1 min read

   Yhdessä oppien digitaidot haltuun

   Featured Image

   Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan Unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

   Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hankkeen tavoitteena on kartoittaa kohderyhmään kuuluvien tarpeita digitaitoihin liittyen sekä edistää heidän digitaalisia taitojaan valmennuksien kautta. Hankkeessa kehitetään digitaitovalmennuksiin toimintamalli sekä materiaalia, joka julkaistaan vapaasti kaikkien saataville.

   Digitaitovalmennukset suunnitellaan hankkeessa kohderyhmän tarpeiden pohjalta. Valmennusten teemoja voivat olla esimerkiksi tietokoneen peruskäyttö, sähköposti, sähköinen verkossa asiointi tai etäyhteyksien käyttö. Valmennuksia järjestetään Kuopiossa ja Iisalmessa.

   Hankeaika: 1.11.2021-31.8.2023

   Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ESR

   Kohderyhmä:
   Pitkään työn ja koulutuksen ulkopuolella olleet työikäiset sekä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat, joilla on puutteita digitaidoissa.

   Tavoitteet:
   1. Kartoittaa kohderyhmän tarpeita digitaitoihin liittyen.
   2. Edistää kohderyhmän digitaalisia taitoja ja siten vahvistaa minäpystyvyyttä, opiskeluvalmiuksia ja työhön hakeutumista.
   3. Luoda toimintamalli digitaitojen valmennukselle.
   4. Levittää toimintamallia ja valmennusten materiaalia avoimesti alueen toimijoiden käyttöön.

   Hankekumppanit:
   Hanketta koordinoi Live-säätiö ja osatoteuttajina ovat Valo-Valmennusyhdistys ja Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO).

   Seuraa meitä:
   Facebookissa Digitaidot haltuun -sivulla  
   Instagramissa @digitaidothaltuun  

   Yhteystiedot:
   Karoliina Pitkänen, projektipäällikkö, p. 040 640 2188, karoliina.pitkanen@inlive.fi
   Anne-Mari Korkiakoski, projektityöntekijä, p. 040 776 7365, anne-mari.korkiakoski@inlive.fi
   Jetta Sirola, projektikoordinaattori, p. 040 530 3897, jetta.sirola@valo-valmennus.fi
   Sara Huhtala, hanketyöntekijä, p. 040 530 7627, sara.huhtala@valo-valmennusyhdistys.fi
   Laura Ahonen, digivalmentaja, p. 040 628 2888, laura.ahonen@ysao.fi

   Digiosaava.fi

   Työtehoseuran koordinoima Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi) on kehittämishankekokonaisuus,...

   Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen – koordinaatiohanke

   ESR + rahoitteisen koordinaatiohankkeen tehtävänä on koota yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja yhteisötalouden...

   Luontoavusteiset palvelut hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena

   Viime vuosien aikana mielenterveyden haasteet sekä huumausaine- ja päihderiippuvuudet ovat lisääntyneet hälyttävästi...