1 min read

   Työ- ja päiväaikaisen toiminnan digiloikka

   Hanke kehittää kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja päiväaikaisten toimintojen etänä toteutettavia palveluita ja niissä tarvittavia valmiuksia sekä kohderyhmän digiosallisuutta.

   Hankkeen tavoitteena on yhdessä eri toimijoiden kanssa kartoittaa hyvät käytännöt ja uudet mahdollisuudet toteuttaa tietoturvallisia etätoimintoja niin, että myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat henkilöt voivat niitä hyödyntää. Toimintojen käyttöönotossa tarvitaan palveluiden koordinointia, ideointia ja uusien toimintamallien käyttöönottoa sekä henkilöstön koulutusta.

   Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulu

   Hanke edistää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palveluiden saavutettavuutta myös kriisiaikana ja ehkäisee tämän ryhmän putoamista turvaverkon ulkopuolelle. Samalla se tukee palveluita tuottavien yhdistysten ja säätiöiden kykyä tuottaa palveluita tietoturvallisesti ja saavutettavasti.

   Verstas-hanke

   Hanke: Verstas-hankkeella pyritään edistämään heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden toimintakykyä,...

   ESIC – European Social Innovation Campus

   Hanke: Euroopan sosiaalisen innovaation kampus (ESIC) hanke liittyy läheisyys- ja sosiaalitalouden taitoja koskevaan...

   Momentum – Moninaistuvat urapolut

   Hanke: Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden...