1 min read

   Yhdessä oppien digitaidot haltuun

   Featured Image

   Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hanke tuotti Polku parempiin digiperustaitoihin -materiaalipaketin. Materiaaleista löytyvät menetelmät, videot, pelit sekä esimerkkitehtävät soveltuvat käytettäväksi muun muassa työpajoilla, kuntouttavassa toiminnassa ja valmentavassa koulutuksessa.

   Tutustu hankkeen visuaaliseen koontiin, materiaaleihin ja käyttövinkkeihin täältä:  https://www.thinglink.com/card/1693220358200492836 

   Materiaalipaketti löytyy myös Avointen oppimateriaalien kirjastosta: https://aoe.fi/#/materiaali/3019    Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan Unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

   Yhdessä oppien digitaidot haltuun -hankkeen tavoitteena on kartoittaa kohderyhmään kuuluvien tarpeita digitaitoihin liittyen sekä edistää heidän digitaalisia taitojaan valmennuksien kautta. Hankkeessa kehitetään digitaitovalmennuksiin toimintamalli sekä materiaalia, joka julkaistaan vapaasti kaikkien saataville.

   Digitaitovalmennukset suunnitellaan hankkeessa kohderyhmän tarpeiden pohjalta. Valmennusten teemoja voivat olla esimerkiksi tietokoneen peruskäyttö, sähköposti, sähköinen verkossa asiointi tai etäyhteyksien käyttö. Valmennuksia järjestetään Kuopiossa ja Iisalmessa.

   Hankeaika: 1.11.2021-31.8.2023

   Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ESR

   Kohderyhmä:
   Pitkään työn ja koulutuksen ulkopuolella olleet työikäiset sekä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat, joilla on puutteita digitaidoissa.

   Tavoitteet:
   1. Kartoittaa kohderyhmän tarpeita digitaitoihin liittyen.
   2. Edistää kohderyhmän digitaalisia taitoja ja siten vahvistaa minäpystyvyyttä, opiskeluvalmiuksia ja työhön hakeutumista.
   3. Luoda toimintamalli digitaitojen valmennukselle.
   4. Levittää toimintamallia ja valmennusten materiaalia avoimesti alueen toimijoiden käyttöön.

   Hankekumppanit:
   Hanketta koordinoi Live-säätiö ja osatoteuttajina ovat Valo-Valmennusyhdistys ja Ylä-Savon ammattiopisto (YSAO).

   Seuraa meitä:
   Facebookissa Digitaidot haltuun -sivulla  
   Instagramissa @digitaidothaltuun  

   Yhteystiedot:
   Karoliina Pitkänen, projektipäällikkö, p. 040 640 2188, karoliina.pitkanen@inlive.fi
   Anne-Mari Korkiakoski, projektityöntekijä, p. 040 776 7365, anne-mari.korkiakoski@inlive.fi
   Jetta Sirola, projektikoordinaattori, p. 040 530 3897, jetta.sirola@valo-valmennus.fi
   Sara Huhtala, hanketyöntekijä, p. 040 530 7627, sara.huhtala@valo-valmennusyhdistys.fi
   Laura Ahonen, digivalmentaja, p. 040 628 2888, laura.ahonen@ysao.fi

   Momentum – Moninaistuvat urapolut

   Hanke: Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien yli 30-vuotiaiden henkilöiden...

   Opiskelijan äänellä

   Ammattiopisto Live on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Opiskelijan äänellä -hankkeessa. Hanke toteutetaan...

   ParasTUVA

   ParasTUVA - Osaamista ja laatua TUVA -koulutukseen

   Kenelle 

   ParasTUVA-hanke tarjoaa osaamista, menetelmiä ja...