henkilöstölle. Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja koulutukset maksuttomia. 

 

23.9.2022 - Ilmoittaudu täältä mukaan maksuttomaan verkkokoulutukseen: https://link.webropolsurveys.com/S/1FBC6409C492520A

 

3.2.2023 Ilmoittaudu täältä mukaan maksuttomaan verkkokoulutukseen:  https://link.webropolsurveys.com/S/4DA8931439F6E39F

 1. Syventyminen nettiturvataitoihin ja groomingiin

Selkeästi seksuaalisuudesta- koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa opetushenkilöstön osaamista liittyen erityisen tuen tarpeen omaavien turvataitokasvatukseen ja puheeksi ottamiseen ja tarjota toimintamenetelmiä arkeen puheeksi ottamisesta, moninaisuudesta sekä seksuaalikasvatuksesta.  Tämän koulutuksen teemat ovat: 

 • Turvataidot

 • Netti turvataidot

 • Grooming

  Koulutus tarjoaa tietoa seksuaaliväkivallasta ja sen näyttäytymisestä eri ympäristöissä kuten digitaalisessa ympäristössä, seksuaaliväkivallan riskitekijöistä sekä siitä, kuinka opetushenkilöstö voi omalla toiminnallaan madaltaa kynnystä oppilaan kertomiseen.   

Kahden opintopisteen laajuinen koulutus on toteutettu yhteistyössä Terapiaperhosen, Pelastakaa Lapset, Metropolian ammattikorkeakoulun sekä Autismisäätiön asiantuntijoiden kanssa.  

 

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukion henkilöstölle. Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja koulutukset maksuttomia. 

 

4.11.2022 Ilmoittaudu täältä mukaan maksuttomaan koulutukseen:  https://link.webropolsurveys.com/S/33663E0D8A7D6ECC

 

24.3.2023 Ilmoittaudu täältä mukaan maksuttomaan koulutukseen:  https://link.webropolsurveys.com/S/05C46E2F394AABCC

 

 


Toteutus aika:
1.1.2022 - 30.6.2023

Hankkeen päätoteuttaja:
Live-Säätiö

Osatoteuttajina:
Terapiaperhonen Oy
Pelastakaa lapset Ry
Metropolian ammattikorkeakoulu
Autismisäätiö sr

Hankkeen rahoittaa:
Opetushallitus

Opetushallitus-rahoittaa-logo-300x290

Lisätietoja:
Jasmin Al kurdi
Koulutussuunnittelija
jasmin.alkurdi@inlive.fi

Dual-Ad, Erasmus+

 

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin Espanjalainen ADVET-työllistymismalli. ​Dual...

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hankkeen rahoittaa: OPHHankeaika: 1.1.2022–31.12.2023Koordinaattori: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu...

Marketing4Artists

Hanke syventää ja kehittää taide- ja kulttuurialojen markkinointiosaamisen opetusta. Markkinointiosaamisen myötä...