Usein kysyttyä koronasta (päivitetty 11.1.2022 klo 11.00). Lue lisää

Koulutus- ja arviointipalvelut


Monimuotoinen työyhteisö johtajan rikkaudeksi

Monimuotoinen työyhteisö johtajan rikkaudeksi

Monimuotoisuus työelämässä on voimavara, jolla voidaan edistää toimintatapojen ja palveluiden kehittymistä. Parhaimmillaan monimuotoisuus lisää yrityksen kilpailukykyä. Monimuotoisen työyhteisön johtaminen vaatii uudenlaista esimiestyötä. Nykyisiä toimintatapoja ja uskomuksia on hyvä tarkastella ja tarvittaessa uudistaa muuttuvan yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käymme läpi perehdytykseen ja ohjaukseen liittyviä käytännön vinkkejä, monimuotoisuuden merkitystä työyhteisössä, erilaisia tapoja oppia sekä valmentavan esimiehisyyden oppeja.

Koulutukset on suunnattu esimiestyötä tekeville
Koulutus on toteutustavaltaan osallistava
Koulutus on 3 tunnin pituinen
Koulutus voidaan toteuttaa lähi- ja/tai verkkokoulutuksena
Kouluttajat ovat: Annika
Lipponen, Asiakkuuspäällikkö ja Pirjo Poutala, Avainasiakaspäällikkö

Jasmin Al kurdi

Koulutussuunnittelija


Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille

phone  040 198 9292

envelope-line jasmin.alkurdi@inlive.fi

Liven palvelupiste

Liven Palvelupiste on yksilöasiakkaille suunnattu palvelu, joka auttaa sinua löytämään suunnan ja seuraavan askeleen eteenpäin elämässä. Tavoitteesi voi olla opiskelu- tai työpaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen sekä kielen ja kulttuurin opiskelu.

 

Ota yhteyttä