1 min read

Yhdessä oppien digitaidot haltuun

Featured Image

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan Unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hankkeen tavoitteena on kartoittaa kohderyhmään kuuluvien tarpeita digitaitoihin liittyen sekä edistää heidän digitaalisia taitojaan valmennuksien kautta. Hankkeessa kehitetään digitaitovalmennuksiin toimintamalli sekä materiaalia, joka julkaistaan vapaasti kaikkien saataville.

Digitaitovalmennukset suunnitellaan hankkeessa kohderyhmän tarpeiden pohjalta. Valmennusten teemoja voivat olla esimerkiksi tietokoneen peruskäyttö, sähköposti, sähköinen verkossa asiointi tai etäyhteyksien käyttö. Valmennuksia järjestetään Kuopiossa ja Iisalmessa.

Hankeaika: 1.11.2021-31.8.2023

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ESR

Kohderyhmä:
Pitkään työn ja koulutuksen ulkopuolella olleet työikäiset sekä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat, joilla on puutteita digitaidoissa.

Tavoitteet:
1. Kartoittaa kohderyhmän tarpeita digitaitoihin liittyen.
2. Edistää kohderyhmän digitaalisia taitoja ja siten vahvistaa minäpystyvyyttä, opiskeluvalmiuksia ja työhön hakeutumista.
3. Luoda toimintamalli digitaitojen valmennukselle.
4. Levittää toimintamallia ja valmennusten materiaalia avoimesti alueen toimijoiden käyttöön.

Hankekumppanit:
Hanketta koordinoi Live-säätiö ja osatoteuttajina ovat Valo-Valmennusyhdistys ja Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO).

Seuraa meitä:
Facebookissa Digitaidot haltuun -sivulla  
Instagramissa @digitaidothaltuun  

Yhteystiedot:
Karoliina Pitkänen, projektipäällikkö, p. 040 640 2188, karoliina.pitkanen@inlive.fi
Anne-Mari Korkiakoski, projektityöntekijä, p. 040 776 7365, anne-mari.korkiakoski@inlive.fi
Jetta Sirola, projektikoordinaattori, p. 040 530 3897, jetta.sirola@valo-valmennus.fi
Sara Huhtala, hanketyöntekijä, p. 040 530 7627, sara.huhtala@valo-valmennusyhdistys.fi
Laura Ahonen, digivalmentaja, p. 040 628 2888, laura.ahonen@ysao.fi

Dual-Ad, Erasmus+

 

Hankkeen tavoitteena on siirtää ja kehittää osallistujamaihin Espanjalainen ADVET-työllistymismalli. ​Dual...

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Hankkeen rahoittaa: OPHHankeaika: 1.1.2022–31.12.2023Koordinaattori: Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu...

Marketing4Artists

Hanke syventää ja kehittää taide- ja kulttuurialojen markkinointiosaamisen opetusta. Markkinointiosaamisen myötä...