1 min read

   Tarmoa, työnäköä ja tulevaisuusvisioita

   Tavoitteena on uudistaa ja avartaa opetus- ja ohjaushenkilöstön innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamiseen.

   Toteutusaika:
   1.5.2019 - 30.6.2021


   Rahoittaja:
   Opetushallitus

   Hankekumppanit:
   Toteutus yhteistyössä JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Ammattiopisto Liven tanssialan perustutkinto.

   Tavoitteet ja toimenpiteet:
   Tavoitteena on uudistaa ja avartaa opetus- ja ohjaushenkilöstön innovatiivisia lähestymistapoja ja menetelmiä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamiseen. Edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoja oppilaitoksessa, arvostavaa työotetta ja verkostoitumista myös kansainvälisesti. Vahvistaa opettajan tunne- ja vuorovaikutusosaamista hyödyntäen erojen pedagogiikkaa, empatiataitoja sekä dialogisen oppimisen mahdollisuuksia. Tuloksena syntyy oppilaitoksiin toimintamalleja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohtaamiseen ja ohjaukseen. Mallien avulla luodaan hyviä käytänteitä ja kehitetään ammatillista osaamista opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin.

   Kohderyhmä:
   Erityisen tuen tehtävissä työskentelevä ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö.

   Hankkeen koulutusosiot:
   • Hoksaatko avartaa ajatuksiasi erityisestä tuesta
   • Kansainvälistyvä erityinen tuki
   • Tiedostava ja voimauttava työote
   • Erityisopettajan voinnin etäolohuone

   Lisätietoja:
   Jasmin Al Kurdi
   Koulutussuunnittelija
   puh. 040 198 9292
   etunimi.sukunimi@inlive.fi

   Verstas-hanke

   Hanke: Verstas-hankkeella pyritään edistämään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toimintakykyä,...

   ESIC – European Social Innovation Campus

   Hanke: Euroopan sosiaalisen innovaation kampus (ESIC) hanke liittyy läheisyys- ja sosiaalitalouden taitoja koskevaan...

   Momentum – Moninaistuvat urapolut

   Hanke: Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden...