1 min read

UFO (Uudet fyysisvirtuaaliset oppimisympäristöt)

UFO-Logo

Hankkeen kesto:

1.9.2021-31.8.2023

Hankkeen koordinaattori:

Ammattiopisto Kiipula

Hankkeen rahoittaja:

Euroopan sosiaalirahasto

Hankkeen kohderyhmä:

Pääkohderyhmä ovat partnerioppilaitosten vaativan erityisen tuen opiskelijoiden kanssa työskentelevä opetus- ja ohjaushenkilöstö. Muut kohderyhmät ja hyödynsaajat ovat partnerioppilaitosten opiskelijat, muu henkilöstö sekä johto.

Hankkeen tavoitteet ja tulokset:

Hankkeen pedagogisina tavoitteina on:

  1. hyödyntää virtuaalisia oppimisympäristöjä vaativan erityisen tuen opiskelijoiden käytännön taitojen oppimisessa ja osaamisen osoittamisessa. Hankkeessa kehitetään digipedagogiikan menetelmiä ja työtapoja siten, että laadukas digitaalinen tekemällä oppimisen kokemus voidaan taata opiskelijoille.
  2. tuottaa monimuotoisia digitaalisia oppimisen ympäristöjä, materiaaleja, prosesseja ja tukitoimia, joilla varmistetaan opetuksen yhdenvertaisuus ja saavutettavuus. Viemällä virtuaalista opetuksen toteutusta lähemmäksi oppijaa, saadaan opetus yksilöllisemmäksi ja yhdenvertaisesti lähemmäksi opiskelijoiden omia toimintaympäristöjä.
  3. uudistaa ja kehittää opetuksen digitaalisten oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien käyttöä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien ammatillisessa koulutuksessa. Opintojen toteuttaminen monipuolistuu, kun sama asia voidaan oppia pienissä ryhmissä tai yksilöllisesti eri ympäristöissä ja paikkakunnilla.
  4. kasvattaa opetushenkilöstön digiosaamista vastaamaan uusia mahdollisuuksia.

Hankkeen tuloksena on digitaalisuuden mahdollisuuksia monipuolisesti hyödyntävä saavutettava ja yhdenvertainen opetuksen ja oppimisen malli, joka tukee vaativan erityisen tuen tarvitsijoita. Malli sisältää pedagogisen toteutuksen lisäksi virtuaalisia oppimisympäristöjä, vuorovaikutteista yli toimipaikkojen tapahtuvaa hybridiopetusta sekä saavutettavia selkeäkielisiä opetusmateriaaleja.

Lisätietoja:

Erno Miettinen, Digipedagogi

etunimi.sukunimi@inlive.fi

 

 

Dual-Ad, Erasmus+

 

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin Espanjalainen ADVET-työllistymismalli. ​Dual...

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hankkeen rahoittaa: OPHHankeaika: 1.1.2022–31.12.2023Koordinaattori: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu...

Marketing4Artists

Hanke syventää ja kehittää taide- ja kulttuurialojen markkinointiosaamisen opetusta. Markkinointiosaamisen myötä...