Koulutus- ja arviointipalvelut

   AVEKKI - Lasten ja nuorten parissa työskenteleville

   AVEKKI - Lasten ja nuorten parissa työskenteleville

   Avekki-toimintatapamalli antaa työntekijälle ja työyhteisölle valmiuksia ennakoida ja hallita uhka- ja väkivaltatilanteita. Koulutuksessa aihetta tarkastellaan asiakkaan, työntekijän, työyhteisön ja organisaation näkökulmasta. Koulutuksen aikana pohditaan, mistä muodostuu turvallinen työympäristö ja perehdytään Avekki -toimintatapamallin soveltamiseen omassa työyhteisössä.

   Tietoa koulutuksesta

   person  Sisältö

   Koulutuksessa käydään läpi AVEKKI-toimintatapamallin teoriaa sekä käytäntöjä.

   Lasten ja nuorten parissa työskenteleville tarkoitettu AVEKKI-koulutus. Tässä koulutuksessa AVEKKI-toimintatapamallin koulutusmateriaali sekä harjoitteet on räätälöity huomioiden lasten ja nuorten kanssa työskentelyn erityispiirteet. Tämä lisäkoulutus pätevöittää tarkemmin ymmärtämään ja kouluttamaan esimerkiksi lasten ja nuorten aggressioon ja sen hallintaan liittyviä ominaisuuksia, malleja ja perusteita. Kokonaisuuteen kuuluu myös lapsille kehitetyt turvalliset hallintaotteet.

   question-circle Kohderyhmä

   Koulutus sopii kaikille työntekijöille ja työyhteisöille, jotka työskentelevät sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja turvallisuusalalla esimerkiksi perusopetuksessa, päivähoidossa, lastensuojelussa, sairaanhoidossa, mielenterveyspuolella tai nuorisotyössä.

    

   book Tavoite

   Koulutuksen tavoitteena on tarjota tietämystä ja toimintamalleja uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin sekä hallintaan.

   Kouluttajat

   Liven asiantuntijakouluttaja


   envelope-line etunimi.sukunimi@inlive.fi

   Yhteystiedot

    

   Jasmin Al Kurdi

   Koulutussuunnittelija


   Voit pyytää koulutussuunnittelijalta lisää tietoa koulutuksista, suunnitella teille sopivaa kokonaisuutta ja pyytää tarjousta koulutuksille

   phone 040 198 9292

   envelope-line jasmin.alkurdi@inlive.fi

   Liven palvelupiste

   Haluatko tietoa Liven tarjoamista koulutuksista, valmennuksista ja muista palveluista? Liven Palvelupisteeltä saat ohjausta ja neuvontaa sopivan jatkopolun löytämiseen. Tavoitteesi voi olla vaikkapa opiskelupaikan löytäminen, työkykyiseksi kuntoutuminen, päivärytmin harjoittelu tai suomalaiseen työelämään tutustuminen. Etsitpä sopivaa vaihtoehtoa itsellesi, asiakkaallesi tai läheisellesi – ota rohkeasti yhteyttä!

    

   Ota yhteyttä