4 min read

Turo 3.0

Opetushallitus-rahoittaa-logo-300x290

Hankkeessa lisätään ammatillisten oppilaitosten henkilöstön osaamista turvallisen opiskelun luomiseen erilaisten menetelmien ja toimintamallien avulla. Hanke antaa henkilöstölle valmiuksia toimia oman organisaation turvallisuuden osaajana. Hankkeen tuotoksina ovat osallistujien tuottamat kehittämistehtävät omissa organisaatioissaan.

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on ammattioppilaitosten ja lukioiden henkilöstö. Myös muilla koulutusasteilla toimivat tai oppilaitosympäristöihin liittyvää työtä tekevät muut ammattilaiset voivat osallistua. Koulutusten tavoite on lisätä ammatillisten oppilaitosten henkilöstön osaamista turvallisen opiskelun luomiseen erilaisten menetelmien ja toimintamallien avulla. Hanke antaa osallistujille valmiuksia toimia oman organisaation turvallisuuden osaajana.
Kaikki hankkeen koulutukset ovat osallistujille maksuttomia!

Koulutukset toteutetaan kokonaan verkossa. Klikkaamalla koulutuksen nimeä pääset ilmoittautumaan koulutukseen.

Sovittelu 2op -  22.8. ja 13.9. 2022 klo 12.00-16.00
Koulutuksessa paneudutaan sovittelun taitoihin, restoratiiviseen työotteeseen. Sovittelun tavoitteena on tunnistaa kiusaaminen ja konfliktit opiskelijoiden välillä ja tuoda ymmärrystä osapuolten välille. Sovittelu vahvistaa psykologista turvallisuutta ja hyvää opiskelu ilmapiiriä sekä mielenhyvinvointia.

Seksuaalinen turvallisuus 1 op - 30.8.2022 klo 12.00-16.00
Koulutuksessa perehdytään seksuaalisuuden, sukupuolen ja moninaisuuden peruskäsitteistöön sekä aiheen puheeksi ottamiseen. Lisäksi käsitellään sitä, mitä on seksuaalinen turvallisuus oppilaitoksessa ja miten henkilöstö voi osaltaan edistää turvallista oppilaitosympäristöä. Osallistuja pääsee kartuttamaan tietotaitojaan seksuaalisuudesta ja saa käytännön vinkkejä opetus- ja ohjaustyöhön.

Yhdenvertaisuus ja moninaisuus oppilaitoksissa 1 op 27.9.2022 klo 12.00-16.00 
Koulutuksessa saat ajankohtaista tietoa ja työkaluja moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen turvallisen opiskelun näkökulmasta. Käsittelemme erityisesti kysymyksiä seksuaalisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta.

 

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen toisella asteella 5-12.10.2022

Maksuton verkkokoulutus on suunnattu pääasiassa ammatillisen ja lukiokoulutuksen opetus – ja ohjaushenkilöstölle. Koulutuksessa perehdytään mm. osallisuuden tukemiseen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen oppimisympäristöissä, opiskelijan turvalliseen koulupolkuun, nuoruuteen elämänvaiheena, oppimisen esteisiin, ryhmäytymiseen ja ryhmän merkitykseen oppimisen tukena.

Rakentavan, väkivallattoman vuorovaikutuksen merkitys psyykkisessä turvallisuudessa - 3.11. ja 17.11.2022  klo 13-16.00 

Koulutuksessa perehdytään rakentavan vuorovaikutuksen merkitykseen ja ilmiöihin yhteisössä ja annetaan käytännön työkaluja yhteisön psyykkisen turvallisuuden vahvistamiseen ja haastavien tilanteiden ratkaisemiseen vuorovaikutuksen keinoin. Vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen kehittää koko yhteisön turvallisuuskulttuuria ja sitä kautta yhteisön jäsenten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tunne ja mielenterveystaitojen tukeminen 2op - Turo 3.0. - 27.9. ja 15.11.2022 klo 13-16.00 

Koulutuksessa perehdytään tunne- ja mielenterveystaitojen tukemiseen ja vahvistamiseen. Tutustumme siihen, mistä opiskelijan hyvinvointi muodostuu ja miten se vaikuttaa turvallisen oppimisympäristön rakentumiseen yksilö- ja ryhmätasolla.

Sovittelu - haastavien tilanteiden kohtaaminen osapuolia kuullen, vastuuttaen ja ymmärrystä luoden 2 op - 8.11. ja 22.1.2022 klo 12-16.00 

 

Koulutuksessa paneudutaan sovittelun taitoihin, restoratiiviseen työotteeseen. Sovittelun tavoitteena on tunnistaa kiusaaminen ja konfliktit opiskelijoiden välillä ja tuoda ymmärrystä osapuolten välille. Sovittelu vahvistaa psykologista turvallisuutta ja hyvää opiskelu ilmapiiriä sekä mielenhyvinvointia.

Kiusaaminen ja konfliktit näkyviksi 2 op - 4 ja 11.10. klo 13-16.00 

Koulutuksen sisältö: Koulutuksessa perehdymme kiusaamiseen ja konflikteihin ilmiöinä sekä siihen, minkälaisten keinojen avulla erilaisia konfliktitilanteita voidaan oppilaitoksen arjessa tunnistaa ja pyrkiä ratkaisemaan. Lisäksi pohdimme, miten ryhmäytymistä, ryhmien hyvinvointia ja myönteistä vuorovaikutusta voidaan vahvistaa ja tätä kautta ennaltaehkäistä uusien konfliktien syntymistä.

Seksuaalinen turvallisuus oppilaitoksessa 8.11. klo 12-16.00 

Koulutusosiossa perehdytään seksuaalisuuden, sukupuolen ja moninaisuuden peruskäsitteistöön sekä aiheen puheeksi ottamiseen. Lisäksi käsitellään sitä, mitä on seksuaalinen turvallisuus oppilaitoksessa ja miten henkilöstö voi osaltaan edistää turvallista oppilaitosympäristöä. Osallistuja pääsee kartuttamaan tietotaitojaan seksuaalisuudesta ja saa käytännön vinkkejä opetus- ja ohjaustyöhön.


Hankkeen kesto:
1.5.2021–31.12.2022

Hankkeen koordinaattori:
Live-säätiö

Hankekumppanit:
• Aseman Lapset ry
• Humanistinen ammattikorkeakoulu
• Ammattiopisto Luovi

Hankkeen rahoittaja:
Opetushallitus

Lisätietoja:
Jasmin Al Kurdi
Koulutussuunnittelija
puh. 040 198 9292
jasmin.alkurdi@inlive.fi

live_logo_webasemanlapsetlogohumaklogoluovi_logo_taustatonTuro3.0_CMYK, taustaton (1)

 

Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI

Hanke kehittää opetushenkilöstön osaamista ja valmiuksia erityisen tuen, kielitietoisuuden menetelmin...

Areenalla erityinen tuki

Hankkeessa toteutetaan opetus- ja ohjaushenkilöstölle koulutuksia, joiden sisältönä ovat etäopetuksen käytänteet...

Dual-Ad, Erasmus+

 

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin Espanjalainen ADVET-työllistymismalli. ​Dual...