5 min read

   Selkeästi Seksuaalisuudesta

   Opetushallitus-rahoittaa-logo-300x290

   Hankkeessa kehitetään opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista turvallisuutta edistävän ajattelun vahvistamiseen ja turvataitokasvatukseen erityisesti seksuaalisuuteen liittyen ja erityisryhmien tarpeen huomioiden. Hankkeessa tullaan keskittymään erityisesti internetissä tapahtuvaan häirintään ja sen tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen nuorten kanssa. Erityisryhmillä on tähän teemaan liittyen tarpeita ja riskejä kokea kaltoin kohtelua nettiympäristössä.

   Koulutusosioita on kaksi ja ne tullaan järjestämään kahdesti hankkeen aikana. Koulutukset toteutetaan vuorovaikutteisella verkkoalustalla. Koulutusosiot on jaettu perusteisiin sekä syventävään osioon. Osallistuja voi rakentaa itselleen mieleisen koulutuskokonaisuuden kahden opintopisteen koulutuksista.


   Hankkeen tavoite:
   Yhdistää käytännönläheisiä menetelmiä ja tutkimusperusteista tietoa niin että osallistujat pääsevät kehittämään omaa osaamistaan aiheesta. Hanke tulee kehittämään osallistujien puheeksi ottamisen menetelmiä, havaitsemaan mahdolliset riskit ja ennakoimaan niiden käsittelyä oppilaiden kanssa.

   1. Perusteet turvataitokasvatukseen ja puheeksi ottamiseen

   Selkeästi seksuaalisuudesta- koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa opetushenkilöstön osaamista liittyen erityisen tuen tarpeen omaavien turvataitokasvatukseen ja puheeksi ottamiseen ja tarjota toimintamenetelmiä arkeen koulutuksen teemoista: 

   • Puheeksi ottaminen 
   • Moninaisuus 
   • Seksuaalikasvatus

   Koulutus tarjoaa tietoa puheeksi ottamisen erilaisista keinoista ja puheeksi ottamisen vaikeuden taustavaikuttajista, moninaisuudesta käsitteenä ja sen näyttäytymisestä ammattikasvattajan arjessa, sekä seksuaalikasvattajan velvollisuuksista ja turvataitotaidoista.

    

   Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukion henkilöstölle. Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja koulutukset maksuttomia. Kahden opintopisteen laajuinen koulutuksen toteuttaa yhteistyössä Terapiaperhonen, Live, Pelastakaa Lapset, Metropolian ammattikorkeakoulu sekä Autismisäätiön.

    

    3.2.2023 - Ilmoittaudu tästä mukaan verkkokoulutukseen

    

   2. Syventyminen nettiturvataitoihin ja groomingiin

   Selkeästi seksuaalisuudesta- koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa opetushenkilöstön osaamista liittyen erityisen tuen tarpeen omaavien turvataitokasvatukseen ja puheeksi ottamiseen ja tarjota toimintamenetelmiä arkeen puheeksi ottamisesta, moninaisuudesta sekä seksuaalikasvatuksesta.  Tämän koulutuksen teemat ovat: 

   • Turvataidot
   • Nettiturvataidot
   • Grooming 

   Koulutus tarjoaa tietoa seksuaaliväkivallasta ja sen näyttäytymisestä eri ympäristöissä kuten digitaalisessa ympäristössä, seksuaaliväkivallan riskitekijöistä sekä siitä, kuinka opetushenkilöstö voi omalla toiminnallaan madaltaa kynnystä oppilaan kertomiseen.   

    

   Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukion henkilöstölle. Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja koulutukset maksuttomia. Kahden opintopisteen laajuinen koulutus on toteutettu yhteistyössä Terapiaperhosen, Pelastakaa Lapset, Metropolian ammattikorkeakoulun sekä Autismisäätiön asiantuntijoiden kanssa.

    

    24.3.2023 - Ilmoittaudu tästä mukaan verkkokoulutukseen

    

    

    

   Seselogot23.1.

    


   Toteutus aika:
   1.1.2022 - 30.6.2023

   Hankkeen päätoteuttaja:
   Live-Säätiö

   Osatoteuttajina:
   Terapiaperhonen Oy
   Pelastakaa lapset Ry
   Metropolian ammattikorkeakoulu
   Autismisäätiö sr

   Hankkeessa toimii seuraavat kouluttajat:

   Salla Ancker, Asta Vuorela, Maarit Sinisaari-Eskelinen, Maarit Mustonen, Henna Kekkonen ja Titi Hautakangas.

    

   Sese-kouluttajakuva23-1

    

    

    

   Hankkeen rahoittaa:
   Opetushallitus


   Lisätietoja:
   Juulia Taavitsainen
   Koulutusassistentti
   puh. 040 663 2899
   juulia.taavitsainen@inlive.fi

   Oppimisen iloa - Elinikäisen oppimisen polulla - JOTPA

   Hankkeen kesto: 30.6.2022-30.12.2024 Hankkeen toteuttaja: Ammattiopisto Live Muut yhteistyökumppanit:  Liven...

   Digiosaava.fi

   Työtehoseuran koordinoima Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus,...

   Yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminta­edellytysten parantaminen – koordinaatiohanke

   ESR + rahoitteisen koordinaatiohankkeen tehtävänä on koota yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden...